Версія для друку

Вартість навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 (диплом бакалавра, магістра)

Структурний підрозділ Форма
навчання
Термін
навчання
Вид
конкурсної
пропозиції
Спеціальність Тис. грн..
Біолого - екологічний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 014 Середня освіта/
014.05 Середня освіта
(Біологія та здоров’я людини)
21
денна 1р. 4міс. фіксована 091 Біологія та біохімія 26
денна 1р. 4міс. фіксована 101 Екологія 26
денна 1р. 4міс. фіксована 162 Біотехнології та біоінженерія 26
Хімічний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 102 Хімія 21
денна 1р. 4міс. фіксована 161 Хімічні технології та інженерія 21
денна 1р. 4міс. фіксована 181 Харчові технології 21
Історичний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 014 Середня освіта /
014.03 Середня освіта (Історія)
26
денна 1р. 4міс. фіксована 014 Середня освіта /
014.07 Середня освіта (Географія)
21
денна 1р. 4міс. фіксована 106 Географія 26
денна 1р. 4міс. фіксована 032 Історія та археологія 26
Факультет української
й іноземної філології
та мистецтвознавства
денна 1р. 4міс. фіксована 022 Дизайн (022.03 Дизайн середовища) 32
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) 26
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури
(переклад включно), перша - англійська)
32
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.043 Германські мови та літератури
(переклад включно), перша - німецька)
32
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.055 Романські мови та літератури
(переклад включно), перша - французька)
32
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.065 Східні мови та літератури
(переклад включно), перша - китайська)
32
денна 1р. 4міс. фіксована 035 Філологія (035.069 Східні мови та літератури
(переклад включно), перша - японська)
32
Факультет психології
та спеціальної освіти
денна 1р. 4міс. фіксована 016 Спеціальна освіта (016.01 Логопедія) 26
денна 1р. 4міс. відкрита 053 Психологія 32
Факультет систем
і засобів масової комунікації
денна 1р. 4міс. відкрита 061 Журналістика 32
Факультет суспільних наук
і міжнародних відносин
денна 1р. 4міс. фіксована 033 Філософія 26
денна 1р. 4міс. відкрита 054 Соціологія 32
денна 1р. 4міс. відкрита 052 Політологія 32
денна 1р. 4міс. відкрита 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії
32
Факультет економіки денна 1р. 4міс. відкрита 051 Економіка 32
денна 1р. 4міс. відкрита 071 Облік і оподаткування 32
денна 1р. 4міс. відкрита 072 Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок
32
денна 1р. 4міс. відкрита 073 Менеджмент 32
денна 1р. 4міс. відкрита 075 Маркетинг 32
денна 1р. 4міс. відкрита 076 Підприємництво та торгівля 32
денна 1р. 4міс. фіксована 242 Туризм і рекреація 32
денна 1р. 4міс. відкрита 292 Міжнародні економічні відносини 32
Механіко-математичний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 014 Середня освіта /
014.04 Середня освіта (Математика)
21
денна 1р. 4міс. фіксована 111 Математика 21
денна 1р. 4міс. фіксована 112 Статистика 21
денна 1р. 4міс. фіксована 113 Прикладна математика 26
Факультет прикладної математики денна 1р. 4міс. фіксована 113 Прикладна математика 26
денна 1р. 4міс. фіксована 121 Інженерія програмного забезпечення 26
денна 1р. 4міс. фіксована 124 Системний аналіз 26
денна 1р. 4міс. фіксована 126 Інформаційні системи та технології 26
Юридичний факультет денна 1р. 4міс. відкрита 081 Право 32
Факультет фізики,
електроніки та комп’ютерних систем
денна 1р. 4міс. фіксована 105 Прикладна фізика та наноматеріали 21
денна 1р. 4міс. фіксована 122 Комп’ютерні науки 26
денна 1р. 4міс. фіксована 123 Комп’ютерна інженерія 26
денна 1р. 4міс. фіксована 176 Мікро- та наносистемна техніка 21
денна 1р. 4міс. фіксована 172 Електронні комунікації та радіотехніка 21
Фізико – технічний факультет денна 1р. 4міс. фіксована 131 Прикладна механіка 21
денна 1р. 4міс. фіксована 132 Матеріалознавство 21
денна 1р. 4міс. фіксована 133 Галузеве машинобудування 21
денна 1р. 4міс. небюджетна 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 21
денна 1р. 4міс. фіксована 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 21
денна 1р. 4міс. фіксована 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 21
денна 1р. 4міс. фіксована 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
21
денна 1р. 4міс. фіксована 174 Автоматизація,
комп’ютерно-інтегровані технології
та робототехніка
21
денна 1р. 4міс. фіксована 173 Авіоніка 21
Факультет медичних технологій
діагностики та реабілітації
денна 1р. 5міс. фіксована 224 Технології медичної діагностики та лікування 26
денна 1р. 4міс. фіксована 231 Соціальна робота 26
дистанційна 1р. 10міс. небюджетна 223 Медсестринство 18
Навчально-методичний
центр заочної та вечірньої форм навчання
заочна 1р. 4міс. фіксована 016 Спеціальна освіта
(016.01 Спеціальна освіта (Логопедія))
13
заочна 1р. 4міс. небюджетна 035 Філологія (035.01 Українська мова та література) 13
заочна 1р. 4міс. небюджетна 035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури
(переклад включно), перша - англійська)
16
заочна 1р. 4міс. відкрита 053 Психологія 16
заочна 1р. 4міс. відкрита 051 Економіка 16
заочна 1р. 4міс. відкрита 072 Фінанси, банківська справа,
страхування та фондовий ринок
16
заочна 1р. 4міс. відкрита 073 Менеджмент 16
заочна 1р. 4міс. відкрита 076 Підприємництво та торгівля 16
заочна 1р. 4міс. небюджетна 081 Право 16
Навчально-методичний центр
післядипломної освіти,
підвищення кваліфікації
та доуніверситетської підготовки
заочна 1р. 4міс. відкрита 073 Менеджмент 16
заочна 1р. 4міс. небюджетна 281 Публічне управління та адміністрування 16
заочна 1р. 4міс. небюджетна 011 Освітні, педагогічні науки 13

Наказ №175 від 22.06.2023 Про затвердження тарифів на навчання у 2023-2024 році