Версія для друку

Кафедра англійської філології

Адреса: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корп. 1, поверх 10
Тел.: (056) 374-98-73
E-mail: kafedra_uaf@i.ua

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Анісімова Алла Ігорівна.

Професорсько-викладацький склад:
Анісімова Алла Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Безродних Ірина Геннадіївна – кандидат філологічних наук, доцент;
Буділова Олександра Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Волкова Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент;
Гонсалєс-Муніс Світлана Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент;
Конопелькіна Олена Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент;
Лисенко Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Сафонова Наталія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент;
Семешко Ніна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Тетеріна Лілія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Шишкіна Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Яшкіна Вікторія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Пахомова Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент;
Білова Алла Григорівна – старший викладач;
Лобанова Валентина Володимирівна – старший викладач;
Королева Лариса Вікторівна – викладач;
Кий Наталія Миколаївна – викладач;
Репп Ліна Вікторівна – викладач;
Добрушина Марія Юріївна – викладач.

Кафедру засновано у 1972 році.

Кафедра англійської філології здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 014 Середня освіта: Англійська мова і література
– 035.041 Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури

Кафедра англійської філології здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми програмами:
– 035.041 Англійська та друга західноєвропейська мови і літератури

У 2002 році при кафедрі було створено навчальну лабораторію сучасних технологій навчання іноземним мовам, яка разом із кафедрою співпрацює з різними навчальними закладами, зацікавленими у підготовці й підвищенні кваліфікації викладачів англійської мови.

Протягом багатьох років на кафедрі досліджуються проблеми лексикології, лінгвостилістики, міжкультурної комунікації та культурологічного підходу до викладання мови; лексичні, граматичні та стилістичні проблеми лексичних одиниць та їх перекладу. Результати наукових пошуків членів кафедри друкуються у фаховому збірнику «Англістика та американістика», який випускається з 2004 року, та обговорюються на щорічних Всеукраїнських конференціях, які проводяться кафедрою.

У 2012 році кафедра англійської філології брала участь у міжнародному проекті Темпус IV «Розвиток та впровадження освітніх програм з мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України», над яким працює разом з іншими ВНЗ України, Грузії, Німеччини, Латвії та Литви.

6-9 вересня 2016 року в Тбіліському державному університеті імені Іване Джавахішвілі пройшла підсумкова конференція в рамках спільного проекту Європейського Союзу Темпус «Розвиток та впровадження освітніх програм з мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України» (530360-TEMPUS-14-2012-GE- TEMPUS JPCR). Головними цілями конференції було визначено презентування досягнутих за проектом результатів та обмін досвідом між партнерами. Цілі було досягнуто.

Від ДНУ імені Олеся Гончара конференцію відвідала делегація на чолі з ректором університету, академіком Миколою Поляковим, у складі проректора з науково-педагогічної роботи у сфері міжнародного співробітництва професора М. П. Д’яченка, декана факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, професора І. С. Попової, завідувача кафедри англійської філології А. І. Анісімової, завідувача кафедри української літератури Н. П. Олійник, доцентів кафедри англійської філології Н. А. Сафонової і Л. О. Глухової.

Головними здобутками ДНУ імені Олеся Гончара є відкриття спеціалізації «Мультилінгвальна освіта» для студентів-магістрів англійського відділення (затверджена на засіданні Вченої ради ДНУ 09.06.2016, пр. № 13), забезпечення навчально-методичною літературою з проблем мультилінгвізму/мультикультуралізму (переклад), серед яких фундаментальна праця К. Бейкера «Основи білінгвальної освіти та білінгвізму» (5-те видання), а також створення та оснащення мультилінгвальної лабораторії (корп. 1, ауд. 1005).