Версія для друку

Як стимулювати молодих науковців до створення власних об’єктів інтелектуальної власності

Оргкомітет І Всеукраїнського форуму студентів, аспірантів і молодих учених „Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді”, що проходив у Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара, розробив рекомендації для здійснення комплексу заходів на державному, регіональному і університетському рівнях для підвищення мотивації молоді займатися науковими дослідженнями.

Зокрема, акцентується увага на необхідності адаптації національного законодавства з питань освітньої та наукової діяльності до законодавства Європейського Союзу; розширенні напрямів державних і регіональних цільових наукових програм для студентства і молодих учених та підсиленні контролю державних органів за цільовим використанням коштів цих програм; впровадженні державних мінімальних соціальних стандартів з метою фінансового забезпечення наукової діяльності студентства і молодих учених. Також пропонується започаткувати загальноукраїнську академічну програму, яка б дозволила виконувати системну роботу з формування нової генерації наукової еліти України, у тому числі й кредитування молодих учених, що досягли результатів світового рівня - гранти на житло, наукове обладнання, стажування у провідних вітчизняних і зарубіжних науково-освітніх центрах та інше.


На фото: Урочисте відкриття Форуму.

За підсумками роботи Форуму 20 студентів, аспірантів і молодих учених з різних ВНЗ України були відзначені дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за кращі доповіді, а всі молоді науковці отримали сертифікати учасників. Нагадаємо, що свої доповіді представили 207 молодих науковців з Дніпропетровська, Києва, Харкова, Луганська, Львова, Одеси, Миколаєва, Полтави, Житомира та інших міст України, дослідження яких відзначені на регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях. Це студенти, аспіранти та молоді учені – лауреати премії НАНУ, іменні стипендіати Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших державних установ, такі, що отримали державні або зарубіжні гранти, переможці й призери міжнародних, всеукраїнських і регіональних олімпіад, конкурсів, виставок тощо.

Робота Форуму проходила в режимі пленарних засідань і шести секцій в таких галузях: гуманітарні науки, розвиток людського потенціалу та формування громадянського суспільства, економічні науки, природничі науки та охорона навколишнього середовища, математичні науки та нові комп’ютерні технології, новітні технології, речовини та матеріали. Роботою молоді в усіх секціях керували декани відповідних факультетів ДНУ, авторитетні вчені.

На адресу Форуму надійшли вітання від Голови Верховної Ради України В.М. Литвина, Президента Національної академії наук України Б.Є. Патона, Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Д.В. Табачника, Президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя, Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України і голови Оргкомітету Форуму Є.М. Суліми та інших.

«Турботливе відношення до інтелектуального багатства має для України принципове значення, – йдеться у привітанні Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника. – Молоді люді, які захоплені науковою творчістю, володіють сучасними методами і технологіями в галузі науки, техніки і виробництва, практикою вибору оптимальних рішень - це головний ресурс сучасної інноваційної економіки, ресурс, який здатний забезпечити динамічний розвиток нашої країни.


На фото: Диплом МОНМС отримує Ганна Нікітіна, студентка ДНУ ім. О.Гончара

Форум зібрав найталановитіших представників молоді з усієї країни, яких об'єднує не лише потяг до знань, але й бажання реалізувати свої здібності. Дехто вже присвятив себе науці і знайшов використання своїм талантам. Впевнений, що молоді люди, які здібні генерувати інноваційні ідеї, створювати і впроваджувати нові технології, дозволять Україні зробити впевнений крок у стабільне майбутнє», – зазначив Дмитро Володимирович.

Вітаючи молодих науковців, ректор Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара М.В. Поляков наголосив:

– У сучасному світі інтелектуальний ресурс виступає головним рушієм розвитку суспільства. Сьогодні Україна має достатній потенціал для прискореного інноваційного розвитку за пріоритетними науковими напрямами, серед яких фундаментальна наука, енергозбереження, раціональне природокористування, профілактика і лікування найпоширеніших захворювань, інформаційні та комунікаційні технології, нові речовини і матеріали. Створюються правові, економічні та організаційні засади для активізації дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах, забезпечення оновлення матеріально-технічної бази, стимулювання розвитку провідних наукових шкіл і закріплення молодих талановитих кадрів у науці, підвищення соціального статусу науковців.

Переконаний: саме університети є сьогодні тими осередками, де щодня творяться нові наукові ідеї. Важливим показником діяльності університету є підготовка висококваліфікованих фахівців і молодих дослідників для наукомістких галузей вітчизняної економіки, пошук нових і поширення існуючих форм навчання і наукової роботи студентів та аспірантів університету. До таких форм наукової роботи належать: участь студентів у виконанні наукових розробок за напрямами кафедр, здійснення самостійних пошукових досліджень, виготовлення зразків і моделей, розробка програмних продуктів, виступи на наукових конференціях, участь у фахових олімпіадах тощо. Ці форми сприяють накопиченню та поширенню знань, освоєнню перспективних наукових напрямів, стимулюють творчу діяльність майбутніх фахівців, стають нормою для більшості випускаючих кафедр університету, - зазначив Микола Вікторович.

Також із побажаннями учасникам Форуму нових ідей і відкриттів до молодих науковців звернулися Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації О.Ю. Вілкул, голова Придніпровського наукового центру НАН і МОНМС України А.Ф. Булат, начальник відділу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНМС Ю.М. Сафонов, проректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка В.П. Шевченко.

Головне завдання Форуму повністю збігається зі стратегічною метою Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки, яка передбачає активізацію наукової діяльності вищих навчальних закладів України та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом, що сприятиме підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців для різних галузей національної економіки. Регулярне проведення подібних форумів в Україні, на думку організаторів, працюватиме на зростання іміджу науковця, створюватиме основу для формування професійної компетенції в тріаді: студент-аспірант-науковець. Справжня, а не лише декларована увага з боку держави до конкурентоспроможних наукових розробок та інноваційної діяльності найталановитіших представників молоді в ринкових умовах відіграватиме позитивну роль у розвитку національної інноваційної системи. Тому до його організації долучилися Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія наук України, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОНМС, НАНУ, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська обласна рада.


На фото: Учасники Форуму.

Великі сподівання на участь у Форумі покладають і молоді науковці, що приїхали до Дніпропетровська з різних міст України. «Моя спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», я займаюсь створенням експериментальних моделей кар’єрів, хвостосховищ, сміттєвідвалів, як соляних, так і побутових, – говорить студент Львівського національного університету ім. І.Франка Ігор Кицмур. – Моя робота називається «Експериментальне моделювання процесів засолення ґрунтових вод в зоні впливу ДП «Калійний завод» міста Калуш». Проблема міста Калуш, що на Івано-Франківщині, актуальна для багатьох регіонів. Адже такі незагоєні рани, як кар’єр у Калуші, є в різних місцях, і без наукового підходу проблеми не вирішити. Наприклад, досліджуваний мною кар’єр може залишити без питної води близько 120 тисяч людей. Я прагну оприлюднити мої дослідження, продемонструвати експериментальні моделі, створені в лабораторних умовах, обмінятися ідеями з колегами».

«Я багаторазово брала участь у міжнародних конференціях, посідала призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, – говорить студентка Луганського національного університету Ольга Сидоренко. – Робота, яку я представляю на Форумі, присвячується дослідженню умов годування і утримання перепелів японських. Це нова і досить перспективна галузь птахівництва в Україні, тому я сподіваюся, що вона знайде застосування у промисловості».

Господарі Форуму – Рада молодих вчених і Студентське наукове товариство ДНУ ім. О.Гончара – також представили свої численні здобутки колегам. «Молоді вчені нашого університету мають значні досягнення, – зазначає голова Ради молодих вчених ДНУ Тетяна Чаус. – Ми маємо патенти, винаходи, монографії, підручники, перемоги у конкурсах. Протягом останніх трьох років наша Рада молодих вчених посідає призові місця в обласних конкурсах. Так, за результатами конкурсу молодих вчених минулого року з 12 призових місць п’ять посіли молоді науковці ДНУ. Наприклад, ми представляємо дослідження «Вивчення насіннєвого генофонду рослин в умовах урбанізованого міста», що фінансується Дніпропетровською облдержадміністрацією. Тема дуже актуальна не тільки до Дніпропетровщини, а й для інших промислових мегаполісів України. Тож, на Форумі ми представляємо вже знані наукові школи ДНУ, славетні традиції яких продовжує молодь».

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету