Версія для друку

Спеціалізовані вчені ради при Дніпровському національному університеті


№ п/п 
Шифр спецради
Спеціальності
Голова ради Термін дії
1 Д 08.051.10 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла (фіз.-мат.)
01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла (тех.)
01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми (фіз.-мат.)
Поляков М.В. 21.11.13 – 21.11.16
2 Д 08.051.02 01.04.02 – теоретична фізика
01.04.07 – фізика твердого тіла
Скалозуб В.В. 09.03.16-09.03.18
3 Д 08.051.09 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Кісельова О.М. 16.05.16-16.05.18
4 Д 08.051.04 03.00.16 – екологія Пахомов Є.О. 12.05.15-12.05.17
5 К 08.051.01 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка
05.13.06 – інформаційні технології
Корчинський В.М. 29.09.14-29.09.17
6 Д 08.051.14 07.00.01 – історія України
07.00.02 – всесвітня історія
07.00.06- історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Іваненко В.В. 17.01.14-17.01.17
7 К 08.051.17 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Гринько Т.В. 07.10.16-07.10.19
8 Д 08.051.03 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Стукало Н.В. 13.12.16-13.12.19
9 Д 08.051.11 09.00.05 – історія філософії
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Окороков В.Б. 21.12.15-21.12.18
10 Д 08.051.12 10.01.02 – російська література
10.01.04 – література зарубіжних країн
Гусєв В.А. 09.03.16-09.03.18
11 К 08.051.05 10.02.01 – українська мова
10.02.02 – російська мова
Попова І.С. 11.07.16-11.07.19
12 Д 08.051.08 23.00.01 – теорія та історія політичної науки
23.00.02 – політичні інститути та процеси
Токовенко О.С. 17.01.14-17.01.17
13 К 08.051.19 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій,
27.00.04 – теорія та історія журналістики
Демченко В.Д. 13.07.15-13.07.17
14 СРД 08.051.15 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування літальних апаратів
05.05.03 – двигуни та енергоустановки
05.13.03 – системи і процеси управління
Петренко О.М. 30.06.15-30.06.17
15 СРД 08.051.07 05.02.01 – матеріалознавство
05.02.08 – технологія машинобудування
05.17.07 – хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів
Джур Є.О. 21.12.15-21.12.18