Версія для друку

Erasmus +

DocHUB Erasmus+


Нові придбання за проєктом Erasmus+

За кошти проєкту ЄС Еразмус+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України – DocHub» Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара було придбано обладнання на суму 22770 євро, яке дозволило створити комп’ютерний клас для проведення на високому технічному рівні лекційних, семінарських та лабораторних занять із аспірантами університету. Крім того, усі робочі групи, які працюють в проєкті, отримали ноутбуки.

   

Також за кошти проєкту ЄС Еразмус+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України – DocHub» Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара було придбано підручники з англійської мови на суму 2021 євро.

Відтепер аспіранти та викладачі матимуть чудові матеріали для підвищення рівня володіння академічною англійською мовою.

    


DocHUB Erasmus+

Черговий закордонний візит співробітників університету за проектом ERASMUS+

Члени робочої групи університету за проектом ERASMUS+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України /DocHub/» проректор з науково-педагогічної роботи у сфері міжнародного співробітництва Д’яченко М.П., головний бухгалтер Руссу С.О., завідувач кафедри органічної хімії Оковитий С.І. та науковий співробітник НДЛ теоретичних та прикладних проблем хімії Сергеєва Т.Ю. взяли участь у засіданнях координаційної ради проекту. Засідання відбулися 22-23 червня 2017 року у Вільнюському університеті (Литва).
Під час засідань обговорювалися питання ходу виконання проекту, правил використання коштів за різними статтями витрат, було сплановано наступні кроки для ефективного виконання завдань проекту.
DocHUB Erasmus+

Нові обрії підготовки докторів філософії (PHD)

Університет – це, дійсно, той осередок, у якому не лише наука повинна перебувати у своєму динамічному стані, але й форми підготовки фахівців теж. Однією з таких інноваційних форм стає ідея міжрегіональної докторської школи (DocHub), реалізація якої здійснюється у межах міжнародного проекту ERASMUS+ «Структурування співробітництва в докторських дисертаційних дослідженнях, передачі навичок навчання та інструкції для академічного письма в регіонах України (регіональна докторська школа)». За цією достатньо довгою назвою стає співпраця низки вишів України: Національного університету «Києво-Могилянська академія», Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національного університету «Львівська політехніка», Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, а також Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
У контексті такого співробітництва з 11 по 17 червня у м. Лімерік (Ірландія) на базі Технологічного університету зустрілись представники різних робочих підгруп з метою визначення головних аспектів співпраці. Наша делегація була представлена проф. Оковитим С.І., керівником проекту від університету, а також проф. Шевцовим С.В. і Куликом О.В., які займаються розробкою освітньої програми з «Етики і філософії дослідження».
Перебування у місті Лімерік (Ірландія) органічно склалось із трьох аспектів. Перший – плідна співпраця з колегами інших регіонів України. Другий – інтенсивне спілкування з ірландськими колегами. Третій – залучення до історичної спадщини цієї дивної країни. У результаті, по-перше, були визначені ключові напрямки діяльності з розвитку і передачі навичок навчання та академічного письма; по-друге, була можливість перейняти досвід західних колег з організації діяльності докторських шкіл; по-третє, збагатити власний досвід розуміння світу.
Проект розрахований на три роки. Безумовно, в масштабах існування науки, це – лише мить. Але ця мить, насичена плідним спілкуванням і співпрацею, може дати певний синергетичний синтез для відкриття нових обріїв у науковому житті.
DocHUB Erasmus+

Співробітники Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара продовжують роботу за проектом ERASMUS+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України /DocHub/».

Завідувач кафедри органічної хімії проф. С.І. Оковитий взяв участь у засіданні робочої групи проекту з удосконалення законодавчої бази у сфері підготовки докторів філософії, яке відбулося 19 травня 2017 року в Міністерстві освіти і науки України. На засіданні обговорювалися проект нового Порядку присудження наукових ступенів, методика розрахунку вартості освітнього кредиту в аспірантурі в контексті забезпечення внутрішньої мобільності аспірантів та деякі проблеми організації і забезпечення освітньо-наукових програм третього циклу освіти.

DocHUB Erasmus+

Науковці ДНУ імені Олеся Гончара ознайомилися з передовим досвідом Вільнюського університету з підготовки докторів філософії

Із 25 по 31 березня 2017 року групою представників Дніпровського національного університету ім. О. Гончара у складі зав. кафедри органічної хімії, проф. Оковитого С.І., зав. кафедри біофізики та біохімії проф. Ушакової Г.О., наукового співробітника кафедри органічної хімії, PhD Сергеєвої Т.Ю. здійснено візит до Вільнюського університету (Литва) в рамках проекту «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України /DocHub/».
У ході візиту вивчено досвід організації та управління PhD програмами у Вільнюському університеті з метою розробки та впровадження навчальної програми з хімії та біохімії за освітньо-науковим рівнем доктор філософії (PhD), взято активну участь у семінарах з аналізу передової європейської практики та розробки навчальних курсів у рамках вищезгаданих програм.

BMU-MID

Новий міжнародний проект на підтримку підготовки докторів філософії

На початку лютого в рамках проекту «Структурне співробітництво у проведенні докторських досліджень, тренінги з передачі навичок та підготовка до написання наукових праць у вищих навчальних закладах України» відбувся навчальний візит представників Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара до Університету Тампере (Фінляндія).

У програмі мобільності брали участь представники кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, зокрема завідувач кафедри, професор Елла Гончаренко, канд. філол. наук, доцент Олена Бесараб, старший викладач Наталя Стирнік та канд. філол. наук, доцент Людмила Байсара – директор Регіонального центру інтенсивного навчання іноземних мов та підготовки до оцінювання рівня знань за системою міжнародних сертифікатів.
Проект розрахований на три роки. Його координатором та розпорядником гранту є Вільнюський університет (Литва), партнерами – університет Тампере (Фінляндія), Вільнюський університет (Вільнюс, Литва), Технологічний Інститут (Лімерик, Ірландія) та університет Люм`єр Ліон 2 (Франція).

Метою програми є створення у рамках реформ вищої освіти в Україні п’яти докторських центрів (DOC HUB), до яких входять Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Харківський національний економічний університет, Національний університет «Львівська політехніка» та Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Учасники проекту планують розробити та впровадити програми з академічного (наукового) письма англійською мовою для аспірантів (освітньо-науковий рівень – доктор філософії (PhD).
Представники ДНУ у складі групи науковців провідних ВНЗ України ознайомилися із сучасними практичними курсами та європейським досвідом, актуальними методиками викладання академічного (наукового) письма, програмою підготовки науковців в університеті Тампере та основними дисциплінами для аспірантів, що навчаються за програмою «Доктор філософії», а також взяли участь у семінарах за відповідною тематикою.

BMU-MID

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – серед переможців конкурсу Еразмус+за напрямом Розвиток потенціалу вищої освіти

Project: «Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills Training, and Academic Writing instruction in Ukraine's regions /DocHub/»

«Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України»

У 2016 році Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара розпочав роботу як учасник міжнародного Проекту Програми ERASMUS+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України», спрямований на розвиток потенціалу вищої освіти.
Тривалість проекту: 15 жовтня 2016 р. – 14 жовтня 2019 р.
Програма фінансування ЄС – Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства
Мета Проекту – прискорення національної імплементації програм 3-го циклу Болонського процесу в Україні шляхом створення сприятливих структур та акумулювання ресурсів Академії наук, науково-дослідних інститутів, університетів для підготовки докторів філософії.
Протягом всього терміну реалізації Проекту співробітництво між закладами вищої освіти в галузі підготовки PhD повинно привести до інституціоналізації через створення науково-дослідних навчальних кластерів, зосереджених навколо університетів на основі DocHubs (регіональних докторських шкіл), які забезпечать навчання і адміністративну інфраструктуру в 5 регіональних центрах: захід, центр, схід, південь і південний схід.

За підсумками реалізації Проекту очікується отримання таких результатів:

• Розроблення та формування політики і нормативно-правової бази в галузі вищої освіти

• Розроблення навчальних програм для спеціальних курсів докторської підготовки

• Дизайн і ліцензування спільних програм докторських досліджень (підготовки)

• Розроблення навчальних програм розвитку професійних навичок і академічного письма

• Забезпечення якості для процесів DocHub

• Експертна оцінка спільних програм докторської підготовки

Розпорядник гранту – Вільнюський університет (Республіка Литва)
Цільова група: аспіранти, докторанти, керівники докторських програм та завідувачі аспірантур
BMU-MID

BMU-MID    Erasmus Mundus    DNU

ERASMUS, ЩО ЗМІНЮЄ ТА НАДИХАЄ…

Erasmus… Для одних – це загадкова назва. Для інших – звітність та статистичні дані. А для когось – це подія, яка змінила світогляд та вказала на подальший життєвий шлях.

Надамо інформацію для перших. Erasmus – це програма академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів, яка повністю фінансується Європейським Союзом. В межах вищих навчальних закладів, які входять до консорціуму (або знаходяться на території держав-учасників), можливі як короткотермінові періоди навчання та стажування, так і довгострокове перебування з можливістю отримати диплом європейського зразка.

Задовольнимо цікавість других. У 2007-2014 роки наш університет входив до складу консорціуму, який має назву BMU-MID («Belarus, Moldova, Ukraine – Mobilities for Innovation and Development») та охоплює 20 партнерських вищих навчальних заклади (університети країн ЄС та України, Білорусі та Молдови). Натепер ми входимо до групи університетів (Target group 2), які знаходяться на території країни, що охоплює діяльність консорціуму. Після трьохрічного головування іспанського університету Деусто натепер консорціум очолює університет м. Турку (Фінляндія). За період існування даного консорціуму Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара прийняв на навчання та стажування трьох студентів (бакалаврів та магістрів) та двох викладачів європейських вищих навчальних закладів. Нажаль, наш університет не користується популярністю у європейських аплікантів, загалом через низьку кількість запропонованих до вивчення англомовних курсів. А це стимулює нас до подальших дій з метою поліпшення ситуації. У свою чергу отримати безцінний досвід європейського освітнього простору та представляти ДНУ ім. О. Гончара у європейських вищих навчальних закладах мали можливість 56 студентів, 6 аспірантів та 24 викладача. Інформація для зацікавлених у можливостях академічної мобільності: слідкуйте за оголошеннями на сайті ДНУ – на початку семестру буде оголошено наступний відбіркового тур, апплікуйте та матимете можливість отримати знання та вдосконалити навички в межах даної програми мобільності.

Проте найціннішими є досвід, емоції та враження. До уваги читачів лише деякі з них.

Ляшенко Марія, спеціальність «Міжнародна інформація», натепер випускниця ДНУ ім. О. Гончара та випускниця Дипломатичної Академії України при Міністерстві зовнішніх справ України, отримала грант на рік навчання (2008-2009 н.р.) в університеті Деусто (Іспанія):

«Мрії здійснюються! Не заперечую – доля відіграє важливу роль в житті людини. Вона може відкрити перед тобою нові можливості, коли ти цього зовсім не очікуєш. Але для того, щоб твоя доля повірила в тебе, треба прикласти багато зусиль, працювати над собою, над своїми мріями та мати чіткі цілі.

Програма академічної мобільності Erasmus, а саме навчання в університеті Деусто (м. Сан-Себастьян, Іспанія), зіграло важливу роль в моєму житті. Перш за все – це унікальна та надзвичайна можливість здобути незабутній досвід. Дорогоцінний досвід, який впливає в подальшому житті на твій професіоналізм, становлення в суспільстві, та допомагає в майбутньому побудувати достойну кар’єру. Отримавши можливість бути в культурному та мовному середовищі (повернувшись після року навчання, я вільно володію іспанською мовою, що допомагає мені в роботі та міжнародній співпраці), я змогла розвити свої особисті якості та побачити світ іншими очима.

Атмосфера навчання за програмою Erasmus захоплює: манера викладання предметів, новий, інший особистий підхід не тільки до викладання, але й до кожного студента. Це справжній досвід міжкультурної комунікації. Надзвичайно цікаво приймати активну участь у громадському житті університету, в організації дозвілля студентів: спортивні змагання, походи, екскурсійні програми, культурні заходи – все було як захоплююча подорож та лишило яскраві емоції. Студенти з різних країн та континентів організовували тематичні вечори, презентували свої традиції. Я теж прагнула розвіяти стереотипи про свою країну – для мене це була місія. І мені та українкам зі Львова це вдалося – ми гідно представили Україну студентам-іноземцям. Професори з університету висловили бажання приїхати до ДНУ та прочитати свої лекції, а мої друзі-іноземці пам’ятають нашу доброзичливість, цікаві та автентичні звичаї, смачну кухню, щирі українські пісні та збираються в гості.

Erasmus – це не тільки навчання, а й можливість бути в середині країни, ознайомитися з її культурою, вивчити мову, отримати знання та ще дужче повірити в себе, в свою індивідуальність та неповторність!

Бажаю кожному студенту отримати такий вагомий досвід, як навчання за кордоном, та впевнено крокувати шляхом свого життя. Для мене було дуже важливо зустріти в Іспанії своїх наразі найкращів друзів, до речі українців. Рік навчання за програмою – мій найкращій рік студентського життя. Не бійтесь говорити про себе, навчайтеся та повертайтеся з цінними знаннями до України, працювати на благо рідної землі. Бо тільки на Батьківщині солодкою стає проста вода!»

Чепинога Катерина, натепер випускниця ДНУ ім. О. Гончара, спеціальність «Менеджмент організації», отримала грант на навчання за магістерською програмою в університеті м. Вільнюс (Литва), де у лютому 2012 року отримала диплом з відзнакою, а натепер навчається за докторською програмою в одному з університетів Швейцарії:

«Зазвичай говорять, що в пам’яті людини залишаються лише найважливіші спогади та події, що спричинили найбільший вплив на її життя. Кожного разу, коли близькі мені люди, друзі чи знайомі питають чи справді я випускник іноземного навчального закладу та навчалась за програмою Erasmus, мені здається, що якийсь не дуже тривалий, але важливий проміжок мого життя проноситься миттю у моїх спогадах і через емоційне перенавантаження дуже важко висловити почуття, що виникають, декількома словами і за декілька хвилин. Так, навчання за програмою Erasmus – це життя, зазвичай коротке, але зовсім інше та не схоже на студентські роки в рідному університеті.

Студенткою Вільнюського університету за програмою Erasmus я стала у 2010 році одразу після закінчення Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. Не варто мабуть говорити про процес подання документів та відбору студентів, адже про це можна знайти безліч інформації в Інтернеті. Проте враження людей, які насправді приймали участь у програмі і змогли би розказати про головні труднощі, що виникали та можливі перспективи, що відкрили свої двері, знайти справді важко. Саме тому я вважаю за корисне розповісти коротку історію про те, що означає бути студентом програми Erasmus та чи дійсно варто йти до цієї мети.

Перші враження після того, як літак приземлився на «чужій» землі надто неоднозначні. З одного боку це занепокоєння через невідомість того, що вас очікує за межами аеропорту. Прилетіти до незнайомої країни у якості туриста та у якості іноземного студента, який має майже всі права та обов’язки звичайного місцевого громадянина, є надто різними речами. Проте почуття занепокоєння практично стовідсотково поборює почуття надзвичайного інтересу до всього нового – людей, країни, культури тощо. Тому поборюючи свій страх та керуючись інтересом я опинилась за дверима аеропорту і вже з цієї миті у мене з’явився перший друг-іноземець, так званий ментор. Це студент приймаючого університету, що є скоріше за все старшим за віком та курсом і має вам допомагати у побутових питаннях протягом перших місяців навчання. Саме ця система старшокурсників менторів, які всіляко підтримують іноземних студентів, є широко розвинутою частиною програми Erasmus.

Перші місяці навчання для мене були найбільш важкі, проте мабуть найбільш цікаві. Адже навчання у першій половині дня продовжується знайомством з країною та її культурою у вечорі – це так звані «орієнтаційні» дні, коли іноземні студенти колективно відвідують туристичні міста, найбільш цікаві екскурсії, приймають участь у спортивних змаганнях університету, куштують національні страви, та звичайно мають цікаво та незвичайно репрезентувати свою країну. За цей час у досить ненапружених умовах ми отримали можливість познайомитись один з одним. Так моїми одногрупниками були студенти з країн Азії та Європи, з Америки і навіть Австралії. З такими різноманіттям країн та міст можна навіть заповнити усі проблиски в знаннях географії. В активному середовищі спілкування я швидше звикла до іноземної мови і перша лекція в університеті виключно англійською мовою не здалась такою важкою, якою була у моїх снах жахів напередодні від’їзду.

Проте крім дозвілля, студентам програми Erasmus потрібно відвідувати занятті та важко працювати. Саме тому звернемо трохи уваги на навчання. Стосовно лекцій та семінарів я б хотіла вказати на те, що між ними надто важко провести межу, адже кожне заняття – це діалог між студентами та професором, обмін ідеями, думками стосовно різних наукових питань та точок зору. Крім того, за весь час навчання кожний студент може відчути себе на місці викладача та самостійно провести лекцію на тему, що пов’язана з його спеціалізацією. З першого дня навчання студентам нашого курсу було запропоновано обрати саме ті предмети, які найбільше пов’язані з їх науковими інтересами, що дало можливість поглиблювати свої знання саме в своїй спеціалізації та робити додаткові дослідження, необхідні для подальшого написання та захисту дипломної роботи. Крім самостійної роботи, вагома частка у навчанні надається і колективній роботі, тобто для виконання певного завдання студенти формуються у групи. З одного боку це досить легко, зробили лише частину завдання, а іншу делегувати своїм колегам. Проте хто би міг подумати як важко підлаштовувати свій трудовий графік відповідно до іспанської сієсти або ісламського намазу.

Великим пріоритетом студентів програми Erasmus є те, що для них створюють всі умови для навчання: безлімітний доступ до бібліотек, періодичних видань, тощо. Важливим пріоритетом є можливість паралельно з навчанням, так би мовити здобуттям теоретичних знань, отримати й практичні, а саме, проходити стажування у приватних європейських компаніях, чи світових організаціях, таких як, наприклад, Єврокомісія, Європарламент, Організація Об’єднаних Націй, тощо.

Можливо помилково, лише на перший погляд здається, що далеко від дому іноземні студенти можуть відчувати самотність. Проте саме тут знаходять справжніх друзів, якими стають не лише студенти з інших країн, але і співвітчизники».

Сава Аліса, випускниця ДНУ ім. О. Гончара, спеціальність «Міжнародна інформація», отримала грант на навчання за магістерською програмою в університеті Деусто (Іспанія), де захистила диплом та отримала кваліфікацію магістра:

«Лютий 2011 року – я студентка факультету систем та засобів масової комунікації ДНУ імені Олеся Гончара. Працюю над дипломом на тему етнічних конфліктів у басксько-іспанському контексті, навіть не підозрюючи, що через кілька місяців отримаю стипендію до одного із найпрестижніших вузів Країни Басків – Універсітету Деусто, що у Більбао.

Про існування програми Erasmus я дізналась під час презентації програми від мого викладача І. М. Сухенко, яка і порадила мені прийняти участь у конкурсі на отримання стипендії. Це був довгий процес збору необхідних документів та рекомендацій, сумнівів щодо власних здібностей та реальної можливості отримати грант. Як зараз пам’ятаю: прийняти участь мене змусила суто спортивна цікавість, адже я і сотої долі не сподівалася на позитивний результат. Але життя склалось інакше, і наприкінці березня 2011 року серед списку стипендиатів, не вірячи власним очам, я знайшла своє ім’я! Я виграла стипендію!

Жовтень 2011 – після першого у житті літака та неймовірного стресу від розлуки з близькими та рідними я нарешті опинилася на іспанській землі. Іспанський клімат зустрів мене дещо ворожо: в мене почалася алергія, причиною якої виявилося занадто чисте гірське повітря. Взагалі, перші тижні адаптації були не з легких. Іспанська мова, яку я начебто знала, здавалася мені зовсім незрозумілою, люди чужими, і навіть їжа – і та була якоюсь несмачною. Але це все минуло після першого знайомства с привітливою іспанською молоддю та викладачами моєї програми «Euroculture».

Досить швидко я звикла до нової системи навчання. Найскладнішим було пристосуватися до самостійності у виконанні учбових завдань, бо тут, в Європі, як виявилося, ніхто з тобою не возиться, і все, що ти робиш, виконуєш з власної мотивації. Але й до цього я пристосувалася. Групові завдання, пари на свіжому повітрі під променями першого весняного сонця, невимушені бесіди із викладачами, інтерактивність, демократичність та непримусовість, і в той самий час готовність допомогти, підказати, направити – цей беспрецендентний досвід навчання я отримала в університеті Деусто.

Окрім інтенсивної навчальної програми Erasmus пропонує безліч інших позакласних заходів. Чого тільки варті так звані coffee languages, щотижневі заходи, на яких за чашкою кави та парою пінчос (баскська фірмова страва) студенти мають можливість попрактикувати будь-яку мову, кожні півгодини спілкуючись з різними співрозмовниками. Не можна також оминути увагою Erasmus parties – славнозвісні вечірки, які університет влаштовує кожного четверга для всіх бажаючих потанцювати та гарно провести час. Ще одне цікаве проведення часу – це інтернаціональні вечері, на яких студенти – представники різних релігій та країн готують різні національні страви та ласощі, а також розповідають про свою культуру, діляться своїм досвідом з усіма присутніми, іноді навіть навчаючи їх танцювати народні танці. Саме на таких вечерях я познайомилася з більшістю із своїх друзів, отримала нові знання про інші культури та зрозуміла, що, незважаючи на всі національні відмінності, ми маємо багато спільного. Ще один плюс програми Erasmus – це можливість практикувати дві мови одночасно: навчання проводиться англійською, але також пропонуються безкоштовні курси іспанської. Але найцінніші знання я отримала «на вулиці», спілкуючись з носіями іспанської мови та поступово звикаючи до різних акцентів та вимов. Цей досвід, дійсно, незамінний.

Травень 2013 року – я все ще студентка Erasmus, дописую останні сторінки свого магістрського диплому. Але я вже не та, що була два роки тому: досвідчена, впевнена у собі, з масою нових вражень та незамінного досвіду, а також з «вантажем» нових друзів та тисячею фотографій незабутніх часів, проведених у Країні Басків. Незважаючи на палке бажання повернутися додому, я вже сумую за всім: за навчанням, іспанською мовою та неймовірною країною, яка так люб’язно надала мені притулок на цілих два роки.

Натепер я вдома, вийшла заміж, виховую дитинку. Коли є час, то сумує за Іспанією. Проте я впевнена, що саме в Іспанії змінилося моє відношення до рідної країни: маючи можливість порівняти, як живуть люди в Європі, тепер я значно свідоміше ставлюся до всього, що стосується моєї рідної держави. Я сповнена бажанням діяти та змінювати все на краще, бо наші люди на це заслуговують».

Доцент Сухенко І.М.
Факультет систем і засобів масової комунікації


Faculties participating in BMU-MID:

 • Faculty of Mechanics and Mathematics;
 • Faculty of Applied Mathematics;
 • Faculty of Physics and Technology;
 • Faculty of Physics, Electronics and Computer Systems;
 • Faculty of Chemistry;
 • Faculty of Biology, Ecology and Medicine;
 • Faculty of Geology and Geography;
 • Faculty of Psychology;
 • Faculty of Social Sciences and Foreign Affairs;
 • Faculty of Law;
 • Faculty of History;
 • Faculty of Ukrainian and Foreign Philology and Fine Arts;
 • Faculty of Mass Media Systems and Facilities;
 • Faculty of Economics;
 • Faculty of International Economics.

Specialties:

 • Philology (Ukrainian Language and Literature)
 • Philology (Russian Language and Literature)
 • Philology (English Language and Literature)
 • Philology (Chinese Language and Literature)
 • Philology (Japanese Language and Literature)
 • Philology (German Language and Literature)
 • Philology (French Language and Literature)
 • Design
 • Fine Art
 • History
 • Philosophy
 • Sociology
 • Political Science
 • International Relations
 • International Economic
 • Personnel Administration and Labor Economics
 • Management
 • Economical Cybernetics
 • Finances and Credit
 • Accounting and Auditing
 • Enterprise Economics
 • Marketing
 • Applied Statistics
 • Journalism
 • Advertising and Public Relations
 • Publishing and Editing
 • Special Education
 • Psychology
 • Law Studies
 • Physics
 • Applied Physics
 • Computer Sciences
 • Micro- and Nanoelectronics
 • Telecommunications
 • Computer Engineering
 • Chemistry
 • Food Technologies and Engineering
 • Chemical Technology of High Molecular Compounds
 • Biology
 • Ecology, Environmental Protection and Rational Management of Nature
 • Laboratory Diagnostics
 • Geography
 • Geology
 • Mathematics
 • Mechanics
 • Heat and Power Engineering
 • Informatics
 • Applied Mathematics
 • Program Engineering
Limitations to mobilities: No;
Additional requirements: the Russian and Ukrainian Languages of teaching;
Calendar for academic year: the 1-st of September;

Information on staff applicants on research/teaching opportunities:

 • Research School of Quantum Chromoplasma
 • RS of Hydro-gas Dynamics and Mass Heat Exchange Modeling
 • RS of Safety and Vitality of Constructions
 • RS of Hydrodynamics
 • RS of Industrial Technologies
 • RS of Computer Technologies of Historical Investigations
 • RS of Social-Cultural Studies
 • RS of Metals Electro Sediment.
Fees the students must pay: 50 €
Information on accommodation and average living costs:
 1. Accommodation costs – 200 €
 2. Living costs - 200 €