На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет міжнародної економіки

вул. Наукова, 13, 9 корпус ДНУ, кімн. 421
Телефон деканату: (056) 374-97-13

Факультет міжнародної економіки

Історична довідка

Факультет міжнародної економіки, наймолодший факультет в університеті, бере початок з жовтня 1997 року. За період існування факультет здійснив підготовку понад 3000 висококваліфікованих фахівців-міжнародників, фахівців з управління персоналом та економіки праці, фахівців з міжнародних економічних відносин, фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, а також, починаючи з 2011 року, веде підготовку фахівців з туристичного бізнесу. Навчальний процес на факультеті забезпечують 44 викладача: 7 докторів наук, 21 кандидатів наук, 16 викладачів та асистентів.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Стукало Наталія Вадимівна, доктор економічних наук, професор.
Заступник декана з навчальної роботи – Стеблянко Ірина Олегівна, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Литвин Марина Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Краснікова Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з організаційно-виховної роботи – Кобченко Андрій Андрійович.
Заступник декана по роботі з іноземними студентами – Гапоненко Світлана Олександрівна.

Співробітники деканату:
Секретар – Федосова Олена Ігорівна
Диспетчер – Кириченко Оксана Олександрівна
Лаборант – Рябко Вікторія Олександрівна
Інженер I категорії – Вакулова Олена Миколаївна

Структурні підрозділи факультету

Освітня діяльність

Факультет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
Спеціальність «Менеджмент» – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 4 роки навчання (денна, заочна форми);

Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» – освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» 1 рік навчання, а також «магістр» 1,5 роки навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (денна, заочна форми);

Спеціальність «Туризм» – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 4 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» 1 рік навчання, а також «магістр» 1,5 роки навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (денна форма);

Спеціальність «Міжнародна економіка» – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 4 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» 1 рік навчання, а також «магістр» 1,5 роки навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (денна форма);

Спеціальність «Управління персоналом і економіка праці» – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 4 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» 1 рік навчання, а також «магістр» 1,5 роки навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (денна форма);

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 4 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» 1 рік навчання, а також «магістр» 1,5 роки навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (денна форма);

Підготовлена магістерська програма «Глобальні фінанси» англійською мовою за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Випускники факультету мають змогу працювати у посольствах, консульствах, торгових представництвах, вищих навчальних закладах, коледжах, комерційних фірмах, на великих державних підприємствах, в органах місцевого і державного управління, у галузях регулювання праці та заробітної плати, економіки нормування й організації праці, експорту-імпорту товарів і капіталу, проведення виставок, аукціонів, конференцій, створення банківських та страхових закладів за межами України.

Наукова та науково-технічна діяльність

На факультеті міжнародної економіки здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних працівників через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» та 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Діє Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора економічних наук.

На факультеті видається Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини, який включений до переліку фахових видань згідно з Постановою Президії ВАК України від 06.10.2010 р. № 3-05/6.

Для публікації основних результатів наукових досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань із питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій у 2012 р. було заснована нова серія у журналі «Вісник Дніпропетровського університету» - «Менеджмент інновацій».

У 2015 р. кафедра міжнародної економіки і світових фінансів, кафедра менеджменту та туристичного бізнесу, кафедра економіки та управління національним господарством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у співробітництві з Українською асоціацією економістів-міжнародників проводять І Міжнародну науково-практичну конференцію «СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (відповідно до Плану конференцій МОНУ на 2015 рік).

Усереднений рейтинг факультету міжнародної економіки – 153 (1-е місце серед факультетів ДНУ імені О.Гончара).

За останні роки факультетом опубліковано:

Монографії:
1. Стукало Н.В., Дзяд О.В., Литвин М.В. у співавторстві «Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?» 2013 р.
2. Литвин М.В. у співавторстві «Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем» 2013 р.
3. Джусов О.А. «Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління» 2013 р.
4. Стукало Н.В., Литвин М.В. «Світовий досвід фінансування регіонального розвитку» 2012 р.
5. Сардак С.Е. у співавторстві «Актуальні питання розвитку економіки: теорія і практика» 2012 р.
6. Сардак С.Е. «Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації» 2012 р.
7. Джусов О.А., Мешко Н.П., Сардак С.Е. «Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти» 2012 р.
8. Деркач М.І. «Децентралізація фіскальних функцій держави у контексті забезпечення сталого розвитку України» 2011 р.
9. Сардак С.Е. «Інноваційний поступ України в економічному просторі» 2011 р.
10. Тимошенко Л.М., Зуб Т.Г. у співавторстві «Актуальні питання розвитку економіки: теорія і практика» 2011 р.
11. Мешко Н.П., Пирог О.В., Нямещук Г.В. у співавторстві «Украина и ее регионы к инновационному обществу» 2011 р.
12. Джур О.Є. у співавторстві «Інновації: проблеми науки та практики» 2011 р.
13. Сардак С.Е., Джинджоян В.В. «Науково-методичні основи управління розвитком виробництва у національній економіці» 2010 р.
14. Пирог О.В. «Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіону: теорія та методика оцінки» 2010 р.
15. Джур О.Є. у співавторстві «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів» 2010 р.
16. Джусов О.А., Крупський О.П., Приз О.В., Стасюк Ю.М. «Менеджмент наукових досліджень: теорія та практика» 2010 р.
17. Нямещук Г.В. у співавторстві «Проблеми економічного розвитку країн Європейського Союзу» 2010 р.
18. Джусов О.А., Мешко Н.П. «Інноваційний розвиток світової економіки: інвестиційний аспект» 2009 р.
19. Сардак С.Е., Третьяк О.О. «Управління персоналом: теоретичні аспекти та практичні здобутки» 2009 р.
20. Деркач М.І., Стукало Н.В. «Сучасні детермінанти розвитку національних фінансових систем» 2008 р.
21. Мешко Н.П. «Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом мезорівня в умовах міжнародної інтеграції» 2008 р.
22. Мешко Н.П. «Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах глобалізації» 2008 р.
23. Тимошенко О.В. Федорова В.А. «Фінансові аспекти конкурентоспроможності вищої освіти в Україні» 2008 р.
24. Сардак С.Е. «Потенціал маркетингу в промисловості України» (у співавторстві) 2008 р.
25. Стукало Н.В. «Глобалізація та розвиток фінансової системи України» 2007 р.
26. Стукало Н.В. «Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей» (у співавторстві) 2007 р.
27. Галан Н.І. «Державна підтримка малого та середнього бізнесу: досвід розвинених країн» 2007 р.
28. Деркач М.І., Ігнатенко М.В., Стукало Н.В. «На часі зміни: проблеми і перспективи фінансової системи України» 2007 р.
29. Стукало Н.В. «Beyond the Borders: Ukraine and the European Neighbourhood Policy» (Польща, 2007 р.).
30. Гришкін В.О. «Соціалізація економіки України» 2005 р.
31. Тимошенко Л.М., Дєєва Н.М., Гришкін В.О., Пирог О.В., Попруга В.І., Савостенко Т.О., Стеблянко І.О. «Інвестиції та інвестування в соціалізації економіки України» 2005 р.
32. Осадча Н. В. Формування глобальних інститутів регулювання митної справи: монографія / Н. В. Осадча. - Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2013. - 320 с.
33. Тимошенко Л. М. Оцінка асиметрії в розвитку регіонів як основа формування превентивного антикризового управління / Л. М. Тимошенко, В. І. Попруга // Основи упередження кризових явищ в управлінні територіальним розвитком : монографія / Бобровська О. Ю., Бородін Є.І., Савостенко Т. О. [та ін.] - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. - С. 70-86. 

Підручники та навчальні посібники з грифом МОН України:
1. Сардак С.Е., Пуригіна О.Г., Джинджоян В.В., Чубарь О.О. Регіональна економіка: навч. посібник - 2011 р.
2. Мешко Н.П., Ткач В.О., Сардак С.Е., Галан Н.І., Джусов О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник. - 2010 р.
3. Стукало Н.В. та ін. Світова економіка і міжнародні відносини: понятійно-термінологічний словник – 2010 р.
4. Сардак С.Е., Тимошенко Л.М. та ін. Людський розвиток: навч. посібник. - 2010 р.
5. Пуригіна О. Г., Сардак С.Е., Джинджоян В.В. Маркетинг: навч. посібник - 2010 р.
6. Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств: навч. посібник - 2010 р.
7. Соловйова О.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній: навч. посібник – 2008 р.
8. Джусов О.А., Сазонець О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник. – 2007  р.
9. Сардак С.Е., Пуригіна О.Г. Міжнародна міграція: навч. посібник – 2007 р.
10. Чабаненко Ж.М., Приварнікова І.Ю. та ін. Зовнішньоекономічна діяльність України: навч. посібник. – 2007 р.;
11. Джинджоян В.В., Чубарь О.О. Розміщення продуктивних сил: навч. посібник. – 2006 р.
12. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / [В.О. Ткач, І.Л. Сазонець, С.Е. Сардак та ін.]; за ред. І.Л. Сазонця. - Донецьк: Юго-Восток, 2010. - 452 с.
13. Тимошенко Л.М. Людський розвиток: навч. посібник/ Л. М. Тимошенко, С.Е. Сардак, О.В. Більська. - Д.: Вид-во ДНУ, 2010. - 192 с.
14. Тимошенко Л.М. Управління розвитком персоналу: навч. посібник. / Л.М. Тимошенко, С.Е. Сардак. - Д.: РВВ ДНУ, 2009. - 124 с.

Крім цього, опубліковано 30 методичних та наукових посібників, понад 210 наукових статей у фахових виданнях, понад 340 матеріалів конференцій та тез доповідей.

За період 2006 – 2014 рр. за наукові досягнення відзначені працівники факультету міжнародної економіки:
Стукало Н.В. – грант на стажування у Раді Європи (м. Страсбург, Франція);
Стукало Н.В. – Почесна Грамота Дніпропетровської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, високу педагогічну майстерність, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2006);
Стукало Н.В. – Подяка ректора ДНУ (2006);
Стукало Н.В. – Почесна грамота Дніпропетровської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення в праці (2010);
Стукало Н.В. – Грамота Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за сумлінне і бездоганне виконання посадових обов`язків, багаторічну навчально-виховну та плідну наукову діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців та з нагоди святкування Дня науки (2010);
Стукало Н.В. – Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2010);
Стукало Н.В. – Переможець економічного напряму Дніпропетровського обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» (2010);
Стукало Н.В. – Подяка Жовтневої районної ради у місті Дніпропетровську за високі успіхи у науково-дослідній роботі (2011);
Стукало Н.В. – Перемога в обласному конкурсі проектів «Молоді вчені у Дніпропетровщині» (2011);
Стукало Н.В. – Грамота Президії Національної академії наук України за серію робіт «Глобалізаційні детермінанти розвитку фінансової системи України» (2011);
Стукало Н.В. – Відмінник освіти (2014);
Литвин М.В. – Подяка Жовтневої районної у місті Дніпропетровську Радою за високі успіхи в науково-дослідній роботі (2011);
Литвин М.В. – Грамота Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за перемогу у першому турі обласного конкурсу «Кращий молодий вчений – 2010» та на відзнаку святкування Дня науки (2011);
Литвин М.В. – Перемога у конкурсі «Кращий молодий учений 2011 року», економічний напрямок, 1 тур (2 місце) (2011);
Литвин М.В. – Грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги Вченим України та членам їх сімей за 1 місце у номінації «Монографія» у IX Обласному міжвузівському конкурсі – 2012 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публістичні видання» (2012);
Литвин М.В. – Грамота Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за сумлінне й бездоганне виконання посадових обов’язків, високі результати в науковій роботі, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців (2012);
Литвин М.В. – Подяка Ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за сумлінне й бездоганне виконання посадових обов’язків, плідну навчально-виховну та наукову діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців (2012);
Литвин М.В. – Переможець економічного напряму Дніпропетровського обласного конкурсу «Кращий молодий вчений 2012» (2012);
Литвин М.В. – Подяка Ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за сумлінне і бездоганне виконання посадових обов’язків, багаторічну навчально-виховну та плідну наукову діяльність, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців (2014);
Тимошенко Л.М. – Орден княгині Ольги 3 ступеня;
Мешко Н.П., Пирог О.В. – Грамоти Дніпропетровської обласної ради;
Сергієнко О.О. – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених;
Дзяд О.В. – грант на участь у програмі за підтримки London Metropolitan University.
Дзяд О.В. – грант на участь у програмі «Спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації державних службовців (2-4 категорії)» за підтримки London Metropolitan University;
Дзяд О.В. – Подяка ректора ДНУ;
Михайленко О.Г. – Подяка ректора ДНУ;
Краснікова Н.О. – Подяка ректора ДНУ;
Джусов О.А. – грант на стажування в Університеті Міттвайда (Німеччина);
Джусов О.А., Краснікова Н.О. – грант на стажування в Університеті Міттвайда (Німеччина);
Пирог О.В. – Кращий молодий учений Дніпропетровської області у 2009 р. та 2011 р. у напрямку „Економічні науки” за результатами обласного конкурсу «Кращий молодий учений» (2009 р., 2011 р.);
Пирог О.В. – Грамота Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за бездоганну роботу та перемогу у першому турі обласного конкурсу «Кращий молодий вчений – 2010» (2011);
Пирог О.В. – Подяка Жовтневої районної ради у місті Дніпропетровську за високі успіхи у науково-дослідній роботі (2011);
Пирог О.В. – Грамота Дніпропетровської обласної ради за вагомий особистий внесок у наукові дослідження, виховання підростаючого покоління, високий професіоналізм (2011);
Пирог О.В. – Почесна грамота Дніпропетровської міської ради за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів (2012).

Розробка кафедральних науково-дослідних тем спонукає до активізації й індивідуальних наукових досліджень викладачів. Забезпечується підготовка спеціалістів найвищої категорії для ДНУ імені Олеся Гончара.

Зокрема, протягом 2009 ‑2014 рр. відбулися захисти дисертаційних робіт:
Стукало Н.В. «Глобальні імперативи розвитку національних фінансових систем» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (2009 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Мешко Н.П. «Стратегія інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (2009 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Нямещук Г.В. «Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2009 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Деркач М.І. «Становлення парадигми фіскальної децентралізації державного управління у контексті забезпечення сталого розвитку України» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (2011 р., спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством»);
Литвин М.В. «Глобальні детермінанти впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2011 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Приз О.В. «Розвиток світового космічного ринку в умовах глобалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2011 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Більська О.В. «Корекція механізму забезпечення функціонування й розвитку економіки в умовах її просторово-часової динаміки» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2011 р., спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством);
Штанько О.Д. «Міжнародні тенденції розвитку фондового ринку в процесах становлення інформаційних економік» здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2011 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Краснікова Н.О. «Концептуалізація впливу інструментів регулювання зовнішньої торгівлі на економічну безпеку країни» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2012 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Гладченко А.Ю. «Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2012 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Соловйова О.А. «Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2012 р., спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит);
Зуб Т.Г. «Організаційно-економічні засади адаптації ринкової аксіоматики ефективного ресурсовикористання в національній економіці» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2012 р., спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством);
Приварникова І.Ю. «Управління використанням та оновленням основних засобів підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2012 р., спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльност));
Ніколаєва К.М. «Міжнародна конкурентоспроможність країн у транснаціональному економічному просторі» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2013 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Рєліна І.Є. «Регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в умовах глобалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2013 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Білай О.С. «Управління проблемними кредитами у банках України» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2013 р., спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит);
Сардак С.Е. «Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (2014 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Джусов О.А. «Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (2014 р., спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини);
Осадча Н.В. «Державне регулювання інституційних змін у митній політиці» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (2014 р., спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство та міжнародні економічні відносини

Студенти факультету беруть активну участь у науковій роботі.

Під керівництвом викладачів факультету студенти виконують роботи за науково-дослідними темами (без оплати); виступають з доповідями на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях; проводять власні дослідження із написання курсових, індивідуальних, дипломних робіт, публікації наукових статей; беруть участь у наукових студентських конкурсах, олімпіадах, інтернет-конференціях, круглих столах.

Протягом 2007 – 2014 років: надруковано самостійно та у співавторстві з викладачами - 357 наукових статей та 940 тез доповідей.  

Під керівництвом викладачів факультету міжнародної економіки студенти брали участь у таких наукових конкурсних заходах:
‑ Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямами «Менеджмент», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом»;
‑ конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива»;
‑ конкурс молодіжних наукових робіт «Стратегія розвитку Дніпропетровська на 2010-2025 роки. Місто мого майбутнього»;
‑ конкурс Дніпропетровської міської організації роботодавців за сприяння Дніпропетровської міської ради «Інтелект – Творчість – Успіх»;
‑ конкурс Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна» серед студентів вузів;
‑ студентському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту Global Management Challenge Junior;
‑ Всеукраїнському конкурсі кейсів АгроБізнесІнкубатор під егідою Агро-Союзу.

ДНУ імені Олеся Гончара у 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 н.рр. є базовим вищим навчальним закладом за галузевим напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Проф. Стукало Н.В., проф. Мешко Н.П. працювали у складі організаційного комітету, конкурсної і галузевої конкурсної комісій Всеукраїнського конкурсу. В ході проведення до участі у Конкурсі у 2011/2012 н.р. надійшло 72 студентські наукові роботи з 39 вищих навчальних закладів, у 2012/2013 н.р. ‑ 98 робіт із 47 вищих навчальних закладів України.

Наукова діяльність студентів

За результатами участі у наукових конкурсних заходах студенти факультету міжнародної економіки під керівництвом викладачів здобули такі перемоги:
у 2010 р.:

 • студентку групи ВЕ-магістри Куц Альону Сергіївну нагороджено відзнакою «За творчий підхід» та сертифікатом як учасницю першого відбіркового туру IV міжнародного конкурсу проектів Міжнародного освітнього фонду «Грааль», який проводився 20 квітня – 20 червня 2010 року у містах Тріополі (Ліван)-Мішкольц (Угорщина)-Прага (Чехія)-Дрезден (Німеччина) – під керівництвом д.е.н., професора Стукало Н.В.;
 • студентку групи ВЕ-06-1 Царевську Світлану Олександрівну нагороджено грамотою «За волю до перемоги» та сертифікатом як учасницю першого відбіркового туру IV міжнародного конкурсу проектів Міжнародного освітнього фонду «Грааль», який проводився 20 квітня – 20 червня 2010 року у містах Тріополі (Ліван)-Мішкольц (Угорщина)-Прага (Чехія)-Дрезден (Німеччина) – під керівництвом д.е.н., професора Стукало Н.В.;
 • студент Гладченко А.Ю. (гр. ВЗ-09м-1) отримав диплом І ступеня за роботу «Критерії оцінки стратегій компаній в сфері високих технологій» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (наук. кер. – д.е.н., проф. Мешко Н.П.);
 • студентки Галенко А.В. і Кузьменко К.С. (гр. ВЗ-10м-1) отримали грамоти за перемогу у конкурсі Стипендіальної програми "Завтра.UA" Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива» (наук. кер. –  к.е.н., доц. Приварникова І.Ю.);
 • студентка Єгорова І.М. (гр. ВЗ-06-1) отримала грамоту за роботу «Управління енергозбереженням на основі застосування твердого біопалива» у конкурсі Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна» (наук. кер. – д.е.н., проф. Мешко Н.П.).

у 2011 р.:

 • студентку групи ВЕ-11маг. Рульову К.С. нагороджено дипломом переможця у конкурсі «Інтелект. Творчість. Успіх», який проводився у квітні 2011 р., м. Дніпропетровську, Дніпропетровською міською організацією роботодавців – під керівництвом д.е.н., професора Стукало Н.В.;
 • направлено на Всеукраїнський конкурс студентських робіт зі спеціальності «Міжнародна економіка» Поливоду А.А. – під керівництвом д.е.н., професора Стукало Н.В.;
 • студентку Лапчук А. нагороджено грамотою за кращу доповідь у секції «Міжнародна економіка» у IV міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка». «Economic Impact of Natural Gas Price on Value Added (Case of the Russian Federation)»;
 • нагороджено дипломом за друге місце студентку Сурніну А. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Тема роботи: «Вплив міжнародної міграції на економічний стан держави (на прикладі держав-членів ОЕСР)»;
 • студента Смирнова В.Ю. (гр. ВЗ-10с-2) нагодроджено дипломом ІІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (наук. кер. – д.е.н., проф. Мешко Н.П.);
 • студента Сухового А. (гр. ВЗ-06-1) нагороджено Почесною грамотою за інноваційний підхід до вирішення завдання (ОКР «Бакалавар») та студента Свістуна О. (гр. ВЗ-10с-2) нагороджено Почесною грамотою за інноваційний підхід до вирішення завдання (ОКР «Спеціаліст») за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД» і напряму підготовки «Менеджмент».

у 2012 р.:

 

 • студентку групи ВЕ-08-1 Мицу М.В. нагороджено дипломом ІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» – під керівництвом д.е.н., професора Стукало Н.В.;
 • студента групи ВЕ-08-1 Бугакова Г.С. нагороджено дипломом ІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» - під керівництвом д.е.н., професора Стукало Н.В.;
 • студента групи ВЕ-08-1 Шульгу А.В. нагороджено сертифікатом переможця-учасника фіналу міжнародної конференції: The KSE International Student Conference (Ukraine, Russia, Belarus, Moldova) 2011/2012 н.р. на тему «Советский Союз 20 лет спустя: экономические достижения и испытания»;
 • Всеукраїнський чемпіонат зі стратегічного менеджменту Global Management Challenge Junior (студентська ліга): команда пройшла у півфінал, у підсумку посівши 31 місце серед 1397, що брала участь та отримала запрошення до чемпіонату дорослої ліги. До складу команди увійшли наступні студенти кафедри міжнародної економіки і світових фінансів: Шульга А.В., Берковський М.С. (гр. ВЕ-08-1);
 • студента Каменського В.М. (гр. ВЗ-08-1) нагороджено дипломом І ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (наук.скер. – д.е.н., проф. Мешко Н.П.);
 • студентів Каменського В.М., Карлова Є.С. (гр. ВЗ-08-2) нагороджено сертифікатом про вихід у півфінал Всеукраїнського чемпіонату зі стратегічного менеджменту Global Management Challenge Junior (студентська ліга);
 • студента Каменського В.М. (гр. ВЗ-08-1) нагороджено грамотою за 1 місце у Всеукраїнському конкурсі кейсів АгроБізнесІнкубатор під егідою Агро-Союзу.

у 2013 році:

 • нагороджено дипломом ІІ ступеня за участь у конкурсі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA.» студентку 5 курсу Мицу М.В. на тему: « Вплив суверенних ризиків країн-членів ЄС на євроінтеграційні процеси» – під керівництвом д.е.н., професора Стукало Н.В.;
 • студентку групи ВЕ-09-1 Заїкіну К.В. нагороджено дипломом ІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» – під керівництвом д.е.н., професора Стукало Н.В.
 • студентку Гальченко А.А. дипломом І ступеня за наукову роботу «Розвиток аеронавігаційного обслуговування як напрям економічної інтеграції України» у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» » (наук.кер. – д.е.н., проф. Мешко Н.П.);
 • студентку Костюченко М.К. нагороджено дипломом ІІ ступеня за наукову роботу «Співробітництво України і Європейського Союзу у сфері інноваційної діяльності підприємств: стан, ризики та перспективи» у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (наук.кер. – д.е.н., проф. Мешко Н.П.);
 • студентку Костюченко М.К. нагороджено дипломом переможця у конкурсі Стипендіальної програми "Завтра.UA" Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива» (наук.кер. – к.е.н., доц. Приварникова І.Ю.);
 • студенток Лісну Г. і Білявську Г. нагороджено почесними грамотами за інноваційний підхід до вирішення завдання (ОКР «Магістр») у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД».
У 2017 році на факультеті розпочав роботу студентський науковий гурток "Студії молодих креаторів".

Міжнародні контакти

Встановлення ділових зв'язків з вищими навчальними закладами інших країн
 

Одним із основних пріоритетів факультету завжди було і є встановлення ділових зв'язків з вищими навчальними закладами інших країн. Завдяки цьому багато хто з викладачів кафедри пройшли стажування в університетах країн Західної Європи та США.

Студенти ФМЕ постійно беруть участь у зустрічах з послами та представниками посольств країн Європи та США в Україні.

У межах співробітництва з 2007 року ФМЕ ДНУ імені Олеся Гончара та Університету прикладних наук м. Міттвайда (Німеччина) діє програма подвійного диплому за рівнем «бакалавр» для напрямів «Міжнародна економіка», «Менеджмент» та за спеціальністю «інженер-економіст» У межах програми студенти ФМЕ на конкурсній основі мають можливість навчатись у німецькому університеті протягом двох семестрів (навчання здійснюється німецькою мовою) та готувати диплом під керівництвом німецьких фахівців, що при успішному виконанні навчального плану ДНУ дає можливість студенту отримати два дипломи одночасно: диплом бакалавра відповідного напряму ДНУ імені Олеся Гончара та диплом Університету прикладних наук м. Міттвайда. Вже понад 107 студентів ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара вже взяли або беруть участь у цій програмі.

Встановлення ділових зв'язків з вищими навчальними закладами інших країн

ФМЕ активно працює щодо розвитку відносин з Університетом Ле-Ман м. Мен (Франція) (факультетом права, економіки та менеджменту). Восени 2008 року був підписан договір про надання можливості студентам спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Менеджмент» ДНУ імені Олеся Гончара отримувати подвійний диплом магістра в університеті Мену. Під час навчання в Університеті Ле-Ман навчання здійснюється французькою мовою. Вже 19 студентів ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара пройшли курс навчання в університеті міста Мен.

Студенти та аспіранти факультету беруть активну участь у програмі міжнародного обміну Erasmus Mundus, що, на конкурсній основі, надає можливість протягом одного – двох семестрів здійснювати навчання в европейських університетах у межах академічної мобільності. Вже більше 10 студентів та аспірантів ФМЕ ДНУ імені О. Гончара були відібрані та скористались можливістю навчатись у закордонних ВНЗ (навчання відбувається переважно англійською мовою). 

Крім цього, студенти беруть активну участь в індивідуальних програмах стажувань та навчання в інших країнах (в Іспанії, Великобританії, США, Канаді, Італії, Швейцарії, Угорщині, Австрії, Польщі та ін.).

Встановлення ділових зв'язків з вищими навчальними закладами інших країн

Діяльність молодих вчених

На факультеті міжнародної економіки з 2008 року функціонує Рада молодих вчених, до складу якої входять 14 молодих вчених, з яких 1 доктор економічних наук, 8 кандидатів економічних наук.

Молоді науковці факультету міжнародної економіки активно беруть участь у науковій діяльності факультету та університету, успішно беруть участь у щорічних конкурсах: обласному конкурсі «Кращий молодий вчений Дніпропетровської області», обласному конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» та міському конкурсі проектів «Молодь Дніпропетровська - рідному місту».

Протягом 2008 – 2011 років такі молоді науковці факультету: к.е.н. Сергієнко О.О. (2009 р.), д.е.н., проф. Стукало Н.В. (2010 р.), к.е.н., доц. Пирог О.В. (2009 р., 2011 р.), к.е.н., доц. Литвин М.В. (2012 р.) були визнані «Кращими молодими вченими Дніпропетровської області» за напрямком „Економічні науки”.

У 2010 р. д.е.н., проф. Стукало Н.В. перемогла в обласному конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» на матеріальне заохочення з проектом «Впровадження світового досвіду формування доходної частини місцевих бюджетів в Україні» (співавтор проекту – к.е.н., доц. Литвин М.В.)

Студентське життя

Рада Студентів факультету міжнародної економіки діє з 2002 року.
Голова Ради студентів ФМЕ: Свищ Родіон Олександрович.
Телефон: +38 097 28 160 94
E-mail: radik_dnu@meta.ua

Основні напрямки діяльності РС ФМЕ ДНУ ім. О. Гончара:

Завдання Ради студентів – зробити життя студентської молоді університету кращим, але за умов, що студенти самі будуть сприяти реалізації своїх прагнень. На сьогодні основними напрямками діяльності Ради студентів є:

 • організація дозвілля студентів: День студента, День першокурсника, День факультету, День закоханих та інші свята, проведення концертів, вечірок. Щороку відбуваються такі розважальні заходи, як: «Міс університет», «Супер-студент», «Dance Show», «Брейн-ринг», Фестиваль КВК, «Univer-Voice» тощо;
 • вирішення проблем студентів, які мешкають у гуртожитках;
 • сприяння виконанню студентами своїх прав та обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • соціальна робота: відвідування дитячих будинків, соціальні заходи;
 • участь у розподілі стипендіального фонду;
 • захист прав та підтримка ініціатив студентів.

Міс ДНУ 2014
Валерія Березняк (ФМЕ), Міс ДНУ 2014

Нещодавно були прийняті зміни до Закону України «Про вищу освіту» в частині, що стосується студентського самоврядування. Відповідно до цього Рада студентів отримала право брати участь у вирішенні таких питань, як: відрахування і поновлення студента на навчання в університеті; переведення студента з бюджетної на контрактну форми навчання та навпаки; призначення заступника декана, проректора по роботі зі студентами тощо.

З початком АТО на Сході України основним напрямом діяльності РС ФМЕ став соціальний сектор.

Студенти факультету активно та з відчуттям великої відповідальності долучаються до благодійних акцій та інших соціальних ініціатив.

Постійно відбувається збір необхідних речей (теплого одягу, засобів особистої гігієни, коштів) для потреб переселенців та військовослужбовців. 

У вересні була проведена акція по збору крові для поранених військовослужбовців та бійців добровольчих батальйонів. Зібрану кров отримають госпіталі, куди продовжують надходити постраждалі в ході АТО. 

Загальна ціль акції:
- зібрати донорську кров для військовослужбовців, поранених під час військових дій на Сході країни;
- об’єднання викладачів, студентів та працівників університету заради однієї мети.

Акція по збору крові для поранених військовослужбовців

Студентське самоврядування діє за принципами добровільності, демократичності, законності та гласності.

Рада студентів ФМЕ працює для студентів. 

Долучайся до нас, до великої родини Студентства ДНУ!!!