Версія для друку

Кафедра педагогічної та вікової психології

Завідувач кафедри – Носенко Елеонора Львівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Самошкіна Л.М., к. псих. наук, доцент.; Фролова Н.В., к. псих. наук, доцент.; Байєр О.О., к. псих. наук, доц.; Грисенко Н.В., к. псих. наук, доцент; Глушко О.І., к. псих. наук, доцент; Макарова Л.Л. – к. псих. наук, доцент.; Опихайло О.Б., к. псих. наук, викладач.; Четверик-Бурчак А.Г., к. псих. наук, викладач.

Протягом історії існування факультету психології (з 1989 року по теперішній час) кафедра мала різні назви. Її перша назва «Кафедра педагогічної психології та англійської мови» відбивала зміст підготовки фахівців у галузі психології за двома фахами: психологія, англійська мова та література. Поєднання двох різних видів фахової підготовки здійснювалось шляхом викладання частини психологічних курсів англійською мовою, що забезпечувало високий рівень володіння випускниками як англійською мовою, так і психологією. Про це свідчить, зокрема те, що серед молодих викладачів кафедри – більшість випускники факультету психології того періоду, коли здійснювалась підготовка психологів за подвійними фахами. У 2009 році, коли підготовка фахівців за подвійними фахами закінчилась, назва кафедри була змінена на «Кафедру загальної та педагогічної психології», а пізніше на «Кафедру педагогічної та вікової психології». Остання назва відповідає назві одного з напрямів наукової підготовки психологів – «Педагогічної та вікової психології».

З моменту створення кафедри і по теперішній час її очолює доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Носенко Е.Л. Основним здобутком кафедри є активна підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру. Під керівництвом завідувача кафедри проф. Носенко Е.Л. захистили кандидатські дисертації усі молоді викладачі кафедри, які зараз працюють у її складі на посадах доцентів: Фролова Н.В., Байєр О.О., Грисенко Н.В., Глушко О.І. та старших викладачів – Опихайло О.Б. і Четверик-Бурчак А.Г.

Отже, кафедра на 100 % укомплектована викладачами з науковими ступенями. Випускники аспірантури кафедри працюють також на інших кафедрах та в інших ВНЗ України і за кордоном. Активна наукова робота кафедри знайшла відбиття у монографіях, присвячених актуальним проблемам сучасної психологічної науки, численних навчальних і методичних посібниках та статтях як в українських, так і в зарубіжних виданнях.

Кафедра бере участь у підготовці фахівців через магістратуру і аспірантуру. Станом на 14.02.2016 р. при кафедрі проходять підготовку дві аспірантки першого року навчання: Сокур А.В. і Маслова А.А. (науковий керівник – професор Носенко Е.Л.).

Кафедра виконує держбюджетну тему: «Реципрокність зв’язку диспозиційних рис та динамічних підструктур особистості з її освітнім та життєвим досвідом» (2016–2018 рр.).