Версія для друку

Кафедра економічної кібернетики

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Волкова Валентина Володимирівна Доцент Доцент Канд. екон. наук Valentina Volkova   U-8986-2017 Valentina Volkova 0000-0002-6716-2720
Іванов Роман Вячеславович  Завідувач кафедрою Доцент Канд. фіз.-мат. наук Roman Ivanov   U-4284-2017 Roman Ivanov 0000-0003-2086-5004
Катан Володимир Олександрович Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Voladymyr Katan   U-9836-2017 Volodymyr Katan 0000-0001-9167-2619
Огліх Валентина Валеріївна Доцент Доцент Канд. фіз.-мат. наук Valentina Oglih 55339332300 D-2662-2016 Valentina Oglih 0000-0003-3193-7931
Шерстенников Юрій Всеволодович Професор доцент Д-р екон. наук Yuriy Sherstennikov 36069883600 U-7528-2017 Yuriy Sherstennikov 0000-0003-0919-2013
Яковенко Олександр Григорович Професор Професор Д-р техн. наук Oleksandr Yakovenko 56669954800 D-2480-2016 Oleksandr Yakovenko 0000-0003-1315-6322

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35; 5 корп. ДНУ, кімн. 55
Телефон: +38 (056) 766-49-38
E-mail: ek@ef.dnulive.dp.ua

Завідувач кафедри – Іванов Роман В’ячеславович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

На кафедрі працюють: доктор технічних наук, професор О.Г. Яковенко, доктор економічних наук, доцент Ю.В. Шерстенников; кандидати наук, доценти: В.В. Волкова, В.О. Катан, В.В. Огліх.
На кафедрі функціонує магістратура зі спеціальності «Економіка» (освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика») та аспірантура зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Розпочато підготовку фахівців з підготовки магістрів за програмою «Інформаційна економіка та електронний бізнес».

Навчальна програма передбачає:
• Розширену економічну підготовку (Economics, сучасний економічний аналіз, менеджмент, маркетинг, фінанси і кредит, бухгалтерський облік та аудит, економіка країни, галузі, регіону, підприємства та ін.);
• Поглиблений математичний профіль (бізнес-аналітика та DataMining; дослідження операцій, економетрія, прогнозування та діагностика, моделювання економіки та ін.);
• Високий рівень інформаційних технологій (проектування баз даних, алгоритмізація та мови програмування, електронна комерція, платіжні системи та ін.).

На кафедрі триває наукова робота за держбюджетною темою «Прийняття соціально-економічних рішень на мікро- та макрорівнях в ринкових умовах» (керівник – професор О.Г. Яковенко).

Висока якість підготовки студентів кафедри була підтверджена перемогою С.Острянина на престижному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з економічної кібернетики у 2018 році (керівник – проф. О.Г. Яковенко) та Т.Кириленко на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з економічної кібернетики у 2019 році (керівник – доц. В.В. Огліх).

У 2018-2019 роках за результатами навчання та захисту магістерських дипломних робіт 10 випускників кафедри економічної кібернетики отримали дипломи з відзнакою.
Високий рівень економічної, математичної та інформаційної підготовки дозволяє випускникам кафедри інтегруватися в систему університетської освіти у зарубіжних країнах і вільно вдосконалювати свої знання у провідних університетах США, Франції, Германії, Литви, Греції, Польщі, Чехії та інших країн, бути затребуваними на ринку праці у різних галузях економіки.

Результати наукової діяльність співробітників кафедри знаходять своє відображення у чисельних публікаціях робіт в українських та міжнародних фахових виданнях. За 2012-2018 рр. було опубліковано близько 300 наукових робіт науково-педагогічних працівників та студентів кафедри.