Версія для друку

Кафедра педагогіки та спеціальної освіти

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Ніколенко Людмила Миколаївна Зав. кафедри

Доцент
Доцент кандидат пед. наук Ніколенко Людмила Миколаївна U-3171-2017

;

Liudmyla Nikolenko
Бондаренко Зоя Петрівна Доцент Доцент кандидат пед. наук Зоя Петрівна Бондаренко S-7488-2018 Zoya Bondarenko
Никоненко Наталья Валеріївна Доцент Доцент кандидат пед. наук Наталія Никоненко T-8130-2017

;

Nataliia Nykonenko
Переворська Олена Ігорівна Доцент Доцент кандидат філол. наук Переворська Олена S-7369-2018 Елена Переворская
Приходько; Тетяна Павлівна Доцент Доцент кандидат пед. наук Тетяна Приходько S-7316-2018 Тетяна Приходько
Зимівець Наталья Володимирівна Доцент Доцент кандидат пед. наук Наталия Зимовец G-1526-2019 Наталия Зимовец
Нетьосов Сергій Іванович
Доцент

Доцент кандидат пед. наук Сергій Нетьосов U-2700-2017 Sergiy Netyosov 0000-0002-7404-1599
Криворотько Анастасія Олександрівна Асистент Криворотько Анастасія Олександрівна F-9949-2019 0000-0003-0218-2752
Гречка Євгеній Миколайович Асистент G-1006-2019

Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35, 4-й корпус ДНУ, 4-й поверх
Телефон: + 38 (056) 744-53-74
E-mail: pedagogika_dnu@i.ua

Завідувач кафедри – Ніколенко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. Напрями наукових інтересів: сприяння професійному становленню майбутніх корекційних педагогів, сучасні інноваційні педагогічні технології.

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=z0dLHDYAAAAJ
Web of Science Researcher ID – publons.com/researcher/2012690/nataliia-v-nykonenko/
Researchgate ID – www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Nikolenko2

Кафедра займається підготовкою фахівців за напрямом «Спеціальна освіта» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за денною формою навчання, а також «бакалавр» за заочною формою навчання.

Навчальний процес кафедри педагогіки та спеціальної освіти забезпечують 16 науково-педагогічних працівників, з яких 9 кандидатів наук, базова освіта яких повністю відповідає профілю дисциплін, що викладаються.


Лекційні заняття з професійної та практичної підготовки проводять доценти кафедри на постійній основі:

Нічуговська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор. Працює у ДНУ ім. Олеся Гончара з 2019 р.

Напрями наукових інтересів: формування професійної компетенції майбутніх педагогів спеціальної школи; підготовка майбутніх фахівців для роботи в закладах з інклюзивною формою навчання.

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BcdcCvgAAAAJ
Scopus Author ID – https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
ORCID ID – https://orcid.org/0000-0002-3704-8126

Бондаренко Зоя Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету психології з виховної роботи, керівник Центру соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ ім. Олеся Гончара.

Працює у ДНУ ім. Олеся Гончара з 1986 р. Відмінник освіти України нагороджена почесною медаллю «За вірну службу ДНУ», медаллю «Захиснику Вітчизни» (2015 р.) від мера м. Дніпро.

Напрями наукових інтересів: виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; організація волонтерської роботи майбутніх корекційних педагогів в умовах вищого навчального закладу.

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=DfBS6z8AAAAJ&hl=ru.
Web of Science Researcher ID – publons.com/researcher/1851281/zoya-bondarenko/
Researchgate ID – www.researchgate.net/profile/Zoya_Bondarenko2


Зимівець Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Працює у ДНУ ім. Олеся Гончара з 2013 р.

Напрям наукових інтересів: соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я.

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=bMk2imgAAAAJ
Web of Science Researcher ID – https://publons.com/researcher/1767413/
Researchgate ID – www.researchgate.net/profile/Natalia_Zimovec

Никоненко Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Працює у ДНУ ім. Олеся Гончара з 2013 р.

Напрями наукових інтересів: організація самостійної роботи студентів, формування професійної компетенції майбутніх педагогів спеціальної школи, гендерне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю.

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=-of_swwAAAAJ
Web of Science Researcher ID – publons.com/researcher/2012690/nataliia-v-nykonenko/
Researchgate ID – https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Nykonenko2


Переворська Олена Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент. Працює в ДНУ ім. Олеся Гончара з 1985 р.

Напрями наукових інтересів: проблеми мовленнєвої комунікації, педагогічна майстерність вчителя, формування професійної компетенції майбутніх корекційних педагогів.

Google Scholar – scholar.google.com/citations
Web of Science Researcher ID – https://publons.com/researcher/1851383/
Researchgate ID – www.researchgate.net/profile/Elena_Perevorskaa

Приходько Тетяна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Працює в ДНУ ім. Олеся Гончара з 2008 р.

Напрям наукових інтересів: формування готовності майбутніх фахівців до викладацької діяльності у процесі магістерської підготовки.

Google Scholar – scholar.google.com/citations
Web of Science Researcher ID – publons.com/researcher/1851433/tetyna-p-prykhodko/
Researchgate ID – www.researchgate.net/profile/Tetana_Prihodko

Хоменко Світлана Олександрівна, старший викладач. Працює в ДНУ ім.Олеся Гончара з 2019 р.

Напрям наукових інтересів: оптимізація викладання навчальних дисциплін за напрямом «Логопедія», вдосконалення процесу психолого-педагогічного вивчення дітей з порушеннями мовлення та пошук сучасних педагогічних форм, засобів і методів в процесі їх освіти.

Google Scholar – scholar.google.com/citations


За сумісництвом:

Гарнюк Лариса Григорівна, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, директор навчально-реабілітаційного центру №10.

Напрям наукових інтересів: проблеми навчання і виховання глухих та слабочуючих дітей.

Купрас Віра Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора навчально-реабілітаційного центру №12.

Напрями наукових інтересів: навчання та виховання дітей з порушеннями зору, психолого-педагогічний супровід сліпих дітей раннього віку в умовах НРЦ.

Василенко І.М., старший викладач, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії КЗ НВК «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» Кам’янської міської ради».

Напрям наукових інтересів: формування комунікативного компоненту у старших дошкільників із затримкою мовлення.

Ісаченко В. О., старший викладач, головний логопед Управління охорони здоров’я Дніпровської міської ради.

Досконально володіє ефективними формами корекційно-реабілітаційного процесу, навичками диференційної діагностики складних порушень мовлення, творчо використовує передовий логопедичний досвід, інноваційні досягнення логопедичної науки.

Чернега А. О., старший викладач, логопед КЗО «Багатопрофільний начально-реабілітаційний ресурсно-методичний центр корекційної освіти та інклюзивного навчання» ДОР.

Напрям наукових інтересів: діагностика та корекція порушення писемного мовлення учнів молодших/старших класів. Виявлення недоліків письма у студентів середніх та вищих навчальних закладів.

Викладацькі традиції кафедри педагогіки та спеціальної освіти продовжують і розвивають випускники ДНУ спеціальності «Спеціальна освіта». На кафедрі успішно працюють молоді фахівці Криворотько А. О. (аспірантка, працює над дисертаційним дослідженням), Антибура Ю. О. (працює над дисертаційним дослідженням), Гречка Є. М., Вовченко Г. О.

Із найактуальнішою інформацією щодо діяльності кафедри можна ознайомитися на сторінках офіційної групи у Facebook за посиланням: www.facebook.com/groups/dpe.dnu/members/


Студенти молодших курсів проходять практику у спеціальних закладах на посадах вихователів, старших курсів – на посадах вчителів початкових класів спеціальних навчально-виховних закладів міста Дніпра: КЗО «Навчально-реабілітаційний центр №6» (директор Мегега Галина Борисівна), КЗО Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр «Шанс» (директор Рейда Кароліна Віталіївна), КЗО «Навчально-реабілітаційний центр №12» (директор Набокіна Антоніна Іванівна), КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр №10» (директор Гарнюк Лариса Григорівна), КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» Дніпропетровської обласної ради» (директор Лебідь Світлана Василівна) та інших закладах області.


На кафедрі педагогіки та спеціальної освіти діє система створення та постійного удосконалення навчально-методичного та інформаційного забезпечення. На всі навчальні дисципліни створено навчально-методичні комплекси, які включають навчальні робочі програми, конспекти лекцій, завдання студентам для самостійної роботи, перелік проблемних питань та індивідуальних завдань до практичних занять. З метою успішного опанування студентами навчальних дисциплін фахового спрямування підготовлено методичні рекомендації. На кафедрі функціонує власна бібліотека і виставка спеціальної літератури.

Колектив кафедри обрав для дослідження наукову проблему «Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти». Основні результати кафедрального дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах, на всеукраїнських науково-практичних конференціях, читаннях.


На базі кафедри створено низку нових навчальних програм. Також за період з 2014 р. по 2019 р. колективом науково-педагогічних працівників, студентами, аспірантами кафедри наукові доробки з питань ініціативної кафедральної науково-дослідної роботи висвітлено в 3 монографіях, 1 підручнику, 17 навчальних і методичних посібниках, 174 наукових статтях, 103 матеріалах міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій. 71 наукові праці, які мають емпіричну складову, підготовлено студентами у співавторстві з викладачами. Підготовка студентів, як за держзамовленням, так і на контрактній основі, забезпечена працевлаштуванням. Випускники по закінченні навчання у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара на 100% забезпечуються першим робочим місцем за фахом у спеціальних навчально-виховних закладах міста та області.

Кафедра педагогіки та спеціальної освіти як структурний підрозділ факультету здійснює навчальний процес у навчальному корпусі №4, який розташований у центрі міста на пр. Д. Яворницького, 35. У приміщеннях навчального корпусу розміщені навчальні аудиторії, навчальні лабораторії, комп’ютерні класи.

Корпус обладнаний комп’ютерними мережами, є доступ до глобальної мережі Internet. Студенти мають можливість проживати у гуртожитку, забезпеченому ліжками, шафами, стільцями, постільною білизною, читальною залою.

Кафедра здійснює активну волонтерську діяльність під керівництвом доц. Бондаренко З.П., співпрацює з громадськими організаціями «Два береги», «Даруємо радість», «Молодь України разом», «Центр підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск»; міжнародними благодійними організаціями МБФ «Карітас Україна», МБФ «Український жіночий фонд», МБФ «Благополуччя дітей»; Благодійна організація «Юніті».