Версія для друку

Кафедра зоології та екології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Пахомов
Олександр Євгенійович
зав. кафедри проф. д-р біол. наук Olexandr Pakhomov 57193436576 B-3675-2016 Alexandr Pakhomov 0000-0002-5192-6140
Кульбачко
Юрій Люцинович
проф. доц. д-р біол. наук Кульбачко Юрій 1557832295140 D-1290-2016 Yuriy Kulbachko 0000-0001-9627-3297
Кунах Ольга Миколаївна проф. доц. д-р біол. наук Kunakh Olga 57200226976 T-2362-2017   0000-0002-3631-8884
Бригадиренко
Віктор Васильович
доц. доц. канд. біол.наук Viktor Brygadyrenko 26632836300 B-7287-2015 Viktor Brygadyrenko 0000-0002-9448-8232
Пономаренко Олександр Леонідович доц. доц. канд. біол.наук Олександр Пономаренко 57190678191 D-2055-2016 Olexandr_Ponomarenko 0000-0002-2417-4510
Коломбар Тетяна Михайлівна доц. доц. канд. біол.наук Тетяна Коломбар 57210701563 V-2343-2017 0000-0001-8981-8682
Фали Людмила Іванівна доц. доц. канд. біол.наук Faly Ludmila 56488067700 ABF-9782-2020 Ludmila_Faly 0000-0001-8514-5492
Комлик Вікторія Олексіївна доц. канд. біол.наук Viktoriia Komlyk 57214233916 AAE-2541-2020 Komlyk-slynko-O 0000-0002-3727-5847

Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 24, 17 корп. ДНУ ім. Олеся Гончара
E-mail: zoolog@i.ua
Вебсайт: www.zoology.dp.ua

Завідувач кафедри – Пахомов Олександр Євгенійович, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Навчальний процес забезпечують:
- доктори біологічних наук: проф. О.Є. Пахомов, проф. О.М. Кунах, проф. Ю.Л. Кульбачко;
- кандидати біологічних наук: доц. В.В. Бригадиренко, доц. О.Л. Пономаренко, доц. В.О. Комлик, доц. Л.І. Фали, доц. Т.М. Коломбар.

Кафедра зоології та екології здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біорізноманіття та ландшафтний дизайн
– 101 Екологія
ОП Екологія

Кафедра зоології та екології здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 091 Біологія
ОП Біосистеми та ландшафтний дизайн
– 101 Екологія
ОП Екологія
ОП Промислова екологія

Кафедра зоології та екології здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем:
– 101 Екологія
ОНП Екологія

Для забезпечення лабораторних та практичних робіт на кафедрі створено навчальні лабораторії зоології хребетних, зоології безхребетних, ентомології, біомоніторингових досліджень, лабораторія для аспірантів і дипломного проєктування та зоологічний музей.

На кафедрі існує аспірантура, докторантура. Діє спеціалізована вчена рада (Д 08.051.04) із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 03.00.16 Екологія у складі:

Голова ради:
1. Пахомов Олександр Євгенійович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16.

Заступник голови:
2. Лихолат Юрій Васильович, д.б.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16.

Вчений секретар:
3. Комлик Вікторія Олексіївна, к.б.н., доцент, доцент кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16.

Члени ради:
4. Воронкова Ольга Сергіївна, д.б.н., доцент, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16.;
5. Голобородько Кирило Костянтинович, д.б.н., доцент, провідний науковий співробітник НДЛ, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16;
6. Грицан Юрій Васильович, д.б.н., професор, проректор з наукової роботи, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, спеціальність 03.00.16;
7. Зайцева Ірина Олексіївна, д.б.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16;
8. Кульбачко Юрій Люцинович, д.б.н., доцент, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16;
9. Кунах Ольга Миколаївна, д.б.н., професор, професор кафедри, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16;
10. Мальцева Ірина Андріївна, д.б.н., професор, перший проректор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, спеціальність 03.00.16;
11. Никифоров Володимир Валентинович, д.б.н., професор, перший проректор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 03.00.16;
12. Севериновська Олена Вікторівна, д.б.н., професор, декан факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 03.00.16;
13. Чаплигіна Анжела Борисівна, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Харьківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність 03.00.16.

Наукова діяльність:

– дослідження зоогенних механізмів ремедіації ґрунтів та рекультивації екосистем в умовах напруженого тиску техногенних чинників;
– дослідження антропогенної динаміки зооценозів, перспективи їх охорони, оптимізації та природокористування;
– вивчення функціональної ролі тварин в екосистемах;
– розробка комплексної еколого-біохімічної оцінки стану тварин під впливом техногенних факторів;
– інвентаризація та екологічна оцінка природно-заповідного фонду.

Завідувач кафедри проф. О.Є. Пахомов – відповідальний редактор двох наукових, фахових видань «Biosystems Diversity» та «Regulatory Mechanisms in Biosystems», які входять до Web of Science та Scopus.

Міжнародні проєкти:
– Проєкт 2015 р. «Продукція і менеджмент технологій. Екологічна спрямованість у технічній освіті англійською мовою», за підтримки Fundusz Stypendialny i Szcoleniowy і Norway Grants. Університет економіки в Познані, Польща. (Проф. О.Є. Пахомов, запрошений експерт в області екології).
– Проєкт ЄС FP7 KNEU – Розвиток мережі знань для європейської експертизи щодо біологічного різноманіття і екосистемних сервісів для інформування та вироблення економічної політики, 2010-2014 рр. (доц. В.Я. Гассо).
– Проєкт ЄС FP6 Biostrat – Розробка стратегії дослідження біологічного різноманіття ЄС, 2006-2010. Проєкт спрямований на розвиток механізмів комунікації та інформування між європейськими дослідниками і посадовими особами з наступними європейськими та міжнародними діями по дослідженню біологічного різноманіття (доц. В.Я. Гассо).
– Двосторонній українсько-угорський проєкт, 2009-2010. Організація-партнер: університет Дебрецена, Центр сільськогосподарських наук і розробок, Дебрецен, Угорщина (керівник проєкту проф. О.Є. Пахомов; доц. Ю.Л. Кульбачко).
– Бернська конвенція – Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Група експертів по збереженню амфібій і рептилій (доц. В.Я. Гассо, експерт від України, з 2015 р.).
– Асоціація для збереження біологічного різноманіття Казахстану, 2013 р. (доц. К.К. Голобородько, тревел-грант експерта)
– Інвентаризація поширення чужорідних видів для Європи – DAISIE (доц. Р.О. Новицький).
– Компанія Гейдельберг Цемент: Премія за вивчення життя в кар’єрах. Національне журі з 2012 (проф. О.Є. Пахомов, доц. В.Я. Гассо).
– Українська Робоча група IUCN/SSC Спеціальна комісія щодо зменшення популяцій земноводних (DAPTF), 1995-2005 рр. (з 2006 р. – увійшла до складу Групи фахівців з амфібій МСОП - IUCN Amphibian Specialist Group).

Кафедра зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з 2016 року співпрацює з університетом Кобленц-Ландау (Рейнланд-Пфальц, Федеративна Республіка Німеччини) за програмою міжнародної академічної мобільності Еразмус+.

Для спеціальності «Екологія» узгоджені навчальні програми з університетом Кобленц-Ландау, спеціальність «Науки про навколишнє середовище».

Згідно з договором, студенти мають можливість (і в 2017 році почалося навчання):
1) пройти освітню підготовку на факультеті наук про природу і навколишнє середовище в Ландау або в інституті природничих наук в Кобленці;
2) навчатися в магістратурі університету Кобленц-Ландау;
3) отримати подвійний диплом магістра – диплом німецького зразка університету Кобленц-Ландау з екології і диплом ДНУ ім. О.Гончара;
4) навчання в Німеччині і отримання диплома магістра фінансується освітніми програмами Євросоюзу – нашим студентам виплачується стипендія на переліт і проживання у Німеччині.

Студенти кафедри зоології та екології беруть активну участь у житті університету та факультету, міжнародних і державних наукових проєктах, друку наукових досліджень у міжнародних наукометричних виданнях, різноманітних міжнародних олімпіадах, де посідають призові місця, допомагають за волонтерськими програмами із захисту навколишнього середовища тощо.


Студенти разом із викладачами проходять практики в різних регіонах України: Присамарський міжнародний біосферний стаціонар імені О.Л. Бельгарда, НПП «Великий луг», природний заповідник «Дніпровсько-Орільський», с. Майорка. Також студенти можуть проходити практики за напрямом «Захист рослин» у заповідниках України й інших установ.


Проводять екскурсії в зоологічний музей, віварій, ННК «Акваріум», біосферний заповідник «Асканія-Нова» та в інші наукові й виробничі установи.


Майбутня работа:
Державні заклади науки та освіти, міністерства та державні управління, середні загальноосвітні заклади (школи, ліцеї, коледжі), центри стандартизації та сертифікації, підприємства харчової, мікробіологічної, біохімічної та біотехнологічної промисловості, лабораторії з дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища, центри з підбору персоналу, рибгоспи та рибокомбінати, підприємства з виробництва продукції аквакультури, проєктні організації (аквадизайн, акваріумістика, зелене будівництво та ландшафтний дизайн), заповідники, екологічні установи, екологічна поліція та органи рибоохорони, відділи охорони природи, комерційно-виробничі центри, мисливські, лісові та сільські господарства, землевпорядні організації, ботанічні сади, зоопарки, зооферми, ветеринарні лабораторії, криміналістичні лабораторії, рибний патруль.

Докладну інформацію дивіться на сайті: www.zoology.dp.ua