Версія для друку

Юридична клініка ДНУ: оптимізація трудових правовідносин

В умовах воєнного часу навіть нещодавно прийняті законодавчі акти вимагають змін та доповнень як внаслідок термінового їх прийняття, так і бурхливої трансформації правовідносин у всіх сферах нашого життя у період війни.

Однією зі сфер із найбільшими змінами є трудова діяльність та трудові відносини. Ще 15 березня 2022 року було прийнято Закон України «Про організацію трудових правовідносин в умовах воєнного стану», з яким ми вже знайомилися у минулих публікаціях. Але даний Закон не у повному обсязі відображає вимоги часу як до роботодавців, так і до працівників, не у повній мірі регламентує їхні взаємини під час воєнного стану. Відповідно, до Верховної Ради України було внесено законопроєкт №7251 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». Наразі даний проєкт Закону готується до другого читання, а ми очікуємо на його прийняття та знайомимося з його положеннями.

У ст. 29 КЗпП розширені умови праці, про які роботодавець зобов’язаний проінформувати до початку роботи:

• місце роботи (інформацію та адресу роботодавця);

• трудову функцію, яку зобов’язується виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків);

• про дату початку виконання роботи;

• визначене робоче місце;

• забезпечення необхідними для роботи засобами;

• права і обов’язки, умови праці;

• наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

• права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору під підпис;

• правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його наявності);

• проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

• організацію професійного навчання працівників, якщо таке навчання передбачене;

• тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;

• процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.

Також спрощено порядок документообігу з трудових питань.

Зокрема, доповнено ст. 29 КЗпП наступним положенням:

- ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавець допускається з використанням визначених у трудовому договорі технічних засобів електронних комунікацій з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису.

У трудовому договорі, за згодою сторін, можуть бути узгоджені альтернативні способи ознайомлення працівника.

Окрім того, внесено зміни й у ст. 7 вищевказаного Закону України «Про організацію трудових правовідносин в умовах воєнного стану», а саме, що «в період дії воєнного стану порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці». За згодою між роботодавцем та працівником можуть обратися інші способи комунікації.

У наступних публікаціях юридична клініка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара продовжить знайомити читачів із положеннями Законопроєкту №7251 та іншими актуальним та важливими питаннями регулювання та застосування чинного законодавства в умовах воєнного стану.

З повагою

Директорка юридичної клініки
Олена Забродіна