Версія для друку

Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Волкова Наталія Вікторівна Доцент Доцент Канд. наук з держ. упр. Nataliia Volkova W-6356-2018 Nataliia Volkova 0000-0003-0795-9778
Голей Юлія Миколаївна  Асистент Yuliia Holei D-2506-2016 Yuliia Holei 0000-0001-5731-1844
Джур Ольга Євгенівна Доцент Доцент Канд. техн. наук Olha Dzhur D-1839-2016 Olha Dzhur 0000-0003-3307-9985
Джусов Олексій Анатолійович Професор Доцент Д-р екон. наук Oleksii Dzhusov 6507591274 D-1856-2016 Oleksii Dzhusov 0000-0001-8600-4122
Дронова Тетяна Сергіївна Доцент Канд. екон. наук Tetyana Dronova Tetiana Dronova 0000-0003-0440-5614
Зінченко Ольга Анатоліївна Професор Доцент Д-р екон. наук Olha Zinchenko D-2863-2016 Olha Zinchenko 0000-0002-5414-7839
Кобченко Андрій Андрійович Старший викладач Andriy Kobchenko C-9853-2016 Andriy Kobchenko 0000-0002-5095-6815
Крупський Олександр Петрович Доцент Доцент Канд. психол. наук Oleksandr Krupskyi 56677782000 C-8439-2016 Oleksandr Krupskyi 0000-0002-1086-9274
Курбала Наталя Вікторівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Natalia Kurbala 0000-0003-4717-4510
Мешко Наталія Петрівна Завідувач кафедрою Професор Д-р екон. наук Nataliia Meshko U-1470-2017 Nataliia Meshko 0000-0002-5038-268X
Могилова Анастасія Юріївна Професор Професор Д-р екон. наук Anastasiia Mohylova 57208204038 U-8403-2017 Anastasiia Mohylova 0000-0002-8833-9505
Півоварова Ольга Борисівна Асистент Olga Pivovarova V-3548-2017 Olga Pivovarova 0000-0003-4180-7495
Приварникова Ірина Юліївна Доцент Доцент Канд. екон. наук Irina Privarnikova D-4826-2016 Irina Privarnikova 0000-0001-7022-7946
Решетілова Тетяна Борисівна Професор Професор Д-р екон.наук Tatyana Reshetilova D-8727-2019 Tatyana Reshetilova 0000-0002-0375-4495
Смирнова Тетяна Анатоліївна Старший викладач Tetyiana Smirnova U-1607-2017 Tetiana Smirnova 0000-0002-3457-3144
Сокол Поліна Миколаївна Доцент Канд. екон. наук Polina Sokol U-4136-2017 Polina Sokol 0000-0001-9217-9869
Стасюк Юлія Михайлівна Старший викладач Yuliia Stasiuk Yuliia Stasiuk Yuliia Stasiuk 0000-0001-6644-8658
Шевченко Тетяна Сергіївна Асистент Кандидат наук із соціальних комунікацій Tatyana Shevchenko 0000-0002-9647-3595

Адреса: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 35, корп. 5 ДНУ, кімн. 46а, 50 
E-mail: dnu_vz@ukr.net

Кафедра здійснює підготовку конкурентоспроможних на ринку праці фахівців з менеджменту та маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням, креативними навиками, відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної інноваційної діяльності на підприємствах усіх форм власності та видів економічної діяльності у динамічному економічному середовищі.

Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту є випусковою за двома рівнями вищої освіти та забезпечує підготовку фахівців:

спеціальності 073 Менеджмент:
перший (бакалаврський) рівень – освітні програми:
Міжнародний менеджмент
Менеджмент організацій

другий (магістерський) рівень – освітні програми:
Менеджмент високих технологій
Міжнародний менеджмент
Управління персоналом та економіка праці

спеціальності 075 Маркетинг
перший (бакалаврський) рівень – освітня програма: Маркетинг
другий (магістерський) рівень – освітня програма: Маркетинг

Склад кафедри

Сьогодні кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту є осередком управлінських новацій у навчальному процесі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, оскільки поєднує знання досвідчених викладачів, науковців та енергію і креативність мислення молодих педагогів.

Завідувач кафедри – Мешко Наталія Петрівна, доктор економічних наук, професор.

Освітній процес забезпечують: 5 докторів економічних наук, 7 кандидатів наук, 3 старших викладачів, 3 асистенти, 2 стейкхолдери, 1 завідувач навчальної лабораторії, 2 інженери.


Професорсько-викладацький склад, який забезпечує підготовку фахівців
спеціальності 073 Менеджмент
:

Мешко Наталія Петрівна – доктор економічних наук, професор.
Контакти: nmeshko2016@ukr.net
Сфера наукових інтересів: інвестиційний та інноваційний менеджмент корпорацій, консультант з питань бізнес-проектування і стратегічного менеджменту. Координатор програми розвитку Інноваційної інфраструктури регіону, учасник міжнародного проекту TEMPUS. Науковий керівник магістрів та аспірантів.

Джусов Олексій Анатолійович – доктор економічних наук, доцент.
Контакти: ukrcredit@yahoo.com
Сфера наукових інтересів: технічний аналіз та інвестування на фондовому ринку США, консультант з питань формування та управління інвестиційним портфелем (міжнародний сектор). Координатор освітніх програм подвійного диплому для студентів з університетами Франції та Німеччини. Науковий керівник магістрів та аспірантів.

Крупський Олександр Петрович – кандидат психологічних наук, доцент.
Контакти: scavr@ua.fm
Сфера наукових інтересів: організаційна та інноваційна культура підприємств.

Джур Ольга Євгеніївна – кандидат технічних наук, доцент.
Контакти: dzhur@i.ua
Сфера наукових інтересів: економіка і менеджмент високотехнічних підприємств. Стратегічне управління.

Волкова Наталія Вікторівна – кандидат наук з державного управління, доцент.
Контакти: nvolkova111@ukr.net
Сфера наукових інтересів: управління трудовими ресурсами, розвиток персоналу, освітня складова трудового потенціалу, державне регулювання зайнятості, економіка праці

Приварникова Ірина Юліївна – кандидат економічних наук, доцент.
Контакти: privarnikova.irina@gmail.com
Сфера наукових інтересів: інноваційний менеджмент, ресурсозбереження.

Курбала Наталя Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент.
Контакти: 0504263508q@gmail.com
Сфера наукових інтересів: Світове господарство та міжнародні економічні відносини; управлінський облік та проектування бізнес-процесів; розробка та проведення бізнес-тренінгів.

Смирнова Тетяна Анатоліївна – старший викладач.
Контакти: t.smirnova@ukr.net
Сфера наукових інтересів: брендування регіонів з метою підвищення туристичної привабливості.

Кобченко Андрій Андрійович – старший викладач.
Контакти: kobchenko.a@ef.dnulive.dp.ua
Сфера наукових інтересів: інформаційний розвиток туристичної діяльності, інвестиційного та інноваційного розвитку України та світу.

Стасюк Юлія Михайлівна – старший викладач.
Контакти: yulstas@ukr.net
Сфера наукових інтересів: трансфер технологій, інноваційний розвиток.

Голей Юлія Миколаївна – асистент.
Контакти: goley1705@ukr.net
Сфера наукових інтересів: фінансові та бухгалтерські аспекти управління туристичним бізнесом.

Професорсько-викладацький склад, який забезпечує підготовку фахівців
спеціальності 075 Маркетинг

Решетілова Тетяна Борисівна, доктор економічних наук, професор.
Контакти: reshetilovatb@gmail.com
Сфера наукових інтересів: ціноутворення, комунікаційна політика та конкурентоспроможність бізнесу.

Зінченко Ольга Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент.
Контакти: ol-zinchenko@ukr.net
Сфера наукових інтересів: регіональні ринки, територіальний маркетинг, маркетингова аналітика.

Могилова Анастасія Юріївна, доктор економічних наук, професор.
Контакти: mogilova.a@ef.dnu.edu.ua
Сфера наукових інтересів: розробка методології формування маркетингової стратегії підприємств промисловості.

Дронова Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук.
Контакти: tatyana_sergiivna@i.ua
Сфера наукових інтересів: економіка знань.

Сокол Поліна Миколаївна, кандидат економічних наук.
Контакти: sokol_p_n@i.ua
Сфера наукових інтересів: інноваційний механізм маркетингу.

Півоварова Ольга Борисівна, асистент.
Контакти: akastelova.olga@gmail.com
Сфера наукових інтересів: організаційний механізм екологічного маркетингу.

Шевченко Тетяна Сергіївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент.
Контакти: shev.tatyana.s@gmail.com
Сфера наукових інтересів: маркетингові комунікації, комунікативістика

До формування освітнього процесу залучені стейкхолдери:
Лисенко Олена Олексіївна
Гарбузюк Валентина Петрівна

Навчальна лабораторія міжнародного менеджменту:
Климович Олена Миколаївна – завідувач навчальної лабораторії
Колода Ганна Федорівна – провідний інженер
Джусова Любов Анатоліївна – інженер І категорії

Наукова діяльність кафедри зосереджена на таких напрямах:

1. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
2. Менеджмент інвестиційної діяльності.
3. Менеджмент інноваційної діяльності.
4. Мiжнародний менеджмент.
5. Економіка високотехнологічних підприємств.
6. Менеджмент наукових досліджень: теорія та практика.
7. Трансфер та комерціалізація результатів науково-дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників.
8. Механізм управління інноваційним потенціалом.
9. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації.
10. Корпоративне управління: світовий досвід та механізм залучення інвестицій.
11. Міжнародний туризм.
12. Економічна безпека туристичної сфери України в умовах глобалізації.
13. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг.
14. Конкурентоспроможність національної економіки на засадах освітнього потенціалу.
15. Методологія формування маркетингової стратегії підприємств промисловості.
16. Інноваційний, науковий та освітній потенціал на різних рівнях економіки України.
17. Інноваційний механізм маркетингу.
18. Логістичний маркетинг.
19. Екологічний маркетинг.

Міжнародна діяльність

У відповідності до програми, погодженої з Міністерством освіти Німеччини між ДНУ та університетом прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина), кращі студенти-економісти та менеджери факультету економіки мають можливість після чотирьох років навчання отримати диплом бакалавра державного зразка як України, так і ФРН.

Кафедра продовжує роботу за програмою для студентів факультету економіки, згідно з якою вони мають можливість, навчаючися в ДНУ, отримати німецькі дипломи бакалавра та магістра. На тепер 87 студентів ДНУ ім. О.Гончара вже пройшли або проходять курс навчання за програмами співробітництва з університетом міста Міттвайда.

Продовжує діяти програма обміну студентів з університетом міста Ле-Ман (Франція). Студенти економічних спеціальностей, які вступили до магістратури, мають можливість взяти участь у програмі подвійного диплому, що діє між ДНУ та Університетом дю Мен, та за умови її успішного виконання отримати диплом ДНУ та французький диплом магістра. На тепер 25 студентів ДНУ ім. О.Гончара вже пройшли курс навчання в університеті міста Ле-Ман.

Наукова діяльність

Наукові дослідження на кафедрі проводяться за такими науково-дослідними роботами: «Управління маркетингом за умов економічного розвитку України» «Стратегія розвитку наукових та технологічних парків в Україні: імплементація міжнародного досвіду».

Кафедра є засновником журналу European Journal of Management Issues. Це – наукове видання, у якому вміщено результати науково-практичних досліджень фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів і звань із питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності й науково-технологічного обміну.

Журнал включено до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, згідно з наказом МОН України № 747 від 13.07.2015 р.
Усім статтям журналу присвоюється DOI-ідентифікатор, який дозволяє однозначно ідентифікувати працю автора в мережі Інтернет.

У зв’язку із присутністю у МНБД, індексуванням журналу міжнародними пошуковими системами та підвищенням вимог до оформлення наукового матеріалу, редколегія журналу формалізує вимоги до видання для ефективного розповсюдження матеріалів у світовій мережі Інтернет та приєднання до Scopus.

Студенти маркетологи та менеджери факультету економічного Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара регулярно беруть участь в українських студентських фестивалях реклами, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, де посідають призові місця. Участь у таких фестивалях і конкурсах дає можливість майбутнім фахівцям покращити свої навички і компетенції під час вирішення професійних завдань із урахуванням сучасних ринкових трендів.

Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту робить внесок в економічний розвиток Дніпровського регіону і готує провідних фахівців у сфері маркетингу і менеджменту, які мають вагомий творчий потенціал, допитливість, творче мислення та глибоко розуміються на сутності ринкових процесів у державі та світі. Випускники кафедри працюють на керівних посадах на багатьох підприємствах, товарних біржах, рекламних агенціях, виставках, ярмарках, маркетингових агенціях.

Перспективи розвитку кафедри:

1. Збереження та розширення історії кафедри та її традицій;
2. Втілення у навчальний процес елементів дистанційної бізнес-освіти;
3. Подальше залучення студентів у наукову діяльність кафедри;
4. Виконання науково-дослідних робот по держбюджетним та госпдоговірним темам;
5. Інтенсифікація процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації;
6. Подальше розширення міжнародних зв’язків.
7. Продовження участі у програмі міжнародного науково-дослідного проекту з метою співробітництва ДНУ і Університету прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина) в галузі дослідницьких робіт та обміну студентами і викладачами.
8. Продовження участі у програмі міжнародного співробітництва між ДНУ й університетом м. Ле-Ман «Про подвійний диплом магістра» з одержанням диплому цього університету, сертифікованого Міністерством науки та освіти Франції.