Версія для друку

Кафедра диференціальних рівнянь

Завідувач кафедри – Когут Петро Ілліч, доктор фізико-математичних наук, професор.
Телефон: 374-98-00, 776-82-41.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 14 викладачів: професори, доктори наук – 2 (1 - член-кор. НАН України); доценти, кандидати наук – 7; кандидати наук - 3; старші викладачі – 2.

Кафедра диференціальних рівнянь створена в 1966 році на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського державного університету. Очолив кафедру доцент Б.І.Крюков. Тоді до складу кафедри входили: доцент Б.І.Крюков, доцент В.О.Остапенко, старший викладач О.В.Зенкін, асистент І.М.Щитов, асистент Л.І.Шелест, старший лаборант Л.В.Либіна.

Згодом на кафедрі збільшилося навчальне навантаження, зросла кількість співробітників кафедри, підвищилась кваліфікація викладачів. Після професора Б.І.Крюкова кафедрою завідував професор В.О.Остапенко (1975-1995 рр.), професор М.В.Поляков (1995-2014 рр.), професор П.І.Когут з 2014 року по теперішній час.

З моменту утворення кафедри по теперішній час захищено 4 докторських (В.О. Остапенко, І.М. Щітов, М.В. Дмитрієв, В.А. Тичинін) та 15 кандидатських дисертацій.

На кафедрі диференціальних рівнянь працюють семінари:
 1. Науковий семінар «Сучасні проблеми оптимізації та математичного моделювання»;
 2. Методичний семінар;
 3. Практичний студентський семінар «Актуальні питання комп'ютерної обробки інформації».

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота за такими напрямками:
• Математичне моделювання, оптимізація та керування динамічними системами та технологічними процесами;
• Задачі оптимального керування системами з розподіленими параметрами;
• Оптимізація потоків на транспортних мережах;
• Задачі оптимального керування для нелінійних законів збереження;
• Асимптотичний аналіз оптимізаційних задач на областях зі складною структурою;
• Усереднення та варіаційна збіжність задач оптимального керування;
• Оптимальне керування на густих періодичних графах;
• Задачі оптимального керування в коефіцієнтах для рівнянь в частинних похідних;
• Оптимізація в частково упорядкованих просторах;
• Обернені задачі та методи параметричного оцінювання;
• Точні і наближені методи теорії диференціальних та інтегро-диференціальних рівнянь;
• Математичне моделювання та розв’язання задач теорії нерівноважних релаксаційних процесів тепломасопереносу.

Дисципліни спеціалізації для спеціалістів:
1. Методологія та організація наукових досліджень.
2. Обернені задачі для диференціальних рівнянь.
3. Теорія оптимального керування процесами.

Дисципліни спеціалізації для магістрів:
1. Методи ідентифікації динамічних систем.
2. Методи комп’ютерної обробки економічної інформації.
3. Методологія та організація наукових досліджень.
4. Обернені задачі для диференціальних рівнянь.
5. Оптимальне керування системами з розподіленими параметрами.
6. Методи прийняття рішень в умовах невизначеності.
7. Теорія оптимального керування процесами.

Більш детальнішу інформацію про кафедру можна дізнатися на офіційному сайті: http://kdr.dp.ua