Версія для друку

„Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді”

У Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара стартував І Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених „Україні ХХІ сторіччя – інтелект і творчість молоді”.

У роботі Форуму беруть участь більше 200 молодих науковців з Дніпропетровська, Києва, Харкова, Львова, Одеси та інших регіонів України, дослідження яких відзначені на регіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях. Це студенти, аспіранти та молоді вчені, нагороджені премією НАНУ, які мають стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інших державних установ, такі, що отримали державні або зарубіжні гранти, переможці Всеукраїнських і регіональних конкурсів і виставок наукових проектів, учасники регіональних програм, учасники виставки передового досвіду України. Символічно, що науковий форум присвячений 20-річчю незалежності України і започаткований у рік, проголошений Президентом України В.Ф. Януковичем роком освіти та інформаційного суспільства. Форум організовано за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії наук України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНМС, НАНУ, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради.


На фото: Урочисте відкриття Форуму.

Вітаючи молодих науковців, ректор Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара М.В. Поляков наголосив:

– Рівень соціально-економічного розвитку України, її авторитет на міжнародній арені багато в чому визначаються науковим потенціалом, оскільки саме перед ученими життя ставить складні, але в той же час дуже цікаві завдання, вирішення яких значною мірою визначить місце України у світовій спільноті. У сучасному світі інтелектуальний ресурс виступає головним рушієм розвитку суспільства. Сьогодні Україна має достатній потенціал для прискореного інноваційного розвитку за пріоритетними науковими напрямами, серед яких фундаментальна наука, енергозбереження, раціональне природокористування, профілактика і лікування найпоширеніших захворювань, інформаційні та комунікаційні технології, нові речовини і матеріали. Створюються правові, економічні та організаційні засади для активізації дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах, оновлення матеріально-технічної бази, стимулювання розвитку провідних наукових шкіл і закріплення молодих талановитих кадрів у науці, підвищення соціального статусу науковців.

Переконаний: саме університети є сьогодні тими осередками, де щодня творяться нові наукові ідеї. Мета сьогоднішнього зібрання – дати можливість молодим талановитим науковцям обмінятися думками, продемонструвати власні досягнення. А ми обов’язково за результатами цього форуму визначимо ті завдання, які треба першочергово реалізувати на рівні держави, на галузевому рівні, у кожному вищому навчальному закладі, щоб молодий дослідник, талановитий молодий вчений приносив користь рідній державі і славу рідному навчальному закладу, - зазначив Микола Вікторович.


На фото: Ректор ДНУ ім. О.Гончара М.В.Поляков вітає молодих науковців.

Ректор оголосив вітання, що надійшли на адресу форуму від Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Володимировича Табачника і Першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України і голови Оргкомітету Форуму Євгена Миколайовича Суліми. «Головне завдання Форуму повністю збігається зі стратегічною метою Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки, - йдеться в привітанні. - Вона насамперед передбачає активізацію наукової діяльності вищих навчальних закладів України та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом, що, безперечно, сприятиме підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців для різних галузей національної економіки. Регулярне проведення подібних форумів в Україні працюватиме на зростання іміджу науковця, створюватиме основу для формування професійної компетенції в тріаді: студент-аспірант-науковець. Справжня, а не лише декларована увага з боку держави до конкурентоспроможних наукових розробок та інноваційної діяльності найталановитіших представників молоді в ринкових умовах відіграватиме позитивну роль у розвитку національної інноваційної системи». У вітальній адресі Євген Миколайович Суліма висловив переконання, що проведення Форуму дасть змогу започаткувати в Україні кастинг майбутніх науковців національного й світового рівня, продемонструвати талановитій молоді дієву турботу держави про її майбутнє.

Також із побажаннями учасникам Форуму нових ідей і відкриттів до молодих науковців звернулися Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації О.Ю. Вілкул, голова Придніпровського наукового центру НАН і МОНМС України А.Ф. Булат, проректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка В.П. Шевченко.

Великі сподівання на участь у форумі покладають і молоді науковці, що приїхали до Дніпропетровська з різних міст України. «Моя спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», я займаюсь створенням експериментальних моделей кар’єрів, хвостосховищ, сміттєвідвалів, як соляних, так і побутових, – говорить студент Львівського національного університету ім. І.Франка Ігор Кицмур. – Моя робота називається «Експериментальне моделювання процесів засолення ґрунтових вод в зоні впливу ДП «Калійний завод» міста Калуш». Проблема міста Калуш, що на Івано-Франківщині, актуальна для багатьох регіонів. Адже такі незагоєні рани, як кар’єр у Калуші, є в різних місцях, і без наукового підходу проблеми не вирішити. Наприклад, досліджуваний мною кар’єр може залишити без питної води близько 120 тисяч людей. Я хочу оприлюднити мої дослідження, продемонструвати експериментальні моделі, створені в лабораторних умовах, обмінятися ідеями з колегами».


На фото: Рада молодих вчених ДНУ ім. О.Гончара демонструє здобутки.

«Я багаторазово брала участь у міжнародних конференціях, посідала призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, – говорить студентка Луганського національного університету Ольга Сидоренко. – Робота, що я представлятиму на Форумі, присвячується дослідженню умов годування і утримання перепелів японських. Це нова і досить перспективна галузь птахівництва в Україні, тому я сподіваюся, що вона знайде застосування у промисловості».

Господарі Форуму – Рада молодих вчених і Студентське наукове товариство ДНУ ім. О.Гончара – також представили свої численні здобутки колегам. «Молоді вчені нашого університету мають значні досягнення, – зазначає голова Ради молодих вчених ДНУ Тетяна Чаус. – Ми маємо патенти, винаходи, монографії, підручники, перемоги у конкурсах. Протягом останніх трьох років наша Рада молодих вчених посідає призові місця в обласних конкурсах. Так, за результатами конкурсу молодих вчених минулого року з 12 призових місць п’ять посіли молоді науковці ДНУ. Наприклад, ми представляємо дослідження «Вивчення насіннєвого генофонду рослин в умовах урбанізованого міста», що фінансується Дніпропетровською облдержадміністрацією. Тема дуже актуальна не тільки до Дніпропетровщини, а й для інших промислових мегаполісів України. Тож, на Форумі ми представлятимемо вже знані наукові школи ДНУ, славетні традиції яких продовжує молодь».

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету