Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Пропонується до обговорення

Положення про Центр колективного користування приладами та обладнанням "Інновація" ДНУ ім.О.Гончара

Положення про електронні освітні ресурси ДНУ

Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів ДНУ методичними працями (розробками)

Положення про присвоєння почесного звання «Заслужений науковий працівник ДНУ»

Положення про проведення атестації педагогічних працівників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання здобувачів вищої освіти та поновлення відрахованих осіб

Правила прийому на навчання до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара у 2020 році

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

Додаток 1_Анкета оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Додаток 2_Оцінювання викладачів

Додаток 3_Характеристика рівнів та діапазон значень показника узагальненої оцінки якості організації освітньої діяльності при викладанні навчальних дисциплін

Додаток 4_Рейтинг викладачів

Додаток 5_Анкета для опитування випускників

Додаток 6_Анкета для опитування роботодавців

Додаток 7_Нормативно-правова база