Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Пропонується до обговорення

Положення про Центр колективного користування приладами та обладнанням "Інновація" ДНУ

Положення про електронні освітні ресурси ДНУ

Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів ДНУ методичними працями (розробками)

Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науковий працівник ДНУ»

Положення про проведення атестації педагогічних працівників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, отриманих у неформальній освіті

Положення про порядок врегулювання конфліктних ситуацій у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Порядок розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та закриття освітніх програм


Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ДНУ

Кодекс академічної доброчесності ДНУ

Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у ДНУ

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дніпровському національному університеті в 2021 році

Положення про раду молодих вчених Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара