Версія для друку

Кафедра гідрометеорології і геоекології

Адреса: пр. Д.Яворницького, 36, корп. 2, кімн. 18
Телефон: (0562) 31-86-98
E-mail: gmge@dnulive.dp.ua

Завідувач кафедри – кандидат біологічних наук, доцент Сердюк Світлана Миколаївна.

Професорсько-викладацький склад:
Шерстюк Наталія Петрівна, д-р географ. наук, проф.
Горб Анатолій Семенович, канд. географ. наук, доц.
Доценко Лариса Владленівна, канд. біол. наук, доц.
Луньова Оксана Володимирівна, канд. техн. наук, доц.
Сердюк Світлана Миколаївна, канд. біол. наук, доц.
Довганенко Денис Олександрович, канд. географ. наук
Богаченко Людмила Дмитрівна, ст. викл.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за напрямом 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Гідрометеорологія» та «Гідрологія»). Студенти отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і освітній рівень «магістр».

За останні роки науковцями кафедри підготовлено та видано дві монографії, один посібник і чотири статті у міжнародних наукових виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах, а також понад 15 статей у провідних наукових виданнях України. Наразі наукова діяльність кафедри пов’язана з дослідженням формування гідрохімічного, гідроекологічного та гідрологічного режимів водних об’єктів Дніпропетровської області. Науковцями кафедри захищено три дисертації, із них одна – докторська.

Студенти кафедри гідрометеорології та геоекології беруть активну участь у науковому та суспільному житті як кафедри, так і факультету в цілому. Є учасниками Всеукраїнських конкурсів із напряму «Гідрометеорологія» та міжнародних конференцій різного рівня.