Версія для друку

MSSIS-2021 об’єднала науковців з шести країн

17-19 листопада 2021 року на базі факультету прикладної математики відбулася ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MSSIS-2021), яку Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара проводить разом із Інститутом кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова, Інститутом прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київським національним університетом імені Т. Шевченка.

Оргкомітет конференції очолює деканеса факультету прикладної математики ДНУ, член-кореспондент НАН України, докторка фізико-математичних наук, професорка Олена Кісельова.

Щорічно учасниками конференції стають як провідні фахівці з багатьох міст України – Києва, Дніпра, Запоріжжя, Каменського, Сум, Харкова, так і науковці з Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки.

Привабливим є те, що участь у конференції беруть молоді вчені, аспіранти та студенти, які вже добре розуміють актуальність наукових досліджень у сучасному світі новітніх технологій та необхідність своєї особистої участі в розв’язанні наукомістких проблем.

Цього року у зв’язку з карантинними обмеженнями конференцію організовано у дистанційному форматі. Пленарну сесію та секційні доповіді проведено з використанням засобів відеозв’язку на платформі Zoom. Доповіді та дискусії в рамках засідань були доступні як для українських, так і для іноземних учасників, тому участь у засіданнях мали змогу взяти усі бажаючі науковці.

Вітаючи учасників міжнародної конференції, ректор Дніпровського національного університеті імені Олеся Гончара, заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Сергій Оковитий відзначив зростаючу роль сучасних математичних методів у прикладних дослідженнях та різноманіття питань, які планується обговорити на конференції. Він також наголосив, що застосування комп’ютерного моделювання, інтелектуальних методів та технологій обчислень нині є актуальним для різних галузей знань.

У привітальному слові до учасників конференції декан факультету прикладної математики Олена Кісельова відзначила, що конференція є популярним форумом фахівців із прикладної математики, інтелектуальних систем прийняття рішень, системного аналізу та новітніх інформаційних технологій. Найактуальніші проблеми комп’ютерного моделювання, методів обчислень та розробки алгоритмів, яким присвячено доповіді учасників конференції, залучають широку наукову спільноту до участі в нашому форумі.

Особливу зацікавленість присутніх викликали пленарні доповіді, які присвячувалися функціонуванню кіберфізичних систем в умовах невизначеності та багатофакторних ризиків (член-кореспондент НАН України (відділення інформатики) Н.Д. Панкратова, Інститут прикладного системного аналізу, НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сік орського»; аналізу методів машинного навчання на основі довіри штучному інтелекту (член-кореспондент НАН України (відділення інформатики) Ю.В. Крак, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України); розв’язанню двоетапної транспортної задачі та її модифікації (професор П.І. Стецюк, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України); розробці гібридних алгоритмів на основі фрагментарних структур (професор І.В. Козін, Запорізький національний університет); розробці інтелектуальної системи підтримки інформаційних процесів моніторингу епідемічних процесів COVID-19 (професор С.В. Яковлєв, Харківський національний університет радіоелектроніки, доцент Д.І. Чумаченко, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»), техніці застосування PHI-функцій (професорка Т.Є. Романова, Харківський національний університет радіоелектроніки).

До пленарних доповідей долучилися й молоді учні професора Петра Стецюка – аспірант Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України А. Супрун та магістранти факультету інформаційних технологій Ужгородського національного університету Є. Дацюк та А. Матей з доповідями про модифікацію r-алгоритму для задачі квантильної регресії та про розв’язання задачі лінійного цілочислового програмування для розподілу каменів на дві купи рівної ваги.

До оргкомітету конференції надійшло більше 120 тез доповідей від представників закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів та організацій України та інших країн світу.

У секційних засіданнях взяли участь аспіранти, студенти магістратури та бакалаврату. У своїх доповідях вони висвітлювали питання комп’ютерного моделювання, застосування нейромережевих технологій та алгоритмів машинного навчання, технологій паралельних обчислень, розробки та аналітики Web-додатків.

Найкращі доповіді, рекомендовані науковим комітетом конференції, будуть опубліковані у двох фахових збірниках наукових праць Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Питання прикладної математики і математичного моделювання» (серія: «Фізико-математичні науки», категорія Б) і «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій» (серія: «Технічні науки»), які входять до наукометричних баз наукових видань.

Вважаємо, що конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MSISS-2021) сприяє підвищенню престижу науки в Україні, заохоченню молодих науковців до проведення наукових досліджень, зростанню рівня фундаментальних та прикладних досліджень і розробок у галузі систем штучного інтелекту та суміжних областей.

Факультет прикладної математики