Версія для друку

Кафедра харчових технологій

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Кондратюк
Наталія В'ячеславівна
Доцент Доцент Канд.
техн.
наук
Кондратюк
Наталья
Вячеславовна
57190427544 D-5063-2018 Natalia Kondratiuk 0000-0002-
0919-8979
Пешук
Людмила Василівна
Професор Професор Д-р
сільськогосп.
наук
Людмила
Пешук
57200562692 AAJ-3244-2021   0000-0002-
0967-8892
Чернушенко
Олена Олександрівна
Доцент Доцент Канд.
хім.
наук
Chernushenko Е.А   7005191206 U-7382-2017   Е.О. Чернушенко 0000-0001-
6386-7646
 
Мацук
Юлія Анатоліївна
Доцент Доцент Канд.
техн.
наук
Мацук (Ястреба)
Юлія Анатоліївна
57195523191  S-6500-2018 AHB-4058-2022
Matsuk Y.
0000-0002-
1899-3237
Новік
Ганна Вікторівна
Доцент - Канд.
техн.
наук
 Анна Новик Novik, Anna  G-8283-2019 А. Novik 0000-0003-
4045-4878
Чернявська
Анна Юріївна
Старший викладач - Канд.
хім.
наук
  56816822700   Chernyavska Anna 0000-0002-
0679-3457
Фарісєєв
Андрій Геннадійович
Доцент - Канд.
техн.
наук
Farisieiev Andrii,
Фарісєєв
Андрій Геннадійович,
Фарисеев
Андрей Генадьевич
57195526428 F-8489-2017 Андрей Фарисеев 0000-0002-
5599-3017
Савченко
Аліна Миколаївна
Асистент - -          

Телефон: +38 (056) 776-82-30
Вебсайт кафедри: https://foodtechnologies.dp.ua/

Завідувач кафедри – Кондратюк Наталія В'ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент.

Історія кафедри

На хімічному факультеті у 2004 році була створена кафедра загальної хімії та харчових технологій, ліцензована підготовка бакалаврів за напрямом «Харчові технології та інженерія». На організаційному етапі кафедру очолив доктор хімічних наук, професор В.Ф. Варгалюк.

У 2005 році завідувачем кафедри було обрано кандидата хімічних наук, доцента Т.М. Деркач.

У 2009 році кафедру було перейменовано на кафедру харчових технологій, яку очолив доктор технічних наук, професор К.О. Мельников.

У 2019 році завідувачем кафедри було обрано кандидата технічних наук, доцента Н.В. Кондратюк.

Сьогодні на кафедрі працюють: докторів наук – 1, кандидатів наук – 6, асистентів – 2.

Освітня діяльність


Кафедра харчових технологій здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
181 Харчові технології

Кафедра харчових технологій здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
181 Харчові технології

Колектив кафедри

Кандидатка технічних наук, доцентка Кондратюк Наталія Вячеславівна. Завідувачка кафедри. 
Сфера наукових інтересів: «Харчовий інжиніринг, моделювання, конструювання технологічних процесів харчових продуктів в умовах сучасних підприємств». 
Викладає дисципліни: «Організація виробництва та обслуговування на підприємтсвах ресторанного господарства», «Основи молекулярних технологій у закладах ресторанного господарства», «Культура харчування та основи етикету», «Сучасні тренди здорового харчування», «Гастрономічний інжиніринг», «Інноваційні технології харчових виробницов», «Технології крафтових виробництв», «Організація роботи бармена, бариста, сомел’є».

Докторка сільськогосподарських наук, професорка Пешук Людмила Василівна.
Сфера наукових інтересів: «Дослідження з розробки новітніх технологій спеціальних продуктів з широким спектром функціональних властивостей для загального та дієтичного харчування різних вікових та фізіологічних груп населення зокрема з нетрадиційної м’ясної та жирової сировини».
Викладає дисципліни: «Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства», «Організація,планування і управління на підприємствах галузі», «Технологія продуктів лікувально-профілактичного призначення», «Біоактивні харчові компоненти в харчовій індустрії», «Інтелектуальна власність в галузі», «Розробка нових харчових продуктів функціонального призначення», «Контроль виробництва харчової продукції та ХАССП (НАССР)».

Кандидатка технічних наук, доцентка Мацук Юлія Анатоліївна
Сфера наукових інтересів: «Вдосконалення технологій м’ясних та м’ясомістких продуктів». 
Викладає наступні дисципліни: «Харчові технології», «Товарознавство», «Інноваційні технології в системі харчування».

Кандидатка хімічних наук, доцентка Олена Олександрівна Чернушенко.
Сфера наукових інтересів: «Розробка нових харчових добавок на основі амінокислот та поліпептидів з біологічно активними металами».
Викладає дисципліни: «Екологія харчування», «Основи фізіології та гігієни харчування», «Харчові та дієтичні добавки».

Кандидат технічних наук Андрій Геннадійович Фарісєєв.
Сфера наукових інтересів: «Підвищення енергетичної ефективності процесів та обладнання для смаження м’яса та м’ясопродуктів за рахунок застосування фізичних та електрофізичних явищ».
Викладає наступні дисципліни: «Устаткування в галузі», «Товарознавство продовольчих товарів», «Розробка нових харчових продуктів», «Моделювання технологічних процесів харчових виробництв», «Проєктування підприємств з основами системи автоматизованого проєктування і розрахунків».

Кандидатка технічних наук, доцентка
Новік Ганна Вікторівна
Сфера наукових інтересів: «Дослідження впливу формування показників якості харчових продуктів за умов додавання нетрадиційної рослинної сировини». 
Викладає дисципліни: «Етнічні кухні», «Технологія виробництва кондитерських виробів», «Технологія галузі», «Організація ресторанного бізнесу». 

Кандидатка хімічних наук, старша викладачка Чернявська Анна Юріївна.
Сфера наукових інтересів: «Проведення теоретичних та експериментальних досліджень реакцій утворення асоціатів органічних сполук з іонами різної природи. Прості, високочутливі та селективні безекстракційні та мікроекстракційно-спектроскопічні методики визначення речовин».
Викладає дисципліни: «Харчова хімія», «Технологічна експертиза безпечності харчової продукції», «Харчові та дієтичні добавки»

Асистентка кафедри Савченко Аліна Миколаївна
Сфера наукових інтересів: «Розробка та вдосконалення технологій кондитерський та хлібобулочних виробів з підвищеним вмістом біологічно активних речовин». 
Проводить практичні та лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Технології крафтових виробництв», «Харчові технології», «Розробка нових харчових продуктів функціонального призначення», «Інноваційні технології харчових продуктів», «Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів».

Навчально-допоміжний склад кафедри
:

Завідувач лабораторіями – Ірина Петрівна Гончаренко.
Старший лаборант кафедри – Бойченко Єлізавета Юріївна.
Старший лаборант кафедри – Водолазька Анастасія Ігорівна.Студенти І курсу під час проходження ознайомчої практики на кондитерській фабриці АВК у 2018 роціСтуденти І курсу під час проходження ознайомчої практики на Царичанському маслозаводі Акціонерної компанії «Комбінат Придніпровський» у 2018 роціУчасть у Фестивалі «Місто професій» (м. Дніпро, червень 2021 року)