Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Пропонується до обговорення

Положення про Центр колективного користування приладами та обладнанням "Інновація" ДНУ ім.О.Гончара

Положення про електронні освітні ресурси ДНУ

Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів ДНУ методичними працями (розробками)

Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науковий працівник ДНУ»

Положення про проведення атестації педагогічних працівників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання здобувачів вищої освіти та поновлення відрахованих осіб

Правила прийому на навчання до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2020 році

Додаток 2_Оцінювання викладачів

Додаток 3_Характеристика рівнів та діапазон значень показника узагальненої оцінки якості організації освітньої діяльності при викладанні навчальних дисциплін

Додаток 4_Рейтинг викладачів

Додаток 7_Нормативно-правова база

Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, отриманих у неформальній освіті

Положення про порядок врегулювання конфліктних ситуацій у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Правила прийому для здобуття вищої освіти Дніпровського національного університету у 2020 році