ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Наукові та навчальні видання

Протягом останніх років в університеті зберігається стабільне підвищення кількості публікацій наукових результатів у різних виданнях (монографії, підручники, навчальні посібники, в тому числі з грифом МОНУ, статті, доповіді на міжнародних та інших конференціях), які відносяться до основних показників за результатами наукової діяльності. У період з 2010 по 2014 рр. співробітниками університету опубліковано 315 монографії, 47 підручників, 780 навчальних посібників, в тому числі 94 з грифом МОНУ.

Необхідність забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної науки вимагає підвищення якості наукових публікацій, наближення їх до світового рівня. Протягом останніх років публікації, внесені до міжнародної бази даних SCOPUS, зарекомендували себе в українській науковій громадськості як авторитетне джерело отримання наукометричних даних. Введення видання в базу даних свідчить про актуальність, комерційну доступність, доступність архіву статей та їх анотацій у мережі Інтернет тощо.

Станом на 20.01.2015 р. університет в наукометричній базі даних SCOPUS має 2691 публікацій, загальна кількість цитувань складає 6880, індекс Гірша – 30.

Дніпропетровський національний унііверситет імені Олеся Гончара за кількістю публікацій та цитувань у базі даних SCOPUS займає 8 місце серед ВНЗ України.

Перелік основних монографій останніх років
Перелік підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ
Вісники
Збірники