Версія для друку

Кафедра української літератури

Адреса: пр. Гагаріна, 72, 1 корп., ауд. 914
Телефон: (056) 374-98-72
E-mail: kafedra_uul@i.ua, ul@dnulive.dp.ua

Завідувач кафедри – Олійник Наталія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України.

На чолі з завідувачем навчальний процес на кафедрі української літератури забезпечують такі фахівці:
Заверталюк Нінель Іванівна, д. філол. н., професор
Гонюк Олександра Валеріївна, к. філол. н., доцент
Кропивко Ірина Валентинівна, к. філол. н., доцент
Шаф Ольга Вольтівна, к. філол. н., доцент
Полохова Наталія Володимирівна, к. філол. н., доцент
Нечипоренко Світлана Володимирівна, к. філол. н., доцент
Корнілова Катерина Олександрівна, к. філол. н., доцент
Кедич Тетяна Володимирівна, к. філол. н., доцент
Тараненко Альона Володимирівна, к. філол. н., доцент
Пасько Ірина Володимирівна, к. філол. н., доцент
Ворушко Тетяна Володимирівна, к. філол. н., доцент
Тіпер Ірина Вікторівна, к. філол. н., доцент

Кафедра української літератури здійснює підготовку фахівців-бакалаврів зі спеціальностей 035.01 – Філологія (українська мова і література), 014.01 – Середня освіта (українська мова і література) з перспективою навчання за освітнім рівнем магістра зі спеціальностей 035.01 – Філологія (українська мова та література), 014.01 – Середня освіта (українська мова і література).

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 10.01.01 – Українська література.

Перелік основних і вибіркових навчальних дисциплін кафедри:
«Усна народна творчість», «Вступ до літературознавства», «Риторика», «Історія української літератури», «Естетика літературної творчості», «Естетичні засади українського літературного шістдесятництва», «Історія української культури», «Історія українського літературознавства», «Сучасний український роман», «Основи аналізу літературно-художнього твору», «Художня література для дітей», «Методика викладання української літератури», «Історія українського постмодернізму», «Історія української критики», «Практикум з методики викладання української літератури», «Теорія літератури», «Поетика сучасної повісті», «Історична художня література в Україні: становлення й розвиток», «Історія української літератури зарубіжжя», «Специфіка ліричних жанрів», «Поетика і жанрова система сучасної української малої прози», «Психологізм в українській літературі кін. ХХ – поч. ХХІ ст.», «Морально-етичні концепції в українській літературі ХХ ст.» та ін.

Майбутні фахівці – випускники кафедри – це: викладачі й методисти загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів, закладів вищої освіти; референти-перекладачі на підприємствах, службовці в держустановах, працівники бібліотек, завідувачі відділів культури; редактори газет і журналів, журналісти, сценаристи й ведучі телепрограм, піар-менеджери, гіди та екскурсоводи тощо.


З-поміж пріоритетних напрямів наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри осібне місце належить багатовекторним аспектам поетики художнього тексту, починаючи з усної народної творчості й закінчуючи аналізом постмодерних творів. Фахівці кафедри оперують актуальною методологією, досліджують найрізноманітніші поетологічні пласти української літератури.

У 2016 році затверджено нову науково-дослідну тему кафедри – «Поетика художнього тексту: художньо-естетичний контекст та жанрово-стильові домінанти його реалізації» (державний реєстраційний номер 0116U003379).


Кафедра української літератури є центром із питань дослідження творчої спадщини Олеся Гончара, Павла Загребельного, Валер’яна Підмогильного. Дискусії науковців різних національних шкіл і зарубіжних дослідників щодо поетики їхніх творів ведуться у форматі всеукраїнських конференцій, традиційних літературних читань, публікування студій у виданнях різного рівня – від міжнародного до університетського.

На кафедрі української літератури з 2001 року виходить друком фаховий збірник наукових праць «Таїни художнього тексту» (науковий редактор проф. Н.І. Заверталюк); активно функціонує щорічний збірник студентських наукових пошуків «Літературознавчі студії» (науковий редактор доц. Н. П. Олійник).

Завідувач кафедри є членом робочої групи міжнародного проекту 530360-TEMPUS-14-2012-GE-TEMPUS JPCR «Розробка та впровадження мультилінгвальних освітніх програм в університетах Грузії та України», а викладачі задіяні у виконанні конкретних завдань – редагуванні текстів тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри, молоді фахівці-аспіранти беруть активну участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах Білорусі, Німеччини, Польщі тощо.

Студенти працюють не лише над написанням курсових, дипломних, магістерських робіт, а й беруть активну участь у всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, нерідко стають переможцями, призерами таких заходів, отримують іменні стипендії.
Гончарівські читання «Бригантини долі Олеся Гончара»

Осібне місце викладацький склад кафедри відводить зустрічам студентів з відомими науковцями, культурними діячами, сучасними письменниками – від класиків до авторів-початківців. Гостями студентів-філологів свого часу були: Ю. Андрухович, Ю. Винничук, Г. Гусейнов, В. Даниленко, Л. Дереш, С. Жадан, М. Жулинський, брати Капранови, Ю. Ковалів, А. Кокотюха, Євгенія Кононенко, А. Курков, В. Луценко, Анна Малігон, І. Малкович, Марія Матіос, Леся Мудрак, М. Наєнко, Д. Павличко, С. Процюк, М. Слабошпицький, Леся Степовичка та багато інших.

Творча зустріч із видатною українською письменницею Марією Матіос

Популярний український письменник Сергій Жадан презентує студентам нову книгу «Месопотамія»

Викладачі кафедри очолюють гуртки, котрі вже багато років успішно згуртовують талановитих студентів-однодумців: театральний колектив «Відлуння» (керівник доц. О. В. Гонюк) і гурток «Мистецькі орбіти» (керівник доц. С. В. Нечипоренко).
Вистава «Роксолана» за однойменним твором П.Загребельного у виконанні акторів театру «Відлуння»