Версія для друку

Кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн

Адреса: 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 1-й корп. ДНУ, ауд.1202/1204
Телефон: +38 (056) 374-98-79
E-mail: kafedra_UPF@i.ua

Завідувач кафедри – Ліпіна Вікторія Іванівна, доктор філологічних наук, професор – засновник кафедри та розробник концепції трансцивілізаційного вивчення літератур Сходу та Заходу.

Кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн – одна з наймолодших в університеті – була заснована у 1993 р. Сьогодні на кафедрі працюють 16 викладачів: 1 – професор, 3 – доценти, а також викладачі та старші викладачі, які пройшли стажування в університетах Китаю, Японії, Великої Британії, США: д. філол. наук, проф. В.І. Ліпіна, канд. філол. наук, доц. О.А. Мащенко; канд. філол. наук, доц. Н.О. Черниш; канд. філол. наук, доц. Г.В. Дащенко; ст. викл. Є.І. Желтобрюхова; ст. викл. В.А. Зеленцова; ст. викл.  Т.С. Біляніна; викл. М.В. Аулова; викл. Г.Ю Гаджиєва; викл. М.О. Кравець; викл. І.Г. Перерва; викл. Чен Чжунчан; викл. А.В. Ніколенко, асистент А.Г. Алексеєнко, асистент Ю.О. Гоголіна, асистент Н.С. Бровченко, асистент М.О.Шерстова.

Театралізоване заняття з іноземної мови (Казка «Імператор та соловей»: китайська історія з турецьким акцентом)
Театралізоване заняття з іноземної мови (Казка «Імператор та соловей»: китайська історія з турецьким акцентом)

Кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.065 Китайська та англійська мови і літератури
– 035.069 Японська та англійська мови і літератури

Кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.065 Китайська та англійська мови і літератури
– 035.069 Японська та англійська мови і літератури

При кафедрі порівняльної філології східних та англомовних країн також функціонує аспірантура, де готують докторів філософії за третім (освітньо-науковим рівнем), та проходять наукове стажування працівники закладів вищої освіти.

Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі: китайська, японська, англійська, турецька мови, класична мова Сходу, історія китайської/японської мови, китайська/японська література, методика викладання китайської/японської мови та літератури та ін. За останні три роки викладачами кафедри було захищено 6 кандидатських дисертацій.

Провідним вектором наукового дослідження кафедри є розробка актуальної проблеми трансцивілізаційної літературної компаративістики, що визначає основний напрям держбюджетної наукової теми «Проблеми східної філології і методики викладання східних мов: актуальні питання теорії та практики». Викладачі кафедри публікують монографії, статті, розділи у колективних міжнародних виданнях (у Пекіні, Нью-Йорку, Саламанці, Тюбінгені, Анкарі). У 2015 р. в Пекіні була надрукована робота проф. В.І.Ліпіної “The Transformation of American Orientalism: The Chinese Novels of Pearl S. Buck” у колективній монографії “New Pilgrimages” (Beijing: Tsingua University Press).

Урок каліграфії
Урок каліграфії

Викладачі кафедри беруть участь в міжнародних наукових конференціях у Вільнюсі, Пекіні, Лондоні, Болоньї, Саламанці, Бордо, Базелі, а також є членами міжнародних наукових організацій (IAUPE, EACS). Професійні контакти з Посольством Китаю та Посольством Японії в Україні забезпечують можливість не тільки залучати до роботи на кафедрі викладачів східної мови, але й допомагають у розширенні географії мовних стажувань і наукового співробітництва студентів та викладачів, сприяють поповнюванню бібліотечного та технічного фонду факультету.

Студенти китайського та японського відділень беруть активну участь в роботі студентського наукового гуртка «Діалог культур: Схід – Захід», друкують свої дослідження у збірниках «Філологічні науки» та інших виданнях, виступають з доповідями на міжвузівських, загальноуніверситетських і кафедральних наукових конференціях. У 2014 р. студентка Я. Оліярник стала переможцем конкурсу на кращий переклад японською мовою віршів Т.Г.Шевченка.

Видатні випускники відділення східної філології Г.П. Сєдова та Н.О. Кірносова захистили кандидатські дисертації в провідних університетах КНР. Юрій Скульдицький працює в посольстві України в Японії, Кирило Ярошик – у Посольстві Японії в Україні.

Випускники східного відділення отримують сьогодні одну з найпрестижніших та затребуваніших професій.