Версія для друку

Досвід академічного обміну в ДНУ

До Дня Європи

З нагоди святкування в Україні Дня Європи в Дніпропетровському національному університеті було проведено ряд заходів. Одним з них став семінар-презентація навчальних зарубіжних програм „Європа і Україна: шляхи зближення”, організованого відділом по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами й Центром гуманітарних проблем освіти. В роботі семінару взяли участь викладачі, аспіранти, студенти університету, зацікавлені в навчанні за кордоном.

Про досвід таких академічних обмінів у ДНУ аудиторії розповіли начальник відділу по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами Ірина Сова, координатор діючого проекту TEMPUS „Реформування освітніх програм в галузі космічних технологій в республіках Казахстан, Росія, Україна”, декан фізико-технічного факультету професор Олександр Петренко, а також учасниці програми Erasmus Mundus Юлія Герман і Христина Горєлова. Про роботу Інформаційного центру Європейського Союзу, що працює на базі ДНУ, розповіла Тетяна Юдіна.

У своїй доповіді „Участь студентів, аспірантів та науковців ДНУ в Європейських програмах академічних обмінів та програмі TEMPUS” І.М.Сова підкреслила, що нова концепція освіти вимагає докладного знайомства із зарубіжним досвідом викладання дисциплін, яке може бути реалізоване через мобільність студентів та викладачів українських ВНЗ до закладів вищої освіти та науки зарубіжних країн:

- Важливим та ефективним джерелом для мобільності студентів та науковців України є участь ВНЗ у виконанні міжнародних програм та проектів, які надають гранти науковцям для виконання дослідницьких робіт, направлених на розвиток освіти в Україні. Наш університет у повному обсязі використовує ці можливості. В ДНУ діють 63 угоди про співробітництво з ВНЗ та науковими установами світу, з них 28 угод з європейськими закладами. Так, наприклад, ефективно ведеться співпраця з Університетом прикладних наук м. Мітвайда (Німеччина), у якому наші студенти навчаються за програмою подвійного диплому бакалавра. В рамках угоди з Університетом м. Мен (Франція) студенти ДНУ навчаються у цьому французькому університеті за програмою подвійного диплому магістра.

За період 2006–2011 рр. грантову підтримку для навчання, стажування та проведення наукових досліджень студентів та науковців ДНУ надали близько 50 міжнародних фондів, організацій, урядів країн, тощо. Найбільше грантів було надано європейськими програмами академічних обмінів DAAD, Erasmus Mundus, Урядами Франції, Великої Британії, Польщі, Нідерландів. В середньому кожен рік на навчання за кордон від’їжджають близько 25-30 студентів та аспірантів нашого університету.

Найбільш престижні програми Європейського Союзу – TEMPUS та Erasmus Mundus. І наш університет є активним учасником цих програм. ДНУ перший з Дніпропетровських ВНЗ виграв грант на участь у програмі академічних обмінів „Erasmus Mundus: Вікна міжнародного співробітництва”. Ми також є безумовним регіональним лідером з участі у програмі TEMPUS, яка діє під егідою Європейського Союзу. Всього в ДНУ виконувалося 14 TEMPUS проектів, а загальна грантова допомога склала понад 2,5 млн. доларів США. За час виконання цих проектів в університеті були створені нові центри, відкриті нові спеціальності, навчальні курси, одержано оргтехніку та комп‘ютерне обладнання, надруковано посібники та інші матеріали, студенти та викладачі пройшли навчання та стажування у європейських ВНЗ, а науковці ДНУ мали змогу виконувати сумісно з європейськими колегами науково-дослідні роботи.

Нашим відділом створено Інтернет-сайт (www.inter.dnu.dp.ua), де розміщена інформація про існуючі програми та гранти міжнародних освітніх та наукових програм академічних обмінів, викладена інформація про діяльність ДНУ у міжнародній сфері та основні положення, які регулюють порядок оформлення закордонних відряджень співробітників та регулюють процедуру перезарахування частини результатів навчання наших студентів за кордоном, зразки документів для оформлення академічної відпустки на період навчання.

Вважаю, що все це переконливо свідчить, що співробітники, науковці та студенти університету ефективно використовують можливості для підвищення своєї кваліфікації, ініціюють укладання нових міжнародних угод, тим самим сприяють реформуванню національної системи вищої освіти відповідно до принципів і вимог Болонського процесу та наближають її до європейських стандартів.

Презентуючи TEMPUS-проект „Реформування освітніх програм в галузі космічних технологій в республіках Казахстан, Росія, Україна”, О.М.Петренко розповів, що в його рамках планується навчання наших студентів в університетах Німеччини, Нідерландів та Бельгії; докладно висвітлив мету й завдання проекту.

Як проходило стажування в закордонних університетах цікаво й детально розповіли учасниці міжнародної програми Erasmus Mundus викладач соціально-гуманітарного факультету Юлія Герман, яка стажувалася у Берлінському університеті ім. Гумбольдта та аспірантка механіко-математичного факультету Христина Горєлова (навчалася в університеті Альгавре, Португалія), демонструючи доповіді фотоматеріалами своїх поїздок.

Документаліст Інформаційного центру Європейського Союзу, який функціонує на базі Наукової бібліотеки ДНУ з 2007 року, Тетяна Юдіна проінформувала аудиторію про діяльність Центру, де всі бажаючі можуть одержати необхідну інформацію про Європейський Союз. „Основна мета діяльності інформаційних центрів ЄС, – підкреслила доповідачка, – поширення інформації про ЄС та його політику, надання допомоги університетам та дослідницьким центрам у навчанні студентів та проведенні дослідницької роботи з питань європейської інтеграції, а також сприяння участі студентів у дебатах з європейських питань”.

Наприкінці зустрічі аудиторії було показано документальний фільм „Що ЄС дійсно робить в Україні”.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету