Версія для друку

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Адреса: пр.Д.Яворницького, 35, 4 корпус ДНУ ім.О.Гончара, 1-2 поверх, кафедра клінічної лабораторної діагностики;
пр.Гагаріна, 38, 1 поверх будинку 3, постійно діюча клінічно-діагностична лабораторія.
Телефон: +38(056) 372-58-76, +38(056) 372-58-78, +38(056) 372-58-79
E-mail: klinlab@ua.fm

Завідувач кафедри – д.б.н., професор Шевченко Тетяна Миколаївна, лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії, головний позаштатний спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики, лабораторної імунології та генетики Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, Віце-президент Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ).

Кафедра клінічної лабораторної діагностики проводить підготовку спеціалістів, лікарів-лаборантів для лабораторної служби лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації та МОЗ України. Спеціальність - 8.12010007 «Лабораторна діагностика», напрям підготовки 1201 «Медицина».

З 2016 року кафедра розпочинає підготовку фахівців за напрямом/спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування», галузь знань «Охорона здоров’я».

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр – «Лаборант (медицина)» – термін навчання 4 роки, магістр – «Лікар-лаборант» – термін навчання 1,6 роки.

 Навчальний процес на кафедрі клінічної лабораторної діагностики

Навчальний процес на кафедрі забезпечують
доктори і кандидати наук, серед них 6 професорів, 8 доцентів, 10 старших викладачів, провідні фахівці у сфері лабораторної та загальної медицини Дніпропетровської області, а саме: професор, лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії Шевченко Т.М., професор, лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії Бачинський П.П., професор Єрошкіна Т.В., професор, лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії Щербиніна М.Б., професор Лихолат О.О., доцент, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії Гукасян А.О., доцент, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії Лацинська С.А., доцент, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії Газдюк П.В., доцент Безбородько С.А., доцент Полушкін П.М., головні лікарі медичних закладів: головний лікар КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. Руднєва» ДОР», лікар - дитячий хірург вищої кваліфікаційної категорії, професор Македонський І.О., головний лікар КЗ «Дніпропетровський шкірно-венерологічний диспансер», лікар-дераматовенеролог вищої кваліфікаційної категорії, доцент Франкенберг А.А., директор КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР», судово-медичний експерт вищої категорії, доцент Войченко В.В., головний лікар КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 2» ДОР, доцент Вальчук С.І., головний лікар ПП «Центр лабораторної медицини «ВІС-Медік», ст.викладач Шевченко В.А., старші викладачі: лікар–бактеріолог вищої кваліфікаційної категорії Дикленко Т.В., лікар-лаборант Говоруха О.Ю., лікар-лаборант Шнайдерман О.Ю., лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії КЗ «Дніпропетровське обласне патолого-анатомічне бюро» Громов Е.Є.
 
На кафедрі студенти вивчають основні напрямки сучасної лабораторної медицини: новітні методи лабораторних досліджень із застосуванням передових світових технологій, особливості підготовки та проведення усіх видів лабораторних досліджень – клінічних, цитологічних, біохімічних, імунологічних, імуногістохімічних, генетичних, мікробіологічних та бактеріологічних, вірусологічних, санітарно-гігієнічних, експертно- і судово-медичних - та забезпечення роботи клініко-діагностичноих лабораторій згідно з міжнародними стандартами, систему менеджменту якості виконання високотехнологічних лабораторних досліджень та інтерпретацію результатів, проводять науково-дослідну роботу. 

У процесі підготовки конкурентоспроможного випускника, особливо медичного профілю, важливим є поступове залучення студентів до майбутньої професійної діяльності.

Кафедра клінічної лабораторної діагностики виховує у студентах професійні навички згідно з правилами медичної етики та деонтології, навчає аналізувати отримані результати лабораторних досліджень, приймати відповідальні рішення в лабораторній медицині та вміння працювати в колективі.

Під час навчання студенти проходять підготовку та практичне стажування в лабораторіях клінічних баз кафедр, з якими укладено довгострокові договори:
• КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім.проф.М.Ф.Руднєва» Дніпропетровської обласної ради (ДОР)»;
• КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім.І.І.Мечникова»; 
• КЗ «Дніпропетровський обласний центр кардіології та кардіохірургії» ДОР»;
• КЗ «Обласний шкірно-венерологічний диспансер»;
• КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» ДОР»;
• КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР»;
• КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна дитяча лікарня» ДОР»;
• КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР»;
• КЗ «Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» ДОР»;
• ОКЗ «Міжобласний центр медичної генетики та перинатальної діагностики»;
• КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР»;
• КЗ «Дніпропетровський міський пологовий будинок №1» ДОР»;
• КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 2» ДОР»;
• КЗ «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4» ДОР»;
• КЗ «Новомосковська центральна міська лікарня» ДОР»;
• КЗ « Дніпропетровська центральна районна лікарня» ДОР»;
• ПП «Центр лабораторної медицини «ВІС-Медик»;
• ПП «Центр планування сім’ї Тамари Луговської».

Під час проходження практики студенти вивчають організацію лабораторних досліджень та мають можливість працювати на високотехнологічному лабораторному обладнанні.

Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації щорічно надаються наявні вакантні посади для лаборантів та лікарів – лаборантів в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних закладів області.

Так, у 2016 році Департаментом охорони здоров’я надано штатні місця для всіх випускників бакалаврів кафедри 2016 року. Всього працевлаштовані 28 бакалаврів та 21 магістр, які навчалися за бюджетною формою навчання та підлягали обов’язковому розподілу.

При кафедрі функціонує аспірантура: спеціальність 02.03.04 «Соціальна медицина та охорона здоров’я».

З 2013 року на кафедрі проводиться науково-дослідницька робота другої половини дня «Удосконалення підходів до лабораторної діагностики та лікування поширених захворювань мешканців Дніпропетровського регіону» (номер Держреєстрації 0114U000191), в ході виконання якої вивчаються питання діагностики та лікування найбільш поширених в регіоні інфекційних захворювань; удосконалення існуючої лабораторної мережі Дніпропетровської області у відповідності до стратегії реформування системи надання медичної допомоги населенню України; епідеміологічний моніторинг за поширенням ВІЛ-інфекції та туберкульозу в Дніпропетровській області, питань здорового способу життя та його впливу на рівень здоров’я населення, впливу зовнішніх факторів на організм людини.

З 2016 року кафедрою впроваджується нова тема науково-дослідної роботи, яка є більш вузьким напрямом головної теми, а саме: «Вивчення комплексної характеристики хронічних вірусних гепатитів В і С за генотипом та реплікативною активністю у мешканців Дніпропетровської області, які розподілені за віком та статтю» (номер Держреєстрації 0116U002213).

Кафедра співпрацює з Всеукраїнською Асоціацією клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ), дніпропетровський осередок якої працює на базі кафедри, а також з Асоціацією вивчення захворювань печінки, з якою проводиться сумісна науково-практична робота з вдосконалення методів лабораторної діагностики захворювань ШКТ (президент Асоціації – професор кафедри Щербиніна М.Б).
 
Кафедра співпрацює з Білоруською медичною академією післядипломної освіти з питань сумісної науково-практичної підготовки та видання навчальних посібників з лабораторної медицини.

Кафедра співпрацює з Громадським науково-медичним об’єднанням фтизіатрів та виконує сумісну роботу з проведення інституалізації проекту «Сприяння України щодо впровадження Національної програми боротьби із захворювання на туберкульоз» (USAID, PATH).

Кафедра сумісно із Центром післядипломної освіти ДНУ ім.О.Гончара проводить післядипломне навчання спеціалістів, які працюють в клініко-діагностичних лабораторіях, на курсах підвищення кваліфікації та тематичного удосконалення, з актуальних питань лабораторної медицини.

Також на базі кафедри за участю зав. кафедри, проф. Шевченко Т.М. та комісії Департаменту охорони здоров’я проводиться атестація лікарів-лаборантів і біологів, які працюють в клініко-діагностичних лабораторіях ЛПЗ, на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій з клінічної лабораторної діагностики, імунології, генетики, біохімії та бактеріології.

ПЕРСПЕКТИВИ: ХХІ століття називають «століттям лабораторної діагностики», тому що хвороби, які найбільше поширюються за останнє десятиліття, можна діагностувати тільки після проведення високотехнологічних сучасних лабораторних тестів. Тому лабораторна служба сьогодні – це одне з провідних відділень лікувально-профілактичних закладів, лікарень і поліклінік, діагностичних центрів. Випускники нашої кафедри працюють в клініко-діагностичних лабораторіях як самостійних, так і при лікувально-профілактичних установах, криміналістичних лабораторіях, санепідемстанціях.

Останнім часом поширюється мережа приватних лабораторій, в кожну із них потрібен персонал, фахівці з високою професійною компетентністю. В умовах дефіциту професійних знань у сфері клініко-лабораторної діагностики попит на наших випускників сьогодні перевищує можливості їх підготовки.

Гарантуємо 100% працевлаштування!

Запрошуємо на навчання!