Версія для друку

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Адреса: пр.Д.Яворницького, 35, 4 корпус ДНУ ім.О.Гончара, 1-2 поверх, кафедра клінічної лабораторної діагностики;
пр.Гагаріна, 38, 1 поверх будинку 3, постійно діюча клінічно-діагностична лабораторія.
Телефон: +38(056) 372-58-76, +38(056) 372-58-78, +38(056) 372-58-79
E-mail: klinlab@ua.fm

Кафедра клінічної лабораторної діагностики проводить підготовку фахівців, лікарів-лаборантів для лабораторної служби лікувально-профілактичних установ, підпорядкованих МОЗ України.

Спеціальність 224 «Технології медичної діагностики і лікування», галузь знань «Охорона здоров'я».

Освітні ступені:
перший бакалаврський – «Лаборант (медицина)», термін навчання – 3 роки 10 місяців; 
другий магістерський – «Лікар-лаборант», термін навчання – 1 рік 4 місяці;
післядипломна підготовка (інтернатура) за цією ж спеціальністю, термін навчання – 1 рік.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують доктори і кандидати наук, серед яких: 6 професорів, 12 доцентів, 5 старших викладачів, 3 головних лікаря та завідувачі відділеннями лікарень, провідні спеціалісти в галузі охорони здоров'я Дніпровської облдержадміністрації.

Завідувач кафедри – Шевченко Тетяна Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст із клінічної лабораторної діагностики, лабораторної імунології та генетики Департаменту охорони здоров'я Дніпровської облдержадміністрації (з 2005 р.). Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії з «Клінічної лабораторної діагностики» та з «Організації та управління охороною здоров'я»; голова Дніпровського осередку та Віце-президент (з 2008 р.) Всеукраїнської асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини (ВАКХЛМ); член редакційної колегії журналу "Вісник Дніпровського національного університету" (серія "Медицина"); член постійно діючої комісії Департаменту охорони здоров'я ДОДА з атестації лікарів-лаборантів (біохіміків, імунологів, біологів, бактеріологів) на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій та комісії Департаменту з акредитації лікувально-профілактичних закладів області. Пройшла навчання та тренінги в міжнародних проектах: «Посилення контролю за туберкульозом в Україні» (проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID, 2011 р.); «Основи управління і менеджменту лабораторії» (Міжнародний проект Асоціації лабораторій громадського здоров'я (APHL, Київ, 2012 р.); «Система управління якістю лабораторних досліджень. Налаштування системи якості за стандартом ISO 15189 в Україні» (Міжнародний проект «Eastern European Network for Sexual and Reproductive Health» – Асоціація EESRHR, Естонія, Таллінн, 2015 р.). Має понад 150 наукових і навчально-методичних робіт, є співавтором підручника з грифом МОЗ України, навчального посібника з грифом МОН України і монографій. Нагороди: грамоти та подяки Міністра охорони здоров'я, Дніпропетровської обласної держадміністрації, міського голови Дніпропетровської міської ради, Управління охорони здоров'я ДОДА, Почесна грамота ДНУ, Грамота Митрополита Київського і усієї України; медаль Української православної церкви Рівноапостольного Князя Володимира.

Викладачі кафедри:
професор Бачинський П.П. – почесний професор Університету, вчений-біохімік, лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії;
професор Щербиніна М.Б. – лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії; Президент Української Асоціації з вивчення захворювань печінки; член редакційної колегії журналів «Здоров’я України» та «Практикуючий лікар»; член робочої групи МОН і МОЗ із розробки Стандартів вищої освіти зі спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», за наказом МОЗ України лектор науково-практичних семінарів у форматі телемостів «Міжнародні підходи до терапії внутрішніх хвороб»; автор численних монографій із питань гастроентерології; 
професор Єрошкіна Т.В.;
професор Македонський І.О. – головний лікар КЗ «Дніпровський спеціалізований клінічний медичний центр матері і дитини ім. проф. Руднева» ДОР; заслужений лікар України, дитячий хірург вищої кваліфікаційної категорії, член Ради МОЗ з розробки Стандартів надання медичної допомоги новонародженим з проявами некротизуючого ентероколіту;
доценти Газдюк П.В., Гукасян А.О. – лікарі-хірурги вищої кваліфікаційної категорії;
к.мед.н., доцент Гладун В.М. – лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії;
доцент Лацинська С.А. – лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, 2013 р. – кандидат у лауреати Національної медичної премії «ТОП 100 в медицині»;
доценти Безбородько С.А., Полушкін П.М., Лихолат Т.Ю.;
доцент Антонюк С.В., лікар–патоморфолог і патогістолог вищої кваліфікаційної категорії;
доцент Пацан В.О. (владика Євлогій) – архієпископ Новомосковський, вікарій Митрополита Іринєя, архієпископа Дніпропетровського і Павлоградського;
доцент Вальчук С.І. – головний лікар КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня № 2» ДОР; 
доцент Франкенберг А.А. – головний лікар КЗ «Дніпровський шкірно-венерологічний диспансер», лікар-дерматовенеролог вищої кваліфікаційної категорії, відповідальний редактор науково-практичного журналу «Дерматологія, венерологія, сексопатологія».

Старші викладачі:
лікарі-бактеріологи вищої кваліфікаційної категорії Дикленко Т.В. і Старішко О.М., лікар-лаборант, магістр фармакології Говоруха О.Ю., лікар-дерматовенеролог Луканова В.В.; біолог зі спеціалізацією з клінічної біохімії, старший викладач Рожнева І.Л.

Історія кафедри клінічної лабораторної діагностики розпочалася у 1918 р. з відкриття у Катеринославському університеті медичного факультету. Потім у 1919 р., коли всі медичні факультети в країні були виведені зі складу університетів в окремі вищі медичні навчальні заклади, медичний факультет Університету стає окремим медичним закладом, який надалі реформувався в Дніпровську медичну академію.

Із 1993 р. розпочався новий етап історії медичного факультету ДНУ – в університеті знову відкрито медичне відділення при біолого-екологічному факультеті, яке шляхом організаційних змін у 1997 р. було реорганізовано в медичний факультет, а з 1 вересня 2017 р. – в факультет медичних технологій діагностики та реабілітації.

Деканами (спочатку відділення, а потім факультету) в різні роки були:
1993-1997 рр. – доцент Бородуля Л.В.,
1997-2004 рр. – доцент Сапа Ю.С.;
2004-2009 рр. – професор Татаровський О.П.

Під час перебування у складі факультету біології, екології та медицини деканами були проф. Пахомов О.Є. і проф. Севериновська О.В., після створенняя окремого факультету з 01 вересня 2017 р. деканом стала проф. Щербиніна М.Б.

Першим завідувачем кафедри клінічної лабораторної діагностики був д.мед.н., професор Бачинський П.П. Із 2006 р. по 2010 р. обов'язки завідувача кафедри виконувала к.мед. н., доцент Поліон Н.М. Із 2010 р. кафедру очолює д.б.н., професор Шевченко Т.М.

Із моменту відкриття на медичному факультеті університету проводили підготовку лікарів за спеціальністю «Лікарська справа», а з 2004 р. зі створенням кафедри клінічної лабораторної діагностики здійснюється підготовка лаборантів та лікарів-лаборантів.

До 2015 р. підготовка здійснювалася за напрямом «Медицина» та спеціальністю «Лабораторна діагностика», а в 2015 р. спеціальність «Лабораторна діагностика» перейменована в «Технології медичної діагностики та лікування», а напрям «Медицина» – в галузь знань «Охорона здоров’я».

Під час навчання студенти вивчають основні напрями сучасної лабораторної медицини: нові методи і напрямки лабораторних досліджень із застосуванням передових світових технологій, особливості підготовки і проведення усіх етапів (преаналітичний, аналітичний та постаналітичний) лабораторних досліджень – клінічних, цитологічних, біохімічних, імунологічних, іммуногістохімічних, генетичних, бактеріологічних, вірусологічних, санітарно-гігієнічних; лабораторні дослідження в судово-медичній експертизі, патоморфологічні та патогістологічні, забезпечення роботи клініко-діагностичних лабораторій відповідно до міжнародних стандартів та вимог стандартів ІSO, вивчаються базові клінічні дисципліни, студенти вчаться аналізувати та інтерпретувати результати лабораторних досліджень, приймати відповідальні рішення, виконують науково-дослідну роботу.


Практичну підготовку і стажування студенти проходять в клінічних лабораторіях провідних лікувально-профілактичних закладів міста та області, з якими кафедрою укладено угоди про співробітництво та які є клінічними базами підготовки лікарів-лаборантів і спеціалістів лабораторій. Окрема навчально-діагностична лабораторія кафедри має сертифіковану клінічну базу, пройшла атестацію на визначення відповідності, має право і відповідні дозволи на проведення вимірювань у галузі охорони здоров'я.

У складі лабораторії діють відділи:
   загально-клінічний; цитологічний;
   біохімічний;
   бактеріологічний, імуноферментного аналізу (ІФА); молекулярно-генетичних досліджень (ПЛР); 
   ПП «Центр лабораторної медицини "ВІС-МЕДИК"»;
   КЗ «Дніпровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» ДОР;
   КЗ «Дніпровський обласний центр кардіології та кардіохірургії» ДОР;
   КЗ «Дніпровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва» ДОР;
   КЗ «Дніпровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР;
   КЗ «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» ДОР;
   Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. 
   ОКЗ «Міжобласний центр медичної генетики та пренатальної діагностики» ДОР (м. Кривий Ріг);
   КЗ «Дніпровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР;
   КЗ «Обласний шкірно-венерологічний диспансер»;
   КЗ «Дніпровська обласна клінічна психіатрична лікарня» ДОР;
   КЗ «Дніпровське обласне комунальне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР;
   КЗ «Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» ДОР;
   КЗ «Дніпровський обласний лікувально-фізкультурний диспансер» ДОР;
   КЗ «Дніпровський обласний наркологічний диспансер» ДОР;
   КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня № 2» ДОР;
   КЗ «Дніпровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР;
   КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня № 9» ДОР;
   КЗ «Дніпровський міський пологовий будинок №1» ДОР;
   КЗ «Дніпровська центральна районна лікарня» ДОР;
   КЗ «Новомосковська центральна міська лікарня» ДОР;
   ПП «Центр планування сім’ї Тамари Луговської» та інші. 

У період проходження практики і стажування студенти вивчають організацію лабораторного процесу і мають можливість особисто виконувати лабораторні дослідження і працювати на високотехнологічному лабораторному обладнанні.

Департаментом охорони здоров'я Дніпровської облдержадміністрації щорічно надаються наявні вакантні посади для лаборантів і лікарів-лаборантів у клініко-діагностичних лабораторіях ЛПЗ області.

На базі кафедри працює регіональний осередок Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ).

За участю провідних спеціалістів сучасної медицини (професорів, доцентів закладів післядипломної освіти та перепідготовки лікарів, головних лікарів, завідувачів відділеннями лікарень, лікарів-практиків із різних спеціальностей, завідувачів КДЛ), 4-6 разів на рік організовуються та проводяться Регіональні науково-практичні конференції із питань сучасної лабораторної медицини. Всі студенти кафедри беруть активну участь у їхній роботі та мають можливість підготувати та надрукувати особисті наукові роботи за матеріалами конференцій в збірниках наукових праць.

На кафедрі працюють чотири студентських наукових гуртка:
«Клінічна лабораторна діагностика» – керівник зав. кафедри, проф. Шевченко Т.М.;
«Гігієна та екологія. Соціальна медицина» – керівник проф. Єрошкіна Т.В.;
«Клінічна оцінка лабораторних досліджень» – керівник доц. Лацинська С.А.;
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія» – керівник ст.викл. Дикленко Т.В.

Кафедра спільно з Центром післядипломної освіти ДНУ ім.О.Гончара проводить післядипломне навчання фахівців, працюючих в клініко-діагностичних лабораторіях, на курсах підготовки лікарів-лаборантів – підвищення кваліфікації і тематичного удосконалення, з актуальних питань лабораторної медицини.

На базі кафедри працює комісія Департаменту ОЗДОДА з атестації лікарів-лаборантів, імунологів, біохіміків, бактеріологів, лаборантів-генетиків та біологів на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій з відповідних лабораторних спеціальностей.

XXI століття називають "століттям лабораторної медицини", тому що хвороби, які одержали найбільше поширення за останнє десятиліття, можна діагностувати тільки після проведення високотехнологічних сучасних лабораторних тестів. Тому лабораторна служба сьогодні – це одне з провідних відділень лікувально-профілактичних закладів, лікарень, поліклінік, діагностичних центрів. Випускники кафедри працюють у клініко-діагностичних лабораторіях як самостійних, приватних, так і при лікувально-профілактичних установах, криміналістичних лабораторіях, лабораторних центрах санепідемстанцій.