Версія для друку

Юридична клініка ДНУ про законопроєкт у сфері регулювання трудових правовідносин

Юридична клініка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара продовжує низку публікацій щодо оптимізації трудових правовідносин під час воєнного стану. Законопроєкт №7251, який готується до другого читання у Верховній раді, намагається усунути ті прогалини та врегулювати неточності, не враховані Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Так, зокрема, доповнено ст. 40 КЗпП п. 12, а саме, підставою для розірвання роботодавцем в односторонньому порядку трудового договору (як безстрокового, так і строкового) у зв'язку з відсутністю працівника на роботі більше 4 місяців. Отже, якщо працівник відсутній на роботі більше чотирьох місяців без поважних причини та належного повідомлення про такі причини роботодавця, такий договір може бути розірвано за ініціативи роботодавця.

Окрім того, й ст. 41 доповнено ч. 1 п. 6, а саме додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв'язку з неможливістю забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій.

Але таке звільнення має свої нюанси, зокрема:

• звільнення за цією підставою допускається лише у крайньому випадку, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу (ч 4 ст. 41 КЗпП);

• можна звільняти без згоди профспілки (ст. 43-1КЗпП);

• працівник не буде мати переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу (ч. 1 ст. 42-1 КЗпП);

• з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).

Окрім того, й статтю 36 КЗпП України розширено ще однією підставою для припинення трудового договору, а саме, у зв’язку зі смертю роботодавця-фізичної особи, яка використовує найману працю, або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.

При цьому деталізовано процедуру припинення трудового договору за цією підставою. А саме, за наявності відповідної підстави працівник надає до центру зайнятості за місцем проживання заяву про припинення трудових відносин. Датою припинення трудових відносин вважатиметься день подання такої заяви. Центр зайнятості за місцем проживання працівника у день припинення трудових відносин повідомляє про це територіальний орган Пенсійного фонду України та територіальний орган Державної податкової служби.

З повагою,

Директорка юридичної клініки
Олена Забродіна