Версія для друку

«20 років політологічній освіті Дніпропетровського регіону – здобутки і перспективи зростання»

З нагоди 20-річчя кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відбувся круглий стіл «ХХ років політологічній освіті Дніпропетровського регіону – здобутки і перспективи зростання».

Учасників круглого столу привітали й побажали подальших високих досягнень у розвитку політологічної науки декан соціально-гуманітарного факультету ДНУ ім. О. Гончара Олександр Сергійович Токовенко та завідувач кафедри політології Олег Леонідович Тупиця. Під час заходу презентувалися доповіді, відбулася жвава наукова дискусія з питань розвитку політичної науки як навчальної і дослідної дисципліни. Представники соціально-гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів Дніпропетровська і викладачі кафедри політології ДНУ здійснили обмін думками щодо змістового наповнення загальноосвітньої дисципліни «Політологія», її місця у підготовці фахівців різних галузей. Обговорювалася й концепція громадсько-політичної освіти Дніпропетровського регіону.

У червні 1991 року кафедра політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара стала однією з перших у колишньому СРСР, яка започаткувала підготовку політологів. За двадцять років було підготовлено більше 500 фахівців з політичної науки і прикладного політичного аналізу. На кафедрі захищено більше 20 кандидатських і докторських дисертацій з політичних наук.

Кафедра політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара забезпечує підготовку фахівців в межах політичного аналізу, політичного прогнозування, кризового аналізу, політичних комунікацій, політичних технологій, політичних зв’язків з громадськістю. Фахівець-політолог має ґрунтовні знання з механізмів здійснення влади, прийняття політичних рішень, а також експертизи, консультування та інформаційного супроводження діяльності політичних лідерів, кандидатів від політичних сил у виборчому процесі. Цьому сприяє науково-педагогічний склад кафедри, який нараховує більше десяти кандидатів і два доктори політичних наук.

Кафедра політології має сучасну методичну й інформаційну базу професійної підготовки. Постійно оновлюються методичні розробки через контакти з іноземними партнерами - Варшавським університетом, Римським університетом Ла Сапієнса, ВНЗ США, Росії, Німеччини.

Отримати якісну політологічну освіту (за рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр) можна на основі держбюджету і на умовах контракту, за денною і заочною формами навчання. Двадцять років розвитку політологічної освіти у Дніпропетровському регіоні засвідчили, що знання, здобуті на кафедрі політології ДНУ імені Олеся Гончара, є основою професійної реалізації і особистісного зростання. Випускники-політологи працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, засобах масової інформації, політичних силах, громадських об’єднаннях.

Продовженням круглого столу стало урочисте засідання кафедри політології, присвячене її двадцятирічному ювілею - у малій залі Палацу студентів презентувалися історія і досягнення кафедри, нагородили науково-педагогічних працівників і студентів.

Доцент кафедри політології ДНУ ім. О. Гончара
Олексій Третяк