Версія для друку

Кафедра зарубіжної літератури

Адреса: пр. Гагаріна, 72, корп. ДНУ № 1, к. 1201/1203, м. Дніпро, 49010
Тел.: +38 (056) 374-98-78
E-mail: kafedra_uzl@i.ua

Завідувач кафедри – Романова Олена Іванівна, доктор філологічних наук, професор.

Кафедра зарубіжної літератури – один із найстаріших центрів філологічної підготовки Дніпропетровського університету. Історія кафедри унікальна: її існування стало можливим, насамперед, завдяки науковій і педагогічній діяльності, таланту та зусиллям однієї людини – Ніни Самійлівни Шрейдер (1909-1976), кандидата філологічних наук, доцента, випускниці легендарної в 20 -х роках минулого століття Державної Академії Мистецтв. Майже всі випускники та співробітники кафедри 1950-70-х років, часу, коли дніпропетровська літературознавча школа стала помітним явищем у вітчизняній філології, – учасники знакового для гуманітаріїв університету наукового студентського гуртка, незмінним керівником якого була Н.С.Шрейдер.

У різні часи кафедру очолювали проф. Л.Д. Іванов, проф. Л.Я. Потьомкіна (1968-1984), доц. Н.П. Орлик (1984-1994).

Сучасний склад кафедри:
завідувач кафедри – д-р філол. наук, проф. О. І. Романова;
д-р філол. наук, проф. Л. І. Скуратовська;
д-р філол. наук, проф. Т. М. Потніцева;
д-р філол. наук, проф. В. А. Гусєв;
д-р філол. наук, проф. В Д. Нарівська;
д-р філол. наук, проф. О. Л. Калашникова;
д-р філос. наук, проф. О. В. Родний;
д-р філол. наук, проф. Л. А. Мироненко;

канд. філол. наук, доц. С. О. Ватченко;
канд. філол. наук, доц. О. В. Максютенко;

канд. філол. наук, доц. Л. П. Привалова;
канд. філол. наук, доц. О. А. Воєводіна;
канд. філол. наук, доц. Т. Є. Пічугіна;
канд. філол. наук, доц. О. В. Максютенко;
канд. філол. наук, ст. викл. Н. І. Власенко;
канд. філол. наук, доц. Н. Г. Велігіна;
канд. філол. наук, доц. О. В. Левченко;
канд. філол. наук, доц. Г. В. Ліпін;

ст викладач Є. В. Гавриленко.

Чи не найбільш відомою з-поміж українських наукових спільнот на теренах СНД є школа дослідників зарубіжної літератури ДНУ ім. Олеся Гончара, представники якої вже понад 40 років плідно вивчають актуальні проблеми історичної типології національних літератур від доби Відродження до ХХ–ХХ ст. Класичне літературознавство представлене розвідками вчених у галузі теоретичного осмислення співвіднесеності розвитку англійської, французької, німецької, української та російської літератур (проф. Л. І. Скуратовська, проф. Т. М. Потніцева, доц. Н.П. Орлик, доц. С.О. Ватченко), в аспекті типології художніх форм у літературі ХХ ст. (проф. В. Д. Нарівська), національної специфіки розвитку західної літератури та англо-американських літературних зв’язків (проф. Т. М. Потніцева), специфіки західної літератури в порівнянні зі східноєвропейською (проф. В. А. Гусєв, проф. В. І. Ліпіна, проф. В. Д. Нарівська), проблеми рецепції іншомовних письменників у національних літературах (проф. Т. М. Потніцева , проф. В. Д. Нарівська), сучасної компаративістської методології та методики аналізу (проф. В. Д. Нарівська).

Частина з цих широких наукових інтересів знайшли відображення в науковій темі, над якою наразі працюють співробітники кафедри: «Класика та сучасність: дискурс діалогу».

Кафедра зарубіжної літератури здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014 Середня освіта: Англійська мова і література
– 035.034 Російська мова та література
– 035.041 Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
– 035.043 Німецька та англійська мови і літератури
– 035.055 Французька та англійська мови і літератури

Кафедра зарубіжної літератури здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.034 Російська мова та література
– 035.041 Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури
– 035.043 Німецька та англійська мови і літератури
– 035.055 Французька та англійська мови і літератури

Також при кафедрі існує аспірантура та докторантура з трьох літературознавчих спеціальностей: література зарубіжних країн, російська література, порівняльне літературознавство. Протягом 20 років успішно працює авторитетна у вітчизняній науковій спільноті спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Результати наукової роботи оприлюднюються на щорічних наукових конференціях «Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер», «Ситніковські читання» та публікуються у фахових наукових виданнях, які редагуються кафедрою, – збірниках наукових праць «Від бароко до постмодернізму» та «Література в контексті культури».

Гуманітарна освіта, здобута на кафедрі зарубіжної літератури, стала відправною точкою для багатьох науковців; велика частина з них продовжують роботу на різних факультетах нашого університету. Випускники кафедри працюють як у провідних вищих школах нашої країни (Запорізький державний університет, Криворізький педагогічний університет, Таврійський національний університет, Академія Митної служби Україні, Кіровоградський державний педагогічний університет, Полтавський державний університет тощо), так і в освітніх закладах США, Швеції, Великої Британії, Росії та Білорусі.