В університеті створені умови для всебічного розвитку особистості ...

Програми атестаційних екзаменів

Фізики, електроніки та комп'ютерних систем

Програма атестаційного екзамену за спеціальністю 104 Фізика та астрономіяза першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

 
Завантажити