Версія для друку

Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Голей Юлія Миколаївна  Асистент Yuliia Holei D-2506-2016 Yuliia Holei 0000-0001-5731-1844
Джур Ольга Євгенівна Доцент Доцент Канд. техн. наук Olha Dzhur D-1839-2016 Olha Dzhur 0000-0003-3307-9985
Джусов Олексій Анатолійович Професор Професор Д-р екон. наук Oleksii Dzhusov 6507591274 D-1856-2016 Oleksii Dzhusov 0000-0001-8600-4122
Зінченко Ольга Анатоліївна Професор Доцент Д-р екон. наук Olha Zinchenko 57221992960 D-2863-2016 Olha Zinchenko 0000-0002-5414-7839
Кобченко Андрій Андрійович Старший викладач Andriy Kobchenko C-9853-2016 Andriy Kobchenko 0000-0002-5095-6815
Крупський Олександр Петрович Доцент Доцент Канд. психол. наук Oleksandr Krupskyi 56677782000 C-8439-2016 Oleksandr Krupskyi 0000-0002-1086-9274
Мешко Наталія Петрівна Завідувач кафедри Професор Д-р екон. наук Nataliia Meshko 57208682479 U-1470-2017 Nataliia Meshko 0000-0002-5038-268X
0000-0002-0075-3825
Могилова Анастасія Юріївна Професор Професор Д-р екон. наук Anastasiia Mohylova 57208204038 U-8403-2017 Anastasiia Mohylova 0000-0002-8833-9505
Приварникова Ірина Юліївна Доцент Доцент Канд. екон. наук Irina Privarnikova D-4826-2016 Irina Privarnikova 0000-0001-7022-7946
Смирнова Тетяна Анатоліївна Старший викладач Tetyiana Smirnova U-1607-2017 Tetiana Smirnova 0000-0002-3457-3144
Сокол Поліна Миколаївна Доцент Канд. екон. наук Polina Sokol U-4136-2017 Polina Sokol 0000-0001-9217-9869
Стасюк Юлія Михайлівна Старший викладач Yuliia Stasiuk 57217233067 Yuliia Stasiuk Yuliia Stasiuk 0000-0001-6644-8658

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 35, корп. 5 ДНУ, кімн. 46а, 50 
E-mail: dnu_vz@ukr.net
Facebook: https://www.facebook.com/VMMFME/
Instagram: https://www.instagram.com/management_marketing_dnu/

Кафедра здійснює підготовку конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з менеджменту та маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням, креативними навиками, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної інноваційної діяльності на підприємствах усіх форм власності та видів економічної діяльності у динамічному економічному середовищі.

Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту є випусковою за двома рівнями вищої освіти та забезпечує підготовку фахівців:

спеціальності 073 Менеджмент:
перший (бакалаврський) рівень – освітні програми:
Міжнародний менеджмент
Менеджмент організацій
другий (магістерський) рівень – освітні програми:
Міжнародний менеджмент

спеціальності 075 Маркетинг
перший (бакалаврський) рівень – освітня програма: Маркетинг
другий (магістерський) рівень – освітня програма: Маркетинг

Склад кафедри

Сьогодні кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту є осередком управлінських новацій у навчальному процесі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, оскільки поєднує знання досвідчених викладачів, науковців та енергію і креативність мислення молодих педагогів.

Завідувач кафедри – Мешко Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор.

Освітній процес забезпечують: 5 докторів економічних наук, 5 кандидатів наук, 3 старших викладача, 1 асистент, 1 завідувач навчальної лабораторії, 2 інженери.


Професорсько-викладацький склад, який забезпечує підготовку фахівців
спеціальності 073 Менеджмент
:

Мешко Наталія Петрівна – доктор економічних наук, професор.
Контакти: nmeshko2016@ukr.net
Сфера наукових інтересів: інвестиційний та інноваційний менеджмент корпорацій, циркулярна економіка, воднева економіка, консультант з питань бізнес-проєктування і стратегічного менеджменту. Координатор програми розвитку Інноваційної інфраструктури регіону, учасник міжнародного проєкту TEMPUS. Науковий керівник дипломних робіт за І та ІІ рівнями вищої освіти, науковий керівник студентів PhD.
Викладає навчальні дисципліни: «Діагностика та бізнес планування», «Інноваційний менеджмент», «Корпоративне управління», «Менеджмент у туризмі», «Основи цифрової економіки».

Джусов Олексій Анатолійович – доктор економічних наук, професор.
Контакти: ukrcredit@yahoo.com
Сфера наукових інтересів: технічний аналіз та інвестування на фондовому ринку США, консультант з питань формування та управління інвестиційним портфелем (міжнародний сектор). Координатор освітніх програм подвійного диплому для студентів з університетами Франції та Німеччини.
Науковий керівник дипломних робіт за І та ІІ рівнями вищої освіти, науковий керівник студентів PhD.
Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародна інвестиційна діяльність корпорацій», «Технічний аналіз фінансових ринків», «Інноваційна діяльність міжнародних корпорацій», «Основи інвестиційного менеджменту», «Управління міжнародними фінансовими інвестиціями».

Крупський Олександр Петрович – кандидат психологічних наук, доцент.
Контакти: scavr@ua.fm
Сфера наукових інтересів: організаційна та інноваційна культура підприємств. 
Науковий керівник дипломних робіт за І та ІІ рівнями вищої освіти, науковий керівник студентів PhD.
Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент і адміністрування: менеджмент», «Основи менеджменту», «Психологія та конфліктологія менеджменту», «Психологія туризму».

Джур Ольга Євгеніївна – кандидат технічних наук, доцент.
Контакти: dzhur@i.ua
Сфера наукових інтересів: економіка і менеджмент високотехнічних підприємств. Стратегічне управління. 
Науковий керівник дипломних робіт за І та ІІ рівнями вищої освіти.
Викладає навчальні дисципліни: «Бізнес-стратегія і менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Менеджмент і адміністрування: стратегічний менеджмент», «Системи технологій», «Основи менеджменту».

Приварникова Ірина Юліївна – кандидат економічних наук, доцент.
Контакти: privarnikova.irina@gmail.com
Сфера наукових інтересів: інноваційний менеджмент, ресурсозбереження. 
Науковий керівник дипломних робіт за І та ІІ рівнями вищої освіти.
Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародний менеджмент», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Контролінг», «Корпоративна соціальна відповідальність».

Смирнова Тетяна Анатоліївна – старший викладач.
Контакти: t.smirnova@ukr.net
Сфера наукових інтересів: брендування регіонів з метою підвищення туристичної привабливості.
Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент», «Маркетинг та менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Стратегї підприємств туристичного бізнесу».

Кобченко Андрій Андрійович – старший викладач.
Контакти: kobchenko.a@ef.dnulive.dp.ua
Сфера наукових інтересів: інформаційний розвиток туристичної діяльності, інвестиційний та інноваційний розвиток України та світу.
Викладає навчальні дисципліни: «Крос-культурний менеджмент», «Вступ до спеціальності та основи академічної доброчесності», «Менеджмент», «Менеджмент і адміністрування: операційний менеджмент», «Адміністративний менеджмент».

Стасюк Юлія Михайлівна – старший викладач.
Контакти: yulstas@ukr.net
Сфера наукових інтересів: трансфер технологій, інноваційний розвиток.
Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент і адміністрування: теорія організацій», «Самоменеджмент», «Економіка і організація біотехнологічних виробництв», «Менеджмент і адміністрування: менеджмент», «Основи інвестиційного менеджменту

Голей Юлія Миколаївна – асистент.
Контакти: goley1705@ukr.net
Сфера наукових інтересів: управління інноваційним потенціалом виробничої та соціальної інфраструктури.
Викладає навчальні дисципліни: «Менеджмент», «Міжнародний фіскальний менеджмент», «Мотивування персоналу», «Менеджмент туристичного бізнесу: податковий менеджмент», «Менеджмент і адміністрування: теорія організацій».

Професорсько-викладацький склад, який забезпечує підготовку фахівців
спеціальності 075 Маркетинг


Зінченко Ольга Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент.
Контакти: ol-zinchenko@ukr.net
Сфера наукових інтересів: регіональні ринки, територіальний маркетинг, маркетингова аналітика. 
Науковий керівник дипломних робіт за І та ІІ рівнями вищої освіти.
Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародний маркетинг», «Аналітичний маркетинг», «Діагностика регіональних ринків», «Менеджмент та маркетинг зелених інвестицій», «Event-маркетинг-менеджмент».

Могилова Анастасія Юріївна, доктор економічних наук, професор.
Контакти: mogilova.a@ef.dnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: розробка методології формування маркетингової стратегії підприємств промисловості. 
Науковий керівник дипломних робіт за І та ІІ рівнями вищої освіти.
Викладає навчальні дисципліни: «Стратегічний маркетинг», «Брендинг», «Поведінка споживача», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетинг послуг».

Сокол Поліна Миколаївна, кандидат економічних наук.
Контакти: sokol_p_n@i.ua
Сфера наукових інтересів: інноваційний механізм маркетингу. 
Науковий керівник дипломних робіт за І та ІІ рівнями вищої освіти.
Викладає навчальні дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Логістика», «Маркетингове ціноутворення», «Паблік рілейшнз в бізнесі».

Навчальна лабораторія міжнародного менеджменту:
Климович Олена Миколаївна – завідувач навчальної лабораторії
Джусова Любов Анатоліївна – інженер І категорії

Міжнародна діяльність

У відповідності до програми, погодженої з Міністерством освіти Німеччини між ДНУ та університетом прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина), кращі студенти-економісти та менеджери факультету економіки мають можливість отримати диплом бакалавра державного зразка як України, так і ФРН.

На сьогодні 88 студентів ДНУ ім. О.Гончара вже пройшли або проходять курс навчання за програмами співробітництва з університетом міста Міттвайда.

Договір про отримання німецького диплома «Бакалавра»
за економічними спеціальностями для студентів факультету економіки ДНУ

Відповідно до цього договору студенти ДНУ можуть отримати німецький диплом бакалавра за двома з таких спеціальностей:

1. Міжнародний менеджмент
2. Маркетинг
3. Контролінг
4. Логістика
5. Фінанси і банківська справа
6. Управління персоналом

Для того, щоб взяти участь у програмі, студент ДНУ повинен успішно справлятися з навчальною програмою, володіти німецькою мовою на відповідному рівні і два роки навчатися в ДНУ. Після закінчення 4-го або 5-го семестру студент їде до Німеччини, де йому зараховуються всі базові дисципліни, які він вивчав у ДНУ і завдяки цьому наші студенти вивчають у Німеччині тільки дисципліни спеціалізації німецького університету. Зазвичай для цього потрібно 2 семестри.

За умови успішного виконання програми студент ДНУ має можливість отримати диплом бакалавра ДНУ і диплом бакалавра німецького університету одночасно, тобто, після закінчення 4-го курсу ДНУ.


Під час екскурсії в Дрезден з нашими студентами, які на той час навчалися в університеті м.Міттвайда.
Зліва направо: Ольга Діденко, Катерина Протасова, професор Олексій Джусов, Олена Мавропуло, Дмитро Бібіков, Володимир Каменський і німецький студент

Договір про отримання німецького диплома «Майстри» за спеціальністю «Ділове адміністрування»
для студентів факультету економіки ДНУ (Master of Art in Business Administration)

Відповідно до цього договору студент факультету економіки ДНУ, який навчається в магістратурі ДНУ, має можливість отримати диплом майстра Ділового адміністрування Університету прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина).

У проєкті можуть взяти участь студенти, які відповідають таким вимогам:

1. Наявність сертифікату на рівень володіння німецькою мовою не нижче В2;
2. Наявність диплома «Бакалавр» за напрямом «Менеджмент» або іншою економічною спеціальністю;
3. Студент повинен був раніше навчатися в університеті прикладних наук м.Міттвайда протягом не менше одного семестру.

Договором передбачено, що студент ДНУ, який вступив до магістратури, навчається в магістратурі ДНУ протягом 1-го семестру. Після цього, в кінці лютого він їде для навчання до Німеччини, де йому зараховують програму 1-го семестру німецької магістратури за результатами навчання в першому семестрі магістратури ДНУ. Студент навчається у Німеччині протягом двох семестрів (2-й і 3-й семестри німецької магістратури). В останньому, 4-му семестрі німецької магістратури, студенти проходять практику і працюють над дипломною роботою. Договором передбачено, що 4-й семестр студенти ДНУ можуть за бажанням провести в Україні, де проходять практику і пишуть дипломи, як для німецького університету, так і для ДНУ. У разі успішного виконання програми, студент ДНУ отримує в кінці другого року навчання 2 дипломи – диплом магістра ДНУ і диплом Майстра ділового адміністрування німецького університету.

Наші студенти під час екскурсії в Дрезден.
Зліва направо: Інна Хрипко, Марина Колода, Ольга Джусова, Олександра Шрам, Ірина Чуб,
німецький студент Олександр Лебедєв

Продовжує діяти програма обміну студентів з університетом міста Ле-Ман (Франція). Студенти економічних спеціальностей, які вступили до магістратури, мають можливість взяти участь у програмі подвійного диплому, що діє між ДНУ та Університетом дю Мен, та за умови її успішного виконання отримати диплом ДНУ та французький диплом магістра. На сьогодні 25 студентів ДНУ ім. О.Гончара вже пройшли курс навчання в університеті міста Ле-Ман.

Договір про Подвійний диплом
з Університетом дю-Мен (г. Ле-Ман, Франція)

Взяти участь в договорі може будь-який студент ДНУ, який має диплом бакалавра за економічними спеціальностями, має рівень володіння французькою мовою не нижче «В2» і вступив на перший курс магістратури економічних спеціальностей.

Договором передбачено, що студент ДНУ, який вступив на перший курс магістратури економічних спеціальностей навчається в магістратурі протягом 1-го семестру. Після цього, на початку січня він їде для навчання до Франції, де йому зараховують програму 1-го семестру французької магістратури за результатами навчання в першому семестрі магістратури ДНУ.

Студент навчається у Франції 3 місяці (січень-березень). Починаючи з квітня французька магістратура передбачає практику. На цей період студент ДНУ повертається в Україну і продовжує навчання в ДНУ в складі своєї групи. У червні він складає сесію разом зі своєю групою і таким чином закінчує перший рік магістратури як української, так і французької.

Із вересня студент ДНУ знову їде до Франції і продовжує там навчання протягом 2-х семестрів. Практику студент проходить у Франції.

У разі успішного виконання програми, студент ДНУ отримує наприкінці другого року навчання 2 дипломи – диплом Магістра ДНУ і диплом Майстра (рівень М2) французького університету.

Наукова діяльність

Наукові дослідження на кафедрі проводяться за такими науково-дослідними роботами: «Управління маркетингом за умов економічного розвитку України» «Стратегія розвитку наукових та технологічних парків в Україні: імплементація міжнародного досвіду».

Кафедра є засновником журналу European Journal of Management Issues. Це – наукове видання, у якому вміщено результати науково-практичних досліджень фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів і звань із питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності й науково-технологічного обміну.

Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (PhD), згідно з наказом МОН України №409 від 17 березня 2020 року. Науковому журналі присвоєно категорію "Б".

Усім статтям журналу присвоюється DOI-ідентифікатор, який дозволяє однозначно ідентифікувати працю автора в мережі Інтернет.

За версією Index Copernicus 2022 серед українських наукових журналів, що спеціалізуються в менеджменті, наш журнал European Journal of Management Issues отримав 100 балів і посідає 5-е місце.

За оцінками Google Academy журнал протягом 2020-2022 рр. тримає позиції у ТОП-100 українських наукових журналів за рівнем впливу на розвиток науки.

Студенти маркетологи та менеджери факультету економічного Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара регулярно беруть участь в українських студентських фестивалях реклами, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, де посідають призові місця. Участь у таких фестивалях і конкурсах дає можливість майбутнім фахівцям покращити свої навички і компетенції під час вирішення професійних завдань із урахуванням сучасних ринкових трендів.

Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту робить внесок в економічний розвиток Дніпровського регіону і готує провідних фахівців у сфері маркетингу і менеджменту, які мають вагомий творчий потенціал, допитливість, творче мислення та глибоко розуміються на сутності ринкових процесів у державі та світі. Випускники кафедри працюють на керівних посадах на багатьох підприємствах, товарних біржах, рекламних агенціях, виставках, ярмарках, маркетингових агенціях.

Наукові розробки та результати досліджень викладачів кафедри посилюють наукову базу також за межами України, викликаючи інтерес у зарубіжних колег.

Так у 2022-2023 навчальному році колектив викладачів факультету економіки у складі доц. Владислава Яковенка, Ольги Пащенко, Міри Гакової, Вікторії Редько, Ірини Приварникової під керівництвом професора кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту Ольги Зінченко прийняли участь у міжнародному конкурсі освітніх проєктів за Програмою Еразмус + (напрям Жан Моне) та отримали грант на реалізацію проєкта під назвою «Європейський зелений курс як перспектива сталого економічного розвитку» у розмірі 30 тис євро.

Проєкт розрахований на три роки і представляє собою модуль дисциплін, спрямованих на поширення засад зеленої політики та пріоритетів зеленоорієнтованого економічного розвитку Європейського союзу. В нього входять такі дисципліни, як «Європейський зелений курс та стандарти свідомого споживання», «Європейські практики соціальної відповідальності бізнесу», «Екостартапи», «Менеджмент та маркетинг зелених інвестицій», «Зелений HR-менеджмент» та «Європейський сталий туризм». Дисципліни заплановано викладати у якості факультативних занять та курсів за загально університетським вибором студентів. Також в рамках проєкту заплановано організувати літню школу екостартапів на базі факультету економіки.

Окрім освітньої діяльності, проєкт передбачає такі активності, як проведення досліджень, організацію публічного діалогу щодо актуальних проблем адаптації Європейської зеленої угоди в реаліях України, а саме проведення круглого столу «Зелені рішення як пріоритет соціальної відповідальності бізнесу» з залученням представників влади та бізнесу; дослідження актуальних аспектів імплементації європейського зеленого курсу, проведення міжнародної науково-практичної конференції «Зелена економіка та Зелене зростання — можливості для стійкого розвитку»; дисемінацію педагогічного досвіду шляхом проведення воркшопів, тренингів, майстер-класів для освітян під загальною назвою «Зелена освіта: шляхи впровадження та ефективні інструменти навчання».

Перспективи розвитку кафедри:

1. Втілення у навчальний процес елементів дистанційної бізнес-освіти;
2. Розвиток форм залучення студентів у наукову та педагогічну діяльність кафедри;
3. Виконання науково-дослідних робіт за держбюджетними та госпдоговірними темами;
4. Інтенсифікація процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації;
5. Подальше розширення міжнародних зв’язків і форм студентської та викладацької активності;
6. Участь студентів для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт;
7. Продовження участі у програмі міжнародного науково-дослідного проєкту з метою співробітництва ДНУ і Університету прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина) в галузі дослідницьких робіт та обміну студентами і викладачами;
8. Продовження участі у програмі міжнародного співробітництва між ДНУ й університетом міста Ле-Ман «Про подвійний диплом магістра» з одержанням диплому цього університету, сертифікованого Міністерством науки та освіти Франції;
9. Реалізація проєкту «Європейський зелений курс як перспектива сталого економічного розвитку» за Програмою Erasmus+ (напрям Jean Monnet).