Версія для друку

Вартість навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на основі ПЗСО у 2023-2024 н.р.

Структурний підрозділ Форма
навчання
Вид
конкурсної
пропозиції
Спеціальність/
предметна спеціальність
(спеціалізація)
Грн.
Біолого - екологічний факультет денна відкрита 014 Середня освіта/
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
16 000
денна відкрита 091 Біологія та біохімія 18 000
денна відкрита 101 Екологія 18 000
денна відкрита 162 Біотехнології та біоінженерія 18 000
Хімічний факультет денна відкрита 014 Середня освіта/
014.06 Середня освіта (Хімія)
16 000
денна відкрита 102 Хімія 16 000
денна відкрита 161 Хімічні технології та інженерія 16 000
денна відкрита 181 Харчові технології 16 000
Історичний факультет денна відкрита 014 Середня освіта/
014.03 Середня освіта (Історія)
18 000
денна відкрита 014 Середня освіта/
014.07 Середня освіта (Географія)
16 000
денна відкрита 032 Історія та археологія 18 000
денна відкрита 106 Географія 18 000
денна відкрита 103 Науки про Землю 16 000
Факультет української
й іноземної мови та мистецтвознавства
денна відкрита 014 Середня освіта/
014.01 Середня освіта
(Українська мова і література)
18 000
денна фіксована 022 Дизайн (022.01 Графічний дизайн) 22 000
денна фіксована 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
22 000
денна відкрита 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) 18 000
денна відкрита 035 Філологія (035.033 Слов’янські мови
та літератури (переклад включно), перша - польська)
22 000
денна відкрита 035 Філологія (035.041 Германські мови
та літератури (переклад включно), перша - англійська)
22 000
денна відкрита 035 Філологія (035.043 Германські мови
та літератури (переклад включно), перша - німецька)
22 000
денна відкрита 035 Філологія (035.055 Романські мови
та літератури (переклад включно), перша - французька)
22 000
денна відкрита 035 Філологія (035.065 Східні мови
та літератури (переклад включно), перша - китайська)
22 000
денна відкрита 035 Філологія (035.069 Східні мови
та літератури (переклад включно), перша - японська)
22 000
Факультет психології
та спеціальної освіти
денна відкрита 016 Спеціальна освіта (016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)) 18 000
денна відкрита 053 Психологія 22 000
Факультет систем
і засобів масової комунікації
денна відкрита 061 Журналістика 22 000
денна відкрита 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 18 000
Факультет суспільних наук
та міжнародних відносин
денна відкрита 033 Філософія 18 000
денна небюджетна 034 Культурологія 18 000
денна небюджетна 052 Політологія 22 000
денна небюджетна 054 Соціологія 22 000
денна відкрита 281 Публічне управління та адміністрування 22 000
денна відкрита 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії
22 000
Факультет економіки денна відкрита 051 Економіка 22 000
денна небюджетна 071 Облік і оподаткування 22 000
денна відкрита 072 Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок
22 000
денна відкрита 073 Менеджмент 22 000
денна відкрита 075 Маркетинг 22 000
денна відкрита 076 Підприємництво та торгівля 22 000
денна відкрита 241 Готельно-ресторанна справа 22 000
денна відкрита 242 Туризм і рекреація 22 000
денна відкрита 292 Міжнародні економічні відносини 22 000
Механіко-математичний факультет денна відкрита 014 Середня освіта/
014.04 Середня освіта (Математика)
16 000
денна відкрита 111 Математика 16 000
денна відкрита 112 Статистика 16 000
денна відкрита 113 Прикладна математика 18 000
денна відкрита 131 Прикладна механіка 16 000
денна відкрита 144 Теплоенергетика 16 000
Юридичний факультет денна відкрита 081 Право 22 000
Факультет прикладної математики денна відкрита 113 Прикладна математика 18 000
денна відкрита 121 Інженерія програмного забезпечення 18 000
денна відкрита 124 Системний аналіз 18 000
денна відкрита 126 Інформаційні системи та технології 18 000
Факультет фізики, електроніки
та комп’ютерних систем
денна відкрита 014 Середня освіта/
014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)
16 000
денна відкрита 104 Фізика та астрономія 16 000
денна відкрита 105 Прикладна фізика та наноматеріали 16 000
денна відкрита 122 Комп’ютерні науки 18 000
денна відкрита 123 Комп’ютерна інженерія 18 000
денна відкрита 176 Мікро- та наносистемна техніка 16 000
денна відкрита 172 Електронні комунікації та радіотехніка 16 000
Фізико-технічний факультет денна відкрита 125 Кібербезпека та захист інформації 18 000
денна відкрита 131 Прикладна механіка 16 000
денна відкрита 132 Матеріалознавство 16 000
денна відкрита 133 Галузеве машинобудування 16 000
денна відкрита 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 16 000
денна відкрита 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
16 000
денна відкрита 174 Автоматизація,
комп’ютерно-інтегровані технології
та робототехніка
16 000
денна відкрита 183 Технології захисту навколишнього середовища 16 000
Факультет медичних технологій
діагностики та реабілітації
денна небюджетна 223 Медсестринство 18 000
денна відкрита 224 Технології медичної діагностики та лікування 18 000
денна відкрита 227 Терапія та реабілітація 18 000
денна відкрита 231 Соціальна робота 18 000
Навчально-методичний
центр заочної та
вечірньої форм навчання
заочна відкрита 014 Середня освіта /
014.02 Середня освіта
(Мова та зарубіжна література (англійська))
12 500
заочна небюджетна 014 Середня освіта/
014.01 Середня освіта
(Українська мова і література)
12 500
заочна небюджетна 016 Спеціальна освіта
(016.01 Спеціальна освіта (Логопедія))
12 500
заочна небюджетна 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) 12 500
заочна небюджетна 035 Філологія (035.041 Германські мови
та літератури (переклад включно), перша - англійська)
15 000
заочна небюджетна 053 Психологія 15 000
заочна небюджетна 061 Журналістика 15 000
заочна небюджетна 073 Менеджмент 15 000
заочна небюджетна 076 Підприємництво та торгівля 15 000
заочна небюджетна 081 Право 15 000

Наказ №175 від 22.06.2023 Про затвердження тарифів на навчання у 2023-2024 році