Версія для друку

Регіональний навчально-методичний центр моніторингу освіти

Адреса: м. Дніпро, вул.Казакова 18, корп. № 14, ауд.110
Телефон: (056) 776-58-33, (099) 919 97 02
E-mail: rcmo-mmf@i.ua
Веб-сайт: www.rcmo.dnu.dp.ua

Директор - Балашова Тетяна Василівна.

У структурі Регіонального навчально-методичного центру моніторингу освіти Навчально-методичного центру довузівської підготовки Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара працюють такі підрозділи:

1. Малий університет здійснює навчання учнів 6-11 класів за наступними предметами: математика, фізика, біологія, хімія, історія України, географія, українська мова, українська література, англійська мова. Учні забезпечуються методичною літературою, тренувальними вправами, контрольними роботами. Викладання проводиться провідними фахівцями університету.

Термін навчання – 7 місяців (з жовтня по квітень включно), заняття проводяться у неділю.

Регіональний центр моніторингу освіти

2. Навчальні бази. Університет укладає договір з середнім загальноосвітнім навчальним закладом, який отримує статус Навчальної бази РНМЦМО НМЦДП ДНУ ім. Олеся Гончара. При Навчальній базі організується факультатив, який працює під керівництвом і з методичним забезпеченням РНМЦМО. Лекції та семінарські заняття для учнів Навчальних баз проводяться на території цих навчальних закладів із залученням викладачів університету та викладачів середніх загальноосвітніх закладів. Навчання здійснюється за навчальними планами та програмами, розробленими Центром і узгодженими з Навчальною базою.

Термін навчання на Навчальних базах – 7 місяців.

 3. Поточний моніторинг рівня знань учнів 6-11 класів з предметів загальноосвітньої середньої школи проводиться на базі РНМЦМО по мірі комплектування груп або на базі середніх навчальних закладів після укладення з ними відповідного договору.

 Регіональний центр моніторингу освіти

4. Адаптаційні курси з математики, фізики та хімії для студентів першого курсу університету. Створені у 2006 році з метою коригування знань студентів у зв’язку з впровадженням Болонського процесу в систему вищої освіти. З 2010 року на базі Адаптаційних курсів проводиться набір студентів четвертого курсу для підготовки до фахового вступного випробування з іноземної мови на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.
 
   5. Підготовка до творчого конкурсу для вступу на факультет систем та засобів масової комунікації за спеціальністю «Журналістика» (журналістика; реклама і зв’язки з громадськістю; видавнича справа та редагування).

Перспективи роботи Регіонального навчально-методичного центру моніторингу освіти:

- подальше розширення мережі Навчальних баз у Придніпровському регіоні;
- надання освітянських послуг з більшої кількості навчальних дисциплін;
- відкриття експрес-курсів для абітурієнтів як на базі ДНУ, так і в районах області;
- продовження роботи з ДОЛІФМП з питань організації та проведення Відкритого обласного математичного турніру “Еврика”.