Версія для друку

Кафедра педагогіки та спеціальної освіти

Телефон: 744-86-68

В. о. завідувача кафедри – Нетьосов Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, "Відмінник освіти України". Напрями наукових інтересів: використання інформаційно-комунікаційних технологій у корекційній освіті.

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Спеціальна освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія).

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за денною формою навчання, «бакалавр» за заочною формою навчання.

У 2009 р. здійснено 1-й випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом 7.01010501 «Корекційна освіта», для чого була створена кафедра педагогіки та корекційної освіти.

Програма напряму підготовки 016 «Спеціальна освіта» розроблена на підставі «Положення про порядок проведення практики студентів Дніпропетровського національного університету», затвердженого наказом ректора ДНУ від 17.04.2001 р. № 341.

Навчальний процес кафедри педагогіки та спеціальної освіти забезпечують 16 науково-педагогічних працівників, з яких 9 кандидатів наук, базова освіта яких повністю відповідає профілю дисциплін, що викладаються.

Лекційні заняття з професійної та практичної підготовки проводять доценти кафедри на постійній основі:

Бондаренко Зоя Петрівна
, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету психології з виховної роботи, керівник Центру соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ ім. Олеся Гончара. Працює у ДНУ ім. Олеся Гончара з 1986 р. "Відмінник освіти України"; нагороджена почесною медаллю «За вірну службу ДНУ», медаллю «Захиснику Вітчизни» (2015 р.) від мера м. Дніпро. Напрями наукових інтересів: виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; організація волонтерської роботи майбутніх корекційних педагогів в умовах вищого навчального закладу.

Коробов Євгеній Тимофійович, кандидат педагогічних наук, доцент. Працює у ДНУ ім. Олеся Гончара з 1984 р. "Відмінник середньої спеціальної освіти України", нагороджений почесною медаллю «За вірну службу ДНУ», медаллю «За трудовую доблесть». Напрями наукових інтересів: проблема активізації пізнавальної діяльності, структурування навчальної інформації.

Переворська Олена Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент. Працює в ДНУ ім. Олеся Гончара з 1985р. Напрями наукових інтересів: проблеми мовленнєвої комунікації, педагогічна майстерність вчителя, формування професійної компетенції майбутніх корекційних педагогів.

Зимівець Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Працює у ДНУ ім. Олеся Гончара з 2013 р. Напрям наукових інтересів: соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я.

Приходько Тетяна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в ДНУ ім. Олеся Гончара з 2008 р. Напрям наукових інтересів: формування готовності майбутніх фахівців до викладацької діяльності у процесі магістерської підготовки.

Ніколенко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук. Працює в ДНУ ім. Олеся Гончара з 2013 р. Напрями наукових інтересів: сприяння професійному становленню майбутніх корекційних педагогів.

Никоненко Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент. Працює у ДНУ ім. Олеся Гончара з 2013 р. Напрями наукових інтересів: організація самостійної роботи студентів, формування професійної компетенції майбутніх педагогів спеціальної школи, гендерне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.

За сумісництвом:

Купрас Віра Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора навчально-реабілітаційного центру №12. Напрями наукових інтересів: навчання та виховання дітей з порушеннями зору, психолого-педагогічний супровід сліпих дітей раннього віку в умовах НРЦ.

Гарнюк Лариса Григорівна, кандидат педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України, директор навчально-реабілітаційного центру №10. Напрям наукових інтересів: проблеми навчання і виховання глухих та слабочуючих дітей.

Ісаченко В. О., старший викладач, головний логопед Управління охорони здоров’я Дніпровської міської ради. Досконально володіє ефективними формами корекційно-реабілітаційного процесу, навичками диференційної діагностики складних порушень мовлення, творчо використовує передовий логопедичний досвід, інноваційні досягнення логопедичної науки.

Чернега А. О., старший викладач, логопед КЗО «Багатопрофільний начально-реабілітаційний ресурсно-методичний центр корекційної освіти та інклюзивного навчання» ДОР. Напрям наукових інтересів: діагностика та корекція порушення писемного мовлення учнів молодших/старших класів. Виявлення недоліків письма у студентів середніх та вищих навчальних закладів.

Викладацькі традиції кафедри педагогіки та спеціальної освіти продовжують і розвивають випускники ДНУ спеціальності «Спеціальна освіта». На кафедрі успішно працюють молоді фахівці Сорокіна А. О., Антибура Ю. О. (працює над дисертаційним дослідженням).

Студенти молодших курсів проходять практику у спеціальних закладах на посадах вихователів, старших курсів – на посадах вчителів початкових класів спеціальних навчально-виховних закладів міста Дніпра: КЗО «Навчально-реабілітаційний центр №6» (директор Гурова Людмила Никифорівна), КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний, ресурсно-методичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання» (директор Родименко Ірина Миколаївна), КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр «Шанс» (директор Рейда Кароліна Віталіївна), КЗО «Навчально-реабілітаційний центр №12» (директор Набокіна Антоніна Іванівна), КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр №10» (директор Гарнюк Лариса Григорівна) та інших закладах області.

На кафедрі педагогіки та спеціальної освіти діє система створення та постійного удосконалення навчально-методичного та інформаційного забезпечення. На всі навчальні дисципліни створено навчально-методичні комплекси, які включають навчальні робочі програми, конспекти лекцій, завдання студентам для самостійної роботи, перелік проблемних питань та індивідуальних завдань до практичних занять. З метою успішного опанування студентами навчальних дисциплін фахового спрямування підготовлено методичні рекомендації. На кафедрі функціонує власна бібліотека і виставка спеціальної літератури.

Колектив кафедри обрав для дослідження наукову проблему «Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенціалу особистості» (на період 2015-2018 рр.). Основні результати кафедрального дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах, на всеукраїнських науково-практичних конференціях, читаннях.

На базі кафедри створено низку нових навчальних програм. Також за період з 2012 р. по 2017 р. колективом науково-педагогічних працівників, студентами, аспірантами кафедри наукові доробки з питань ініціативної кафедральної науково-дослідної роботи висвітлено в 3 монографіях, 1 підручнику, 28 навчальних і методичних посібниках, 178 наукових статтях, 135 матеріалах міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій. 110 наукові праці, які мають емпіричну складову, підготовлено студентами у співавторстві з викладачами. Підготовка студентів, як за держзамовленням, так і на контрактній основі, забезпечена працевлаштуванням. Випускники по закінченні навчання у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара на 100% забезпечуються першим робочим місцем за фахом у спеціальних навчально-виховних закладах міста та області.

Кафедра педагогіки та спеціальної освіти як структурний підрозділ факультету психології здійснює навчальний процес у навчальних корпусах №4 та №5, які розташовані у центрі міста на проспекті Дмитра Яворницького. У приміщеннях навчальних корпусів розміщені навчальні аудиторії, навчальні лабораторії, комп’ютерні класи. Корпуси обладнані комп’ютерними мережами, мають доступ до глобальної мережі Internet. Студенти мають можливість проживати у гуртожитку, забезпеченому ліжками, шафами, стільцями, постільною білизною, читальною залою.

Кафедра здійснює активну волонтерську діяльність під керівництвом доц. Бондаренко З.П., співпрацює з громадськими організаціями «Два береги», «Даруємо радість», «Молодь України разом», «Центр підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск»; міжнародними благодійними організаціями МБФ «Карітас Україна», МБФ «Український жіночий фонд», МБФ «Благополуччя дітей»; Благодійна організація «Юніті».