Версія для друку

Досвід підготовки та реформування державної служби України

У Дніпропетровську відбувся круглий стіл „Державна служба” в контексті адміністративної реформи», присвячений 15-річчю підготовки державних службовців в Україні. У заходах активно взяли участь провідні фахівці і науковці провідних вузів: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Академія митної служби України, Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровський регіональній інститут державного управління Національної Академії при Президентові України, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба».

ДНУ імені Олеся Гончара на круглому столі представляли співробітники центру післядипломної освіти та викладачі випускаючої кафедри „Теорії держави і права, конституційного права й державного управління”.

У травні цього року виповнилося 15 років з дня заснування магістратур, які здійснюють підготовку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» напряму підготовки «Державне управління». З цього приводу начальник Головного управління державної служби України Тимофій Мотренко привітав листом викладачів і студентів з ювілеєм, побажав їм доброго здоров’я, нових ідей та досягнень у спільній справі: «Головне управління державної служби України щиро вітає викладачів та студентів з ювілеєм. Ваша відданість справі – це вагомий внесок в адміністративну реформу та європейську інтеграцію нашої країни. Формування команди адміністративної еліти, здатної мобільно реагувати на запити суспільства, підготовка висококваліфікованих управлінців, які є взірцем професіоналізму, порядності та патріотизму, є важливою складовою у справі реалізації реформ, ініційованих Президентом України. Випускники магістратур напряму «Державне управління» здатні втілити в життя реальні амбітні плани соціального та економічного розвитку, які сьогодні ставить Україна. В умовах відкритої конкуренції Вам, науковцям і молодим управлінцям, належить втілювати в життя відповідальні завдання захисту інтересів та прав громадян».

З вітальним словом виступили заступник Начальника Головдерслужби України О.А. Тертишна, заступник керівника апарату Дніпропетровської облдержадміністрації Л.І. Зеленська, директор центру післядипломної освіти ДНУ ім. О.Гончара В.П. Клюєв та інші.

Заст. начальника Головдержслужби України О.А. Тертишна зробила ґрунтовну доповідь з питань адміністративної реформи в Україні. Серед виступаючих були провідні викладачі ДНУ імені О. Гончара: доц. Л.М. Мудриєвська, доц. А.В. Грабильніков, доц. В.О. Чукаєва.

Слід зауважити, що ДНУ імені Олеся Гончара вже протягом 13 років здійснює підготовку магістрів серед державних службовців та осіб місцевого самоврядування. При відкритті спеціальності «Державна служба» у галузі знань «Державне управління», університету довелося пройти виконати значний обсяг робіт щодо підготовки необхідного науково-методичного забезпечення навчального процесу, розрорбити освітньо-професійну програму, навчальні плани, програми з усіх нормативних та вибіркових дисциплін за усіма спеціалізаціями, підготувати навчальні посібники, навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять та інші необхідні матеріали.

Протягом усіх років з моменту становлення нової спеціальності і до тепер основний обсяг роботи взяли на себе співробітники центру післядипломної освіти та випускаючих і базових кафедр університету, а саме, теорії держави і права, конституційного права й державного управління, соціальної роботи та кадрового менеджменту, міжнародних фінансів, політології.

Головдержслужба України, як замовник підготовки магістрів державного управління, поставила завдання врахувати специфіку діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування і запровадити для цього спеціалізації за спеціальністю «Державна служба». Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара має широкий спектр спеціалізацій, затверджених Міністерством освіти і науки України і спрямованих на врахування специфіки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Зараз їх п’ять: «Правове забезпечення», «Економіка», «Соціальна сфера», «Територіальне управління та місцеве самоврядування» та «Кадровий менеджмент». За оцінкою Головдержслужби України, Дніпропетровської облдержадміністрації і обласної ради, відповідальних осіб органів державного управління підготовка магістрів у галузі державного управління в ДНУ імені Олеся Гончара здійснюється на високому рівні, здатному забезпечити вирішення практичних завдань у професійній діяльності державних службовців та осіб з органів місцевого самоврядування.

За підсумками круглого столу сформовані рекомендації стосовно розробки законопроектів розвитку державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, як органів публічної влади, внесення змін до законодавства щодо протидії та запобігання корупції та інші.

Було прийнято рішення продовжити практику проведення круглих столів та інших подібних заходів залучення громадськості до обговорення проблем удосконалення організації і функціонування органів публічної служби в Україні.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпропетровського національного університету