Версія для друку

Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Телефон: 374-98-02; 776-82-41

Завідувач кафедри – Книш Людмила Іванівна, доктор технічних наук, професор.

Навчальний процес забезпечують 4 професорів та 9 доцентів.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:
  • комп’ютерні технології та моделювання аеродинамічних та теплообмінних процесів;
  • проектування енергетичних систем на основі відновлювальних джерел енергії – Сонця, вітру, біомаси та ін.;
  • комп’ютерне моделювання розповсюдження техногенних забруднень, прогноз природних та екологічних катастроф, методи їх запобігання;
  • розробка нових видів палив на основі сучасних технологій емульгування;
  • космічне машинобудування, проектування сучасних літальних апаратів різного призначення;
  • створення ефективних енергоощадних та ресурсоощадних технологій, енергоаудит.

Сучасний світ базується на енергетиці. Аерогідромеханіка та тепломасообмін – наукова основа енергетики. Спеціалісти з аерогідромеханіки та тепломасообміну, що володіють сучасними комп’ютерними технологіями та принципами математичного моделювання, завжди були і є найбільш затребуваними в промисловості, на транспорті, в конструкторських бюро та в найбільш розвинутих наукомістких IT-фірмах.

Починаючи з 30-х років минулого століття в Дніпропетровському університеті існував аерогідромеханічний напрям підготовки фахівців. У цій галузі працювали видатні вчені проф. В.П. Лисков, академік А.П. Динник та інші, що заклали фундамент сучасної науки про течію та теплообмін в рідині та газі.

У 1960 році було проведено перший набір студентів на спеціальність «Гідроаеродинаміка». З того часу кафедра готує унікальних фахівців, що поєднують глибокі теоретичні знання з фундаментальних математичних та механічних дисциплін зі здатністю розв’язувати практичні задачі будь-якої складності.

Випускники кафедри внесли значну лепту в створення ракетно-космічної галузі України, авіаційної промисловості, кораблебудування, будівництво сучасних енергетичних об’єктів, шахт та ін. Кафедра тісно співпрацює з фахівцями конструкторського бюро «Південне», АТ «Мотор Січ», провідними науково-дослідними інститутами України, серед яких Інститут технічної механіки (м. Дніпро), Інститут геотехнічної механіки (м. Дніпро), Інститут транспортних систем та технологій (м. Дніпро), Інститут відновлювальної енергетики (м. Київ), Інститут теплофізики (м. Київ), Інститут гідромеханіки (м. Київ). Існують наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» та ін.

Створена на кафедрі наукова школа, яку очолює д.ф.-м.н., професор О.Г. Гоман відома далеко за межами України. Творцями цієї школи були: член-кор. НАНУ, проф. М.В.Поляков, член-кор. НАНУ В.І. Тимошенко, член-кор. НАНУ О.В. Пилипенко, проф. О.О.Кочубей, проф. М.М. Біляєв, проф. О.О.Рядно, проф. В.К.Хрущ, проф. О.А. Приходько, проф. В.П. Басс, проф. В.В. Кравця, проф. Ю.А. Семенов та багато інших.

Співробітники кафедри підтримують тісні зв’язки зі своїми іноземними колегами. Це дає змогу студентам кафедри продовжувати навчання з отриманням стипендії за програмою магістра та доктора філософії (PhD) в провідних університетах світу. Випускники кафедри Володимир Бородін (2010) та Віктор Решняк (2011) та отримали ступінь PhD в Університеті штату Теннессі (США). Зараз вони працюють у світових наукових центрах. Випускниця 2011 р. Аліна Краснобрижа блискуче захистила дисертації в Технічному Університеті м. Нант (Франція) і зараз працює доцентом в Університеті Парижу Х.

На сьогодні в Україні та за її межами існує гостра потреба в фахівцях спеціальності «Комп’ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу» та «Теплоенергетика». Всі випускники працевлаштовуються після закінчення навчання.