Версія для друку

Кафедра загальної та медичної психології

Телефон: (056) 744-17-70, (056) 745-40-60
E-mail: dzm.dnu@gmail.com

Завідувач кафедри – Аршава Ірина Федорівна, доктор психологічних наук, професор, член науково-методичної комісії при МОН України з напряму «Психологія», академік Академії наук вищої освіти України, академік Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування, «Заслужений працівник освіти», член Європейської асоціації з психології здоров’я (EHPS) та Всесвітньої асоціації з психології особистості (WAРP).

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Корнієнко В.В., к.психол.н., доцент, член-кореспондент Академії наук соціальних технологій та місцевого самоврядування; Волков Д.С., декан факультету психології, к.психол.н., доцент; Салюк М.А., к.психол.н., доцент; Кутовий К.П., к.психол.н., доцент; Диса О.В., к.психол.н., доцент; Анпілова Д.В., к.психол.н., доцент; Ковальчук О.С., к.психол.н., доцент; Ніканорова Ю.В., к.мед.н., доцент; Носенко Д.В., к.психол.н., викладач; Бунас А.А., к.психол.н., викладач; Баратинська А.В., магістр психології, викладач; Полякова Н.О., магістр психології, викладач, завідувач навчально-методичної психодіагностичної лабораторії кафедри загальної та медичної психології.

Кафедра загальної та медичної психології є випусковою для спеціальності 8.03010201 «Психологія» та бере участь у підготовці студентів спеціальності «Корекційна освіта», напрямів підготовки «Правознавство» і «Лабораторна діагностика». Проводиться підготовка слухачів ЦПДО за спеціальністю 7.01010501 «Корекційна освіта» і кафедра є випусковою для цієї спеціальності. На кафедрі загальної та медичної психології здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. За період існування на кафедрі захищена 1 докторська дисертація та 11 кандидатських дисертацій.

У період з 30.03.2011 р. по 30.03.2013 р. при ДНУ ім. О. Гончара функціонувала спеціалізована вчена рада К 08.051.16 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології», яку очолювала доктор психологічних наук, професор Аршава І.Ф. За період роботи спеціалізованої вченої ради відбувся захист 8 дисертаційних робіт.

Для організації навчального процесу та науково-дослідної роботи на кафедрі створено навчально-методичну психодіагностичну лабораторію. Згідно з умовами договору про співробітництво з Дитячою міською клінічною лікарнею № 5 та Спеціалізованою багатопрофільною лікарнею № 1 завідувач кафедри, д.психол.н., проф. Аршава І.Ф. та к.психол.н., доц. Корнієнко В.В. здійснюють діагностичну та консультативно-корекційну психотерапевтичну роботу з хворими дітьми та їх батьками, студентами та співробітниками ДНУ ім. О.Гончара.

У період 2005-2007 рр. кафедра працювала над темою науково-дослідної роботи другої половини дня «Психосоціальна дезадаптація дітей з різними вадами ЦНС та розробка диференційованої медичної та психологічної її корекції»; у період 2008-2010 рр. – «Форми виявлення стресостійкості людини та шляхи автоматизації процедури її прогнозування»; 2010-2012 рр. – «Психологія здоров’я: теоретичні та практичні аспекти»; 2013-2015 рр. – «Психологічні умови забезпечення психологічного та психічного здоров`я працівників організацій. Профілактика та подолання стресу в організаціях», за якими було розроблено психодіагностичний комплекс та на його основі створено диференційовані програми медично-психологічної корекції та психопрофілактики для різного контингенту обстежуваних з впровадженням результатів в навчальний процес. З 01.01.2016 року, згідно плану науково-дослідних робіт кафедри, що виконуються в межах робочого часу НПП, затверджено наступну тему НДР: «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування особистості».

Кафедрою проводиться розробка і впровадження програми з психології здоров’я для магістрів сумісно з Європейською асоціацією з психології здоров’я. Також кафедра співпрацює з Тбіліським університетом імені Грігола Робакідзе (Грузія, м. Тбілісі) та виконує спільні наукові дослідження з проблеми розробки принципів діагностики якості освіти та з питань мовної тривожності (психологічний аспект). Професорсько-викладацьким складом кафедри подано до МОН України пакет документів щодо участі у конкурсі спільних Українсько – Латвійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2016 – 2017 рр. під назвою «Розробка системної психологічної моделі намірів емігрувати українських та латиських студентів» («Development of a systemic psychological model for emigration intentions in university students from Latvia and Ukraine»). Головний координатор проекту від ДНУ ім. О.Гончара – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри Аршава І.Ф.; установа-партнер – Університет Латвії.

Співробітниками кафедри також розроблений проект крос-культурного дослідження «Соціальна відповідальність в структурі цінностей особистості як фактор психологічного благополуччя української та словацької молоді: крос-культурний аналіз» («Social responsibility in the Structure of Values as a Predictor of Psychological Well-Being in Ukrainian and Slovak youth: Cross-Cultural Analysis»). У рамках цього проекту нині проводиться робота з формалізації співробітництва з Інститутом прикладної психології факультету соціальних наук Університету Костянтина Філософа у м. Нітра, Словаччина.