ДНУ пропонує вступникам навчання за 70 спеціальностями і спеціалізаціями та більше 100 освітніх програм ...
Версія для друку

Перелік конкурсних пропозицій і предметів для вступників на основі повної загальної середньої освіти до ДНУ в 2021 році

Для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за такою формулою:

КБ = К1 * ПІ + К2 * П2 + К3 * П3 + К4 * А + К5 * МЛ + К6 * ОУ

К1, К2, КЗ, К4, К5, К6 - коефіцієнти;
П1, П2, П3 - оцінки сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів (таблиця переведення тут). 

Оцінка за мотиваційний лист МЛ та за закінчення підготовчих курсів ОУ (крім спеціальності 124 "Системний аналіз") при вступі до ДНУ не враховуються.

Перелік спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) разом із значенням коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4, К5, К6 та конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО) П1, П2, П3:

Структурний підрозділ Спеціальність Спеціалізація Назва ОП П1 К1 П2 К2 П3 К3 К4 К5 К6
Біолого-екологічний факультет 014 Середня освіта  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) українська мова 0,20 біологія 0,50 історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Біолого-екологічний факультет 091 Біологія  Біохімія та фізіологія українська мова 0,20 біологія 0,50 історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Біолого-екологічний факультет 091 Біологія  Мікробіологія та вірусологія українська мова 0,20 біологія 0,50 історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Біолого-екологічний факультет 091 Біологія Біорізноманіття та ландшафтний дизайн українська мова 0,20 біологія 0,50 історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Біолого-екологічний факультет 091 Біологія Системна біологія та гідробіоресурси українська мова 0,20 біологія 0,50 історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Біолого-екологічний факультет 101 Екологія  Екологія українська мова 0,20 біологія 0,50 історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Біолого-екологічний факультет 162 Біотехнології та біоінженерія  Біотехнології та біоінженерія українська мова 0,20 біологія 0,50 історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Історичний факультет 014 Середня освіта  014.03 Середня освіта (Історія)  Середня освіта (Історія) українська мова і література 0,30 історія України 0,40 математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Історичний факультет 014 Середня освіта  014.07 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) українська мова і література 0,25 географія 0,35 історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Історичний факультет 032 Історія та археологія Історична україністика та прикладна історія українська мова і література 0,30 історія України 0,40 математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Історичний факультет 032 Історія та археологія Історія та археологія українська мова і література 0,30 історія України 0,40 математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Історичний факультет 106 Географія Географія рекреації та туризму українська мова 0,25 географія 0,35 Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Механіко-математичний факультет 014 Середня освіта  014.04 Середня освіта (Математика)  Середня освіта (Математика) українська мова 0,30 математика 0,40 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Механіко-математичний факультет 111 Математика  Математика українська мова 0,25 математика 0,45 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Механіко-математичний факультет 111 Математика  Математика інтелектуальних систем українська мова 0,25 математика 0,45 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Механіко-математичний факультет 112 Статистика  Статистика українська мова 0,25 математика 0,45 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Механіко-математичний факультет 113 Прикладна математика Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання українська мова 0,25 математика 0,45 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Механіко-математичний факультет 144 Теплоенергетика  Теплоенергетика українська мова 0,30 математика 0,40 фізика або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 051 Економіка  Бізнес-аналітика українська мова і література 0,40 математика 0,20 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 051 Економіка  Економічна кібернетика українська мова і література 0,30 математика 0,25 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,35 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 071 Облік і оподаткування  Облік і оподаткування українська мова і література 0,40 математика 0,20 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 072 Фінанси, банківська справа та страхування  Фінанси, банківська справа та страхування українська мова і література 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 073 Менеджмент  Менеджмент організацій українська мова і література 0,25 математика 0,25 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,40 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 073 Менеджмент  Міжнародний менеджмент українська мова і література 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 075 Маркетинг  Маркетинг українська мова і література 0,40 математика 0,20 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Підприємництво та організація сервісної діяльності українська мова і література 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність українська мова і література 0,25 математика 0,25 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,40 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 241 Готельно-ресторанна справа  Готельно-ресторанна справа українська мова і література 0,30 іноземна мова 0,30 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 242 Туризм  Міжнародний туризм українська мова і література 0,30 іноземна мова 0,30 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 292 Міжнародні економічні відносини  Міжнародна економіка українська мова і література 0,25 математика 0,25 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,40 0,10 0,00 0,00
Факультет економіки 292 Міжнародні економічні відносини  Міжнародні економічні відносини українська мова і література 0,30 математика 0,30 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації 223 Медсестринство  Медсестринство українська мова 0,30 математика 0,20 фізика або біологія, або хімія 0,40 0,10 0,00 0,00
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації 224 Технології медичної діагностики та лікування  Технології медичної діагностики та лікування українська мова 0,30 математика 0,20 фізика або біологія, або хімія 0,40 0,10 0,00 0,00
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації 227 Фізична терапія, ерготерапія  Фізична терапія, ерготерапія українська мова 0,30 математика 0,20 фізика або біологія, або хімія 0,40 0,10 0,00 0,00
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації 229 Громадське здоров’я Громадське здоров’я українська мова 0,30 математика 0,20 фізика або біологія, або хімія 0,40 0,10 0,00 0,00
Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації 231 Соціальна робота  Соціальна робота українська мова і література 0,25 історія України 0,45 математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет прикладної математики 113 Прикладна математика Комп'ютерне моделювання та технології програмування українська мова 0,25 математика 0,45 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет прикладної математики 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення українська мова 0,20 математика 0,45 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,25 0,10 0,00 0,00
Факультет прикладної математики 124 Системний аналіз Системний аналіз українська мова 0,20 математика 0,45 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,05
Факультет прикладної математики 126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології українська мова 0,20 математика 0,45 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,25 0,10 0,00 0,00
Факультет психології та спеціальної освіти 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія  Спеціальна освіта українська мова і література 0,20 біологія 0,50 історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет психології та спеціальної освіти 053 Психологія  Практична психологія українська мова і література 0,20 математика 0,20 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,50 0,10 0,00 0,00
Факультет психології та спеціальної освіти 053 Психологія  Психологія українська мова і література 0,20 математика 0,20 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,50 0,10 0,00 0,00
Факультет систем і засобів масової комунікації 061 Журналістика  Видавнича справа та редагування українська мова і література 0,45 історія України 0,25 математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет систем і засобів масової комунікації 061 Журналістика  Журналістика українська мова і література 0,45 історія України 0,25 математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет систем і засобів масової комунікації 061 Журналістика  Реклама і зв’язки з громадськістю українська мова і література 0,45 історія України 0,25 математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин 033 Філософія Філософія українська мова і література 0,35 Історія України 0,35 математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин 052 Політологія Політологія українська мова і література 0,35 Історія України 0,35 математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин 054 Соціологія Соціологія українська мова і література 0,25 математика 0,30 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,35 0,10 0,00 0,00
Факультет суспільних наук і міжнародних відносин 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії українська мова і література 0,20 іноземна мова 0,40 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 014 Середня освіта  014.01 Середня освіта (Українська мова і література)  Середня освіта: Українська мова і література українська мова і література 0,45 історія України 0,25 математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 014 Середня освіта  014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))  Середня освіта: Англійська мова і література українська мова і література 0,35 іноземна мова 0,35 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 022 Дизайн  022.01 Графічний дизайн  Дизайн українська мова і література 0,30 математика 0,20 творчий конкурс 0,40 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація українська мова і література 0,30 історія України або хімія 0,20 творчий конкурс 0,40 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 035 Філологія  035.01 Українська мова та література  Українська мова та література українська мова і література 0,45 іноземна мова 0,25 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 035 Філологія  035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська  Російська мова та література українська мова і література 0,35 іноземна мова 0,35 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 035 Філологія  035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська  Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури українська мова і література 0,35 іноземна мова 0,35 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 035 Філологія  035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська  Переклад з англійської та німецької мов українська мова і література 0,35 іноземна мова 0,35 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 035 Філологія  035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька  Німецька та англійська мови і літератури українська мова і література 0,35 іноземна мова 0,35 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 035 Філологія  035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька  Французька та англійська мови і літератури українська мова і література 0,35 іноземна мова 0,35 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 035 Філологія  035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська  Китайська та англійська мови і літератури українська мова і література 0,35 іноземна мова 0,35 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства 035 Філологія  035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська  Японська та англійська мови і літератури українська мова і література 0,35 іноземна мова 0,35 історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем 014 Середня освіта  014.08 Середня освіта (Фізика)  Середня освіта (Фізика) українська мова 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем 104 Фізика та астрономія  Фізика та астрономія українська мова 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Радіофізика, електроніка та оптоінформатика українська мова 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем 122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки українська мова 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерна інженерія українська мова 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікро- та наносистемна техніка українська мова 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем 172 Телекомунікації та радіотехніка Інфокомунікації та системи зв'язку українська мова 0,20 математика 0,50 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,20 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 125 Кібербезпека  Кібербезпека українська мова 0,20 математика 0,40 Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 131 Прикладна механіка Інжиніринг механотронних і робототехнічних систем українська мова 0,20 математика 0,40 Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 132 Матеріалознавство  Матеріалознавство українська мова 0,20 математика 0,40 Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 133 Галузеве машинобудування Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв українська мова 0,20 математика 0,40 Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 133 Галузеве машинобудування  Галузеве машинобудування українська мова 0,20 математика 0,40 Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  Авіаційна та ракетно-космічна техніка українська мова 0,20 математика 0,40 Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  Ракетні двигуни українська мова 0,20 математика 0,40 Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка українська мова 0,20 математика 0,40 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології українська мова 0,20 математика 0,40 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 173 Авіоніка  Автоматика і управління в технічних системах українська мова 0,20 математика 0,40 Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Фізико-технічний факультет 183 Технології захисту навколишнього середовища  Інженерні та космічні технології захисту навколишнього середовища українська мова 0,20 математика 0,40 Іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Хімічний факультет 014 Середня освіта  014.06 Середня освіта (Хімія)  Середня освіта (Хімія) українська мова 0,30 хімія 0,30 історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика 0,30 0,10 0,00 0,00
Хімічний факультет 102 Хімія Хімічний аналіз та експертиза матеріалів та виробів українська мова 0,30 хімія 0,30 історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика 0,30 0,10 0,00 0,00
Хімічний факультет 103 Науки про Землю Науки про Землю українська мова 0,30 математика 0,30 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Хімічний факультет 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології та інженерія українська мова 0,30 математика 0,30 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Хімічний факультет 181 Харчові технології  Харчові технології українська мова 0,20 математика 0,40 історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія 0,30 0,10 0,00 0,00
Юридичний факультет 081 Право  Право українська мова і література 0,30 історія України 0,30 математика або іноземна мова 0,30 0,10 0,00 0,00