Версія для друку

Обсяг держзамовлення ДНУ збільшено

Державне замовлення Дніпропетровському національному університету ім. Олеся Гончара на підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів у 2012-2013 навчальному році становить 3555 осіб.

Відповідно до доведених до університету обсягів державного замовлення на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» цього року університет може набирати 1669 осіб на базі повної загальної середньої освіти. «Якщо порівнювати ці цифри з минулорічними, то набір збільшено на 532 особи, або на 47 відсотків, - зазначив ректор ДНУ Микола Поляков. - Збільшення відбулося за напрямами підготовки, пов’язаними з інформаційними технологіями, природничими та математичними науками. Зокрема, збільшена кількість бюджетних місць за такими напрямками: математика, фізика, прикладна фізика, комп’ютерні науки, мікро- та наноелектроніка, телекомунікації, приладобудування, виробництво літальних апаратів, системний аналіз, біологія. Збільшення стосується і прийому бакалаврів за заочною формою навчання. Якщо минулого року план прийому становив 55 осіб, то цього року – 120, тобто на 65 осіб більше. До цього треба додати 48 місць для прийому за заочною формою на базі молодшого спеціаліста. Це пов’язано з рішенням Уряду підтримувати розвиток в Україні IT-галузі, новітніх технологій, промислового комплексу. Як і наголошував Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, вищим навчальним закладам збільшено обсяг держзамовлення на підготовку фахівців для цих галузей. Наприклад, за напрямом підготовки «прикладна фізика» було 15 бюджетних місць, стало - 40, за напрямом підготовки «механіка» було 20, стало 50 місць», - наголосив ректор.

У пресі була інформація, що збільшення на природничих напрямках відбудеться за рахунок зменшення прийому на філологічні, економічні та юридичні напрямки.

«Якщо порівнювати з минулим роком, то за економічними та іншими гуманітарними напрямками зменшень фактично немає, - говорить перший проректор ДНУ Олександр Кочубей. Зменшення є у порівнянні з 2010 роком, коли кількість випускників середніх навчальних закладів була більшою, ніж у 2012 році. На наш погляд, МОНМСУ об’єктивно врахувало зміни в демографічній ситуації.

До прийому 1669 осіб на навчання за ОКР бакалавр на базі повної середньої освіти треба додати ще 150 осіб на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Спеціалістів за денною формою навчання будемо приймати у кількості – 982 особи і магістрів – 437 осіб. За заочною формою навчання будемо набирати 149 спеціалістів та магістрів за державним замовленням», - зазначив Олександр Кочубей.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету