В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Програми атестаційних екзаменів

Юридичний

 Юридичний факультет

 Програма комплексного кваліфікаційного екзамену за рівнем магістра 8.03040101 "Правознавство" денної та заочної форм навчання
Завантажити