Версія для друку

Економічний факультет «відкриває двері»

25 березня в рамках ювілейної вступної кампанії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара економічний факультет «відкрив двері» для майбутніх студентів та їхніх батьків. Абітурієнтів гостинно зустрічали студенти та викладачі. Гостям роздавали буклети, які допоможуть зорієнтуватися у розмаїтті спеціальностей та кафедр факультету.

Економічний факультет є одним з потужних навчальних підрозділів університету, який забезпечує фахівцями з економіки, управління й адміністрування багато галузей національного господарства країни. Факультет існує понад 40 років, має цікаву історію, але його найбільшою гордістю є кваліфікована когорта професорів, доцентів, викладачів та велика студентська родина. Серед викладачів 14 докторів наук, професорів, понад 60 викладачів мають науковий ступінь кандидата наук і вчене звання доцента.

Захід було організовано у вигляді інформаційної екскурсії по всьому факультету. Першою зупинкою була загальна зустріч із викладачами й студентами всіх кафедр, де всі мали можливість подивитись мультимедійну відео-презентацію економічного факультету. Привітала гостей та розповіла про особливості вступної кампанії 2018 року в.о. декана факультету д-р. екон. наук, професор Тетяна Гринько. Вона наголосила на важливості вибору власного професійного шляху для кожного абітурієнта та зазначила, що пріоритетність вибору провідного університету України – ДНУ ім. О. Гончара в період його 100-річчя забезпечує високу конкурентоздатність випускникам вишу на ринку праці.

На наступному етапі кожна кафедра чекала на гостей в спеціалізованих аудиторіях та лабораторіях факультету. Абітурієнтів та їхніх батьків супроводжували студенти та заступник декана, старший викладач Д.О. Бесчастна.

Завідувач кафедри фінансів д-р. екон. наук, доцент О.М. Грабчук визначила, що спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» надає широкий спектр економічних знань. Студенти вивчають процеси, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів. Кафедри фінансів та банківської справи забезпечують підготовку фахівців за цією спеціальністю.

Завідувач кафедри банківської справи д-р. екон. наук, професор О.Й. Шевцова та завідувач лабораторії В.В. Кільчевська емоційно привітали майбутніх студентів та продемонстрували відеоролик, що висвітлив особливості навчання за освітніми програмами спеціальності.

Про те, що економісти-кібернетики мають високий рівень економічної підготовки та вільно володіють апаратом економіко-математичного моделювання детально розповів завідувач кафедри економічної кібернетики канд. екон. наук, доцент Р.В. Іванов.

Фахівець з маркетингу має професійні знання та навички в сфері технологій маркетингу, логістики, інформаційних систем у маркетингових комунікаціях. Також завідувач кафедри економічної теорії та маркетингу д-р. екон. наук, професор Н.І. Дучинська розповідала про важливі аспекти працевлаштування маркетологів.

Представники кафедри статистики, обліку та економічної інформатики висвітлили в своїх виступах особливості підготовки фахівців з освітніх програм «Бізнес-аналітика» і «Облік і оподаткування». Завідувач кафедри д-р. екон. наук, професор О.К. Єлісєєва зупинилась на актуальності знань з аналізу й прогнозування розвитку економічних процесів у країні та бізнес-процесів підприємств. Оволодіння навичками аудиту, обліку та оподаткування суб’єктів господарювання базується на використанні сучасних інформаційних систем.

Про переваги фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» докладно розповіла завідувач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами д-р. екон. наук, професор Т.В. Гринько. Освоєння цієї спеціальності надає можливість створювати та реалізовувати бізнес-ідеї на основі інноваційних методів та підходів.

Про різноманітне життя в університеті: про тижні науки, дні першокурсника, участь в олімпіадах та різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях, про студентське самоврядування ще довго точилися розмови в аудиторіях факультету.

Доброзичлива атмосфера Дня відкритих дверей, інформаційна наповненість заходу та його професійна підготовка надала впевненість абітурієнтам, що на них чекають в Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара на економічному факультеті.

Економічний факультет