Версія для друку

Співдружність науковців і виробництва

Шістдесят років фізико-технічний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара готує кадри для ракетно-космічної галузі. Починаючи з перших кроків своєї діяльності факультет вирішує актуальні завдання галузі у співдружності з її базовими підприємствами, насамперед, з Державним підприємством „Конструкторське бюро „Південне” ім. М.К. Янгеля (КБП) і Державним підприємством „Виробниче об’єднання „Південний машинобудівний завод” (ПМЗ).

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара належить до небагатьох вищих навчальних закладів України, що готують кадри для космічної галузі, реалізація різноманітних форм взаємодії підприємства й вищого навчального закладу відкриває перед кожним широкі перспективи. Так, університет, розробляючи навчальні плани й програми, має змогу враховувати сучасні вимоги космічної галузі, перспективи її розвитку. До викладання студентам спеціальних дисциплін залучаються кваліфіковані фахівці-практики, використовується матеріально-технічна база підприємств, завдяки чому студенти мають можливість вирішувати під час написання курсових і дипломних проектів завдання практичного спрямування. Також забезпечується їх працевлаштування на базових підприємствах. У роботі спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій беруть участь вчені-практики галузі.


На фото працівники ПМЗ в університетських аудиторіях.

У філіалах кафедр фізико-технічного факультету на виробництві викладачі проходять стажування, виконуючи дослідження й розробки з актуальних для базових підприємств проблем, впроваджують результати власних наукових розробок у проектні роботи та виробничий процес. Спільно з провідними фахівцями підприємства розробляють навчально-методичні матеріали, беруть участь в освітніх проектах і програмах, разом проводять конференції, виставки, семінари та інші заходи.

Безперечно, така співпраця з вишами на користь і виробництву, завдяки їй підприємства поповнюються висококваліфікованими фахівцями. Безпосередня участь у підготовці майбутніх співробітників дозволяє максимально успішно формувати у них навики й уміння, необхідні для подальшої роботи. Студенти адаптуються до особливостей виробничого процесу ще на етапі навчання, залучаються до виконання конкретних поточних робіт. Підприємства охоче застосовують наукові здобутки вчених університету, у тому числі, результати фундаментальних досліджень.

На початку функціонування фізико-технічного факультету його діяльність була спрямована на досягнення головної мети того часу – забезпечити оборонну промисловість країни кадрами для проектування і виробництва військової ракетної техніки. Останнім часом „КБ „Південне” і „ВО „Південний машинобудівний завод” успішно займаються створенням і практичним застосуванням космічної техніки і технологій. Цей напрям повною мірою відображений у підготовці студентів ФТФ, що повністю відповідає сучасним тенденціям проектування, виробництва і експлуатації ракет-носіїв і космічних апаратів. Крім того, в начальному процесі з’являються спеціальності, які мають відношення до розробки й використання космічних технологій, послуг космічного зв’язку, обробки і захисту інформації у космічної галузі та інші.

З перших років заснування фізико-технічного факультету якість підготовки студентів і рівень науково-технічних розробок учених факультету відповідають високим стандартам, які традиційно підтримувалися в ракетно-космічній галузі. Це значною мірою пов’язано з тим, що факультет створювався за участю провідних фахівців КБП і ПМЗ. Від того часу й до сьогодення професіонали-практики вносять значний вклад у навчання, а стратегія розвитку факультету розробляється із урахуванням нагальних потреб базових підприємств. З цією метою в ДНУ створені науково-дослідні лабораторії для вирішення актуальних проблем галузі. У 1987 році створений перший філіал кафедри технології виробництва на ПМЗ. В той час завідувачем філіалу був директор заводу професор О.М. Макаров. Чимало зусиль у розвиток лабораторної і навчальної бази ФТФ доклав професор Л.Д. Кучма – в той час директор ПМЗ. Згодом відкрито філіали кафедр у КБП.

Навчальні матеріали, розроблені спільно з фахівцями підприємств – надійні помічники студентів-фізтехівців у навчальному процесі. Якісній підготовці професіоналів галузі сприяє також і практика на підприємстві, під час якої студенти знайомляться з етапами виробництва продукції ракетно-космічної техніки, безпосередньо беруть участь у деяких з них. Також представники КБП і ПМЗ як члени комісій з захисту дипломних проектів можуть оцінити знання своїх майбутніх працівників. Результати спільних досліджень презентуються на міжнародних і всеукраїнських конференціях (наприклад, щорічно декілька десятків доповідей на Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції „Людина і космос”).


На фото працівники ПМЗ в університетських аудиторіях.

Дніпропетровські підприємства з ракетобудування знаходять різні форми заохочення молоді, підтримуючи прагнення студентів до високих досягнень. Зокрема, КБ „Південне” щорічно виплачує іменні стипендії студентам – своїм майбутнім співробітникам, відзначаючи тим їх досягнення в навчанні та науково-практичній діяльності та є спонсором студентських поїздок на міжнародні конференції.

За роки своєї діяльності фізико-технічний факультет підготував тисячі фахівців, які пов’язали своє життя з КБП і ПМЗ. Значна частина керівництва цих підприємств та їх підрозділів – випускники фізтеху.

На сьогодні актуальне реформування діяльності проектних і виробничих підприємств космічної галузі із урахуванням сучасних тенденцій менеджменту, використання новітніх методів проектування космічної техніки і технологій. Одним з пріоритетних напрямків такої діяльності є спільне виконання міжнародного освітнього проекту TEMPUS CRIST („Curricula Reform in Spaсe Technology in KZ, RU, UA” – „Реформування навчальних планів і програм в галузі космічної техніки і технологій в Казахстані, Росії, Україні”).

Заснована на міцних багаторічних традиціях, співпраця Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, „Конструкторського бюро „Південне” ім. М.К.Янгеля і Державного підприємства „Виробниче об’єднання „Південний машинобудівний завод” має вагомі практичні результати і є передумовою майбутніх успіхів.