Версія для друку

Єднання науки і практики

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики”. Подібні зустрічі кафедра англійської філології факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ влаштовує вже вдесяте.

Усі, хто погодився поділитися власними дослідженнями, досвідом наукової та викладацької діяльності, взяли участь у форумі. Це близько 100 науковців та фахівців-практиків з вищих навчальних закладів Києва, Москви, Харкова, Львова, Чернівців, Горлівки, Кіровограду, Сімферополя, Севастополя, Запоріжжя, Кривого Рогу та інших міст Дніпропетровської області. Результати їх досліджень були опубліковані в матеріалах конференції, які учасники отримали до початку роботи форуму.

Конференція працювала в п’яти секціях: „Новітні методики викладання іноземної мови в Європейській системі у школі та ВНЗ”, „Проблеми англомовної картини світу: концептуальний аналіз”, „Актуальні проблеми сучасного перекладознавства”, „Лексичні, граматичні та стилістичні проблеми іншомовної комунікації”, „Художній текст як об’єкт лінгвостилістичного аналізу”. На секційних засіданнях учасники продемонстрували високий науковий рівень доповідей і повідомлень, які звучали трьома робочими мовами – англійською, українською, російською.

Відкриваючи пленарне засідання, актуальні питання сучасного стану філологічної науки окреслила декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, професор І.С. Попова. Потім зі вступним словом до присутніх звернувся проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ, професор В.В. Іваненко. Він говорив про загальні тенденції розвитку світового й європейського освітнього процесу: проблеми входження вищих навчальних закладів у Болонську систему, що сприяє оновленню навчального процесу, об’єднанню зусиль для підвищення рівня сучасного викладання англійської мови як мови науки та міжнародного співробітництва. Доповідь завідувача кафедри англійської філології, доцента А.І. Анісімової була присвячена висвітленню проблем взаємозв’язку філологічної науки та практики викладання іноземних мов у вищих та середніх навчальних закладах.

Завідувач кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, професор Л.М. Черноватий присвятив свою доповідь розвитку природної здатності до перекладу у ранньому білінгвізмі. Зокрема, він познайомив колег із власним досвідом навчання іноземній мові трирічної дитини. Про методики концептуального аналізу тексту доповіла завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови ім. О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, професор О.П. Воробйова. Пленарне засідання було завершене доповіддю професора кафедри германської філології А.М. Приходько про питання співвідношення концепту і дискурсу.

Крім пленарного та секційних засідань учасники мали можливість відвідати практичні студії провідних українських методистів з Києва, Харкова, Дніпропетровська, а саме професора Л.М. Черноватого, майстер-клас якого був присвячений перекладацькому скоропису, представника видавництва Cambridge Unsversity Press Л. Залюбовської, яка говорила про міжкультурні зв’язки, а також старшого викладача кафедри англійської філології ДНУ М.В. Теплової, присвяченому темі критичного мислення (critical thinking) у викладанні англійської мови. Всі три практичні студії проводилися англійською мовою. На кожному з майстер-класів були присутні близько 30 чоловік. Доповідачі використовували різноманітні режими роботи з аудиторією – демонстрація, пояснення, завдання, дискусія тощо. Широко використовувалися наочні та візуальні засоби подачі інформації, тобто слайди, відеофрагменти та інше.

Загалом, невимушене і зацікавлене спілкування науковців та практиків із різних університетів та середніх навчальних закладів нашої країни сприяло успіху конференції.

„За часи існування кафедра завжди була осередком наукового розвитку, реформування, втілення в життя новітніх технологій навчання, – розповіла нам завідувач кафедри. – Біля її витоків стояли досвідчені викладачі-професіонали, яким довелося починати справу практично з нуля. Кафедрою створена система розвитку й удосконалення методичного потенціалу. Багато викладачів підвищували свою кваліфікацію за кордоном (у Великій Британії, США, Швеції, Німеччині, Канаді, Ізраїлі, Австралії, Бангладеш, Туреччині). Кафедра здійснила сорок чотири випуски студентів, підготувала понад три тисячі спеціалістів англійської мови та літератури, серед них є й іноземні студенти, які вивчають англійську мову. Варто зазначити, що одним з найважливіших напрямків практичної роботи кафедри є підготовка науково-педагогічних кадрів. 60 її випускників захистили кандидатські дисертації, 10 захистили докторські та очолюють кафедри іноземних мов у вищих навчальних закладах багатьох міст нашої країни. Наша кафедра здійснює видання щорічного фахового наукового збірника „Англістика та американістика”.

Понад десять років на базі кафедри функціонує навчальна лабораторія сучасних технологій навчання іноземним мовам, основними завданнями якої є розробка та впровадження новітніх технологій, координація співпраці кафедри з різними інституціями, зацікавленими в підготовці й підвищенні кваліфікації викладачів англійської мови. За роки її існування стало традиційним проведення семінарів, практичних студій, конференцій міжвузівського, регіонального та всеукраїнського рівнів, які відвідують провідні українські й зарубіжні фахівці в галузі викладання та вивчення іноземних мов. І сьогоднішня конференція є дуже важливою. Вона об’єднує науковців-філологів і практичних працівників освіти, дає можливість висловити свою думку з актуальних питань філології та педагогічної практики. Від попередніх вона відрізняється широтою тематики й географії учасників, які приїхали зі всієї України. Якщо минулого року працювали три секції, то цього року – вже шість (перша секція поділена на дві частини). Збільшилась кількість учасників і, відповідно, кількість тих питань, які хочеться вирішити.

У філологічній науці з’являються нові сучасні аспекти, нові кути зору. Розвивається когнітивна лінгвістика, досліджуються функціональні аспекти лексичних одиниць, різні види дискурсів, у тому числі й газетні, журналістські, розглядається те, як проявляють себе лексичні одиниці в різному мовному й текстовому середовищі. І нам потрібно викладати так, щоби вся ця інформація була донесена до студентів. Ми готуємо на кафедрі майбутніх колег, даємо ті знання, які згодом стануть їх головною зброєю й інструментом у подальшій трудовій діяльності. І ми пишаємося своїми випускниками й завжди раді майбутнім студентам, для яких англійська мова та література стане покликанням.

Говорячи про методику викладання, я глибоко переконана, що найкраща методика – це система й регулярність. Якщо ці два компоненти працюють, то завжди буде успіх. Щодо нових технологій, то вони, безумовно, теж використовуються, розробляються й впроваджуються на нашій кафедрі, насамперед, це автентичні матеріали. Також нами застосовується інтегральна методика, коли в однаковій мірі задіяні всі види речової діяльності. Це говоріння – сама комунікативність, це писання як мета навчання, тобто вміння писати ділового листа, статтю, рецензію на книгу. Велике значення в інтегральній теорії приділяється аудіюванню – сприйняттю на слух. Ми всі розуміємо, що це найскладніший момент, тому що наше мовлення в півтори рази повільніше, ніж у британців, й в два рази, ніж у американців. Відповідно, щоб сприймати це швидке мовлення й ділити на комунікативні сегменти, потрібно дуже багато тренуватися, що ми й робимо в університеті. Й також читання – вміння сприймати величезні шматки інформації. Ми застосовуємо всі ці техніки, й в остаточному підсумку отримуємо гарний результат.

Закінчуючи, хочу сказати, що вивчаючи матеріали конференції, ми всі значно збагачуємося. Це матеріал для роздумів, подальших досліджень, спрямування роботи аспірантів і магістрантів. Конференція – це справжнє свято науки, свято душі”.

Конференція пройшла на належному рівні. Гості також мали змогу оглянути книжкову виставку фахової літератури, виставку публікацій кафедри англійської філології останніх років. Наукова частина завершилася круглим столом, на якому виступили керівники секцій та учасники. Були підведені підсумки роботи конференції в цілому, а також підсумки роботи кожної з секцій окремо. Наступна ІV Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики запланована на грудень 2012 року.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету