Версія для друку

Кафедра загального та слов'янського мовознавства

Адреса: пр. Гагаріна, 72, ауд. 1213
Телефон: 374-98-80
Електронна адреса: kafedra_UZR@i.ua

Завідувач кафедри – Пристайко Тамара Степанівна, доктор філологічних наук, професор, заслужений викладач ДНУ.

На кафедрі працюють 8 викладачів: 4 професори, доктор філологічних наук, 4 доценти.

Освітня діяльність

Кафедра загального та слов’янського мовознавства (до 1997 р. – кафедра російської мови, з 1997 по 2014 р. – кафедра загального та російського мовознавства) – одна з найстаріших кафедр університету, яка була заснована в 1918 р. на історико-філологічному факультеті Дніпропетровського університету разом із відкриттям у Катеринославі самого університету. У різні роки кафедру очолювали такі видатні лінгвісти, як О.М. Пєшковський, Ю.А. Фохт, І.І. Завадовський, доктори наук, професори В.В. Ільєнко, О.М. Шиловський, І.І. Меньшиков, Т.С. Пристайко, кандидати наук, доценти Я.О. Спринчак і О.О. Красильникова.

Студенти гр. УР-14 проводять літературно-музичний вечір «Из пламя и света рождённое слово», присвячений 200-річчю від дня народження великого російського поета М. Ю. Лермонтова.
Студенти гр. УР-14 проводять літературно-музичний вечір «Из пламя и света рождённое слово»,
присвячений 200-річчю від дня народження великого російського поета М.Ю. Лермонтова

Кафедра загального та слов’янського мовознавства здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.034 Російська мова та література

Кафедра загального та слов’янського мовознавства здійснює підготовку другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.034 Російська мова та література

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру й докторантуру.

Студенти-русисти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Російська мова та література», вивчають шість мов: російську, українську, іноземну (англійську, німецьку або французьку), третю слов’янську (польську або словацьку), латинську та старослов’янську, а також отримують різносторонню філологічну освіту, яка передбачає вивчення дисциплін лінгвістичного й літературознавчого циклів.

Основні навчальні дисципліни кафедри: сучасна російська мова (у т. ч. стилістика і культура мови), вступ до мовознавства, вступ до філології (слов’янської), діалектологія російської мови, історія російської мови, старослов’янська мова, методика викладання російської мови, загальне мовознавство, методика викладання фахових дисциплін у вищій школі.

Кафедра пропонує студентам широке коло навчальних дисциплін за вибором, які або поглиблюють окремі, складні теми загальних курсів, або знайомлять студентів з новими досягненнями сучасної русистики і лінгвістики в цілому.

При кафедрі працюють Центр слов’янських мов та лабораторія прикладної лінгвістики.

Випускники кафедри можуть працювати в закладах освіти всіх рівнів, засобах масової інформації (газета, радіо, телебачення), туристичних та рекламних агенціях, займатися перекладацькою діяльністю.

Студенти гр. УР-15-1 вивчають ази слов’янської філології (доц. Шпітько І. М. проводить заняття з курсу «Вступ до слов’янської філології»)
Студенти гр. УР-15-1 вивчають ази слов’янської філології
(доц. Шпітько І.М. проводить заняття з курсу «Вступ до слов’янської філології»)

Наукова діяльність

Проблематика та напрямки наукових досліджень членів кафедри на сучасному етапі пов’язані з темою «Теоретичні та прикладні аспекти вивчення слов’янських мов», у межах якої досліджуються інноваційні процеси у сфері термінології, лексикології та фразеології, словотвору та функціонального синтаксису сучасних слов’янських мов; вивчаються проблеми контрастивної лексикології та фразеології, історії мови; створюються словники, видаються монографії.

Кафедра загального та слов’янського мовознавства сьогодні (справа наліво: викл. Поліщук Л. В., доц. Білозор О. С., доц. Турута І. І., проф., зав. кафедри Пристайко Т. С., доц. Куварова О. К., доц.. Шпітько І. М., проф. Меньшиков І. І., доц. Датченко Ю. В.)
Кафедра загального та слов’янського мовознавства сьогодні
(справа наліво: викл. Поліщук Л.В., доц. Білозор О.С., доц. Турута І.І., проф., зав. кафедри Пристайко Т.С., доц. Куварова О.К., доц.. Шпітько І.М., проф. Меньшиков І.І., доц. Датченко Ю.В.)

При кафедрі редагується й видається часопис «Проблеми загального і слов’янського мовознавства» (стара назва «Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство»), затверджений як фахове видання.

Із 2003 року науковою маркою кафедри є Міжнародна наукова конференція «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах», яка проводиться кожні 2 роки.

Міжнародні контакти

Науковці кафедри постійно підтримують творчі контакти із вченими-славістами у Словаччині, Болгарії, Польщі, Білорусі, Казахстані та ін.

Студентське життя

При кафедрі працює студентський науковий гурток «Мовна картина світу». Під керівництвом науковців кафедри студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із слов’янських мов, посідаючи призові місця, виступають на наукових конференціях у ДНУ та інших ЗВО, публікують наукові статті у виданнях ДНУ та інших ЗВО.

Студенти кафедри беруть активну участь у культурному житті факультету й університету, проведенні Дня першокурсника, студентському самоврядуванні.