Версія для друку

Актуальні питання співпраці з Європейським Союзом

Проведено підсумкову наукову конференцію та оголошено переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом»

29 березня 2012 р. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара приймав уперше фіналістів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Актуальні питання співробітництва з Європейським союзом». Цей конкурс проводиться Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України щорічно, як складова частина національної системи підготовки кращих студентів у Вищих навчальних закладах країни. Тематична спрямованість конкурсу дозволяє всебічно висвітлити актуальні проблеми співпраці України та європейського Союзу. Робота підсумкової конференції охоплювала наступні напрями:

Стратегії розвитку економічного співробітництва з Європейським Союзом;
Співробітництво України та Європейського Союзу в сфері міжнародної торгівлі послугами;
Інноваційна економіка та становлення економіки знань в розвитку євроінтеграційних процесів;
Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародний маркетинг в умовах європейської інтеграції;
Проблеми та перспективи співробітництва України з Європейським Союзом в контексті діяльності міжнародних організацій;
Європейська валютно-фінансова інтеграція;
Гуманітарні аспекти співробітництва України з Європейським Союзом.
Метою проведення конкурсу є залучення кращих студентів університетів

Метою проведення конкурсу є залучення кращих студентів університетів України до інноваційних форм набуття нових знань, поширення можливостей для спілкування молодих людей, майбутніх науковців з різних куточків України, підвищення зацікавленості до проблем Європейської інтеграції. У студентів – учасників конкурсу була можливість не тільки виявити свої знання, зробити доповіді та презентації, але й познайомитися з історією Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та взагалі з Дніпропетровськом – одним з провідних ділових центрів України.

Не випадково починаючи з 2011/2012 н.р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України обрало Дніпропетровський національний університет базовим вищим навчальним закладом з проведення цього престижного та популярного серед наукової молоді конкурсу. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара є потужним науковим центром країни. В складі університету функціонують 3 науково-дослідних інститути та 107 кафедр. В цих структурних підрозділах працює більш як 1300 викладачів, серед яких 150 докторів наук та 700 кандидатів наук. В університеті навчається 15 000 студентів за 87 спеціальностями, серед яких студенти-іноземці навчаються на 20 спеціальностях. Багато уваги в нашому навчальному закладі приділяється розвитку студентської науки. У різних формах наукової діяльності приймають участь 5000 студентів, які щорічно публікують понад 600 статей.

На конкурс було відправлено 72 роботи з усіх куточків України. Кращі роботи фіналістів конкурсу заслухала галузева конкурсна комісія, яку очолював проректор з наукової роботи В.І. Карплюк. До складу комісії входили провідні науковці Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Головний напрям роботи конкурсу – економічний оцінювався такими фахівцями як декан факультету міжнародної економіки проф. Сазонець І.Л., зав. кафедрою менеджменту та туризму проф. Мешко Н.П., зав. каф. міжнародних фінансів проф. Стукало Н.В., професор кафедри менеджменту та туризму проф. Сазонець О.М., зав. кафедрою маркетингу проф. Хамініч С.Ю., доцент кафедри економіки та управління національним господарством доц. Сардак С.Е,, доц. кафедри міжнародних фінансів, доц. Федорова В.А., доцент кафедри менеджменту та туризму доц. Нямещук Г.В. Роботи гуманітарного напряму конкурсу оцінювали проректор з гуманітарної та навчально-виховної роботи проф. Іваненко В.В. та доцент кафедри міжнародних відносин доц. Саричев В.І. Значною мірою сприяли в оцінювані робіт та проведенні конкурсу взагалі запрошені фахівці, серед яких були наступні: директор Кримського економічного інституту «ДВНЗ КНЕУ», зав. кафедрою міжнародної економіки проф. Реутов В.Є., зав. каф. міжнародної економіки Київського міжнародного університету проф. Павленко І.І., зав. кафедрою міжнародної економіки Черкаського державного технологічного університету проф. Петкова О.О., зав. кафедрою міжнародної економіки ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» проф. Макаренко М.І., зав кафедрою міжнародного туризму Запорізького національного технічного університету проф. Зайцева В.М., професор кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії проф. Флейчук М.І.

Значний творчий потенціал співробітників університету надає можливість організації наукових форумів самого високого рівня і саме тому на підсумкову конференцію були відібрані дійсно актуальні та якісні наукові роботи кращих студентів університетів України за означеною тематикою. Учасники підсумкової конференції, серед яких представники кращих начальних закладів України, таких як: Київський національний торгівельно-економічний університет, Київський національний економічний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Харківський національний економічний університет, Українська академія банківської справи, Львівська комерційна академія, Академія митної служби України, Запорізькій національний технічний університет та багато інших, продемонстрували широкий світогляд, високий рівень обізнаності з проблемою, зрілі наукові підходи до побудови наукового дослідження та професійне викладення матеріалу.

В урочистій обстановці на підсумковому пленарному засіданні було вручено дипломи різних рівнів переможцям конкурсу. Побажаємо усім учасникам підсумкової конференції творчого натхнення та подальших творчих перспектив. Наш конкурс зможе стати першим кроком на шляху становлення студентів як творчої особистості, кваліфікованих спеціалістів, майбутніх науковців!

Декан факультету міжнародної
економіки ДНУ ім.О.Гончара
І.Л.Сазонець