Версія для друку

Новий проект TEMPUS в ДНУ

Участь у міжнародних освітянських проектах залишається для вітчизняних ВНЗ дуже привабливою не тільки з точки зору фінансової підтримки. Прагнучи реального залучення до загальноєвропейського освітнього простору, українські університети, що співпрацюють із західними партнерами, отримують практичний досвід і розуміння переваг прозорої і відкритої європейської системи вищої освіти. Дніпропетровський національний університет є одним із лідерів за кількістю і якістю виконаних міжнародних проектів, тому довіра європейських колег нашому досвіду дозволила ДНУ знову стати координатором масштабного проекту TEMPUS, спрямованого на модернізацію університетських відділів з міжнародної співпраці.

Крім ДНУ, до реалізації проекту з боку України залучилися Одеський державний економічний університет, Запорізька державна інженерна академія, Київський міжнародний університет. Також учасником проекту є Міністерство освіти і науки України, що дозволить запровадити набутий досвід в усіх вітчизняних ВНЗ, надавши як практичного, так і юридичного сприяння. З боку європейських колег партнерами виступили Кордовський університет (Іспанія) та Університет прикладних наук Мітвайди (Німеччина). Про завдання нового TEMPUS проекту, хід його реалізації та перші результати наша розмова з ректором Дніпропетровського національного університету Миколою Поляковим та координатором проекту від ДНУ Володимиром Костирком.

М.В. Поляков, ректор ДНУ:

- Наш консорціум покладає великі надії на реалізацію цього проекту. Зазначимо, що до складу учасників проекту увійшли університети, які представляють всю палітру українських ВНЗ і за формою власності, і за розміром, і за фахом. Дніпропетровський національний університет - один з 22 класичних державних університетів в Україні, є визнаним науковим і освітянським центром у східному регіоні. У нас працює 140 докторів наук та близько 600 кандидатів, 15 тисяч студентів здобувають вищу освіту на 20 факультетах за 84 спеціальностями. Одеський державний економічний університет є одним із 50 державних університетів економіки й управління та представляє південний регіон. Це один із корифеїв вищих економічних навчальних закладів України, який має заслужене визнання закордоном. Запорізька державна інженерна академія належить до найчисельнішого типу технічних вищих навчальних закладів, що забезпечує виробничі потреби індустріального сходу України. Київський міжнародний університет -гуманітарний ВНЗ, що є наймолодшим в консорціумі і представляє приватну сферу вітчизняної освіти. Відділи з міжнародних зв'язків в усіх вищезазначених університетах також є різними як за чисельністю, так і за обсягом функціональних обов'язків. Тож, як бачите, наша співпраця буде корисною і з точки зору обміну власним, вітчизняним, досвідом, і з огляду на поглиблення міжнародної інтеграції в усіх без виключення галузях, не тільки освітянській.

Дуже важливим для нас є залучення до реалізації проекту МОН України. Спільна робота з Міністерством допоможе якнайкраще адаптувати запозичений європейський досвід до вітчизняних реалій та запровадити його в інших ВНЗ, адже відділи з міжнародних зв'язків мають стати найбільш дієвим інструментом для реалізації Болонської декларації в українських університетах. Наприклад, ДНУ щороку відвідує близько 50 закордонних делегацій, у нас діють двосторонні угоди з 35-ма університетами світу, навчається більше 400 іноземних студентів, щороку близько 150 наших співробітників і студентів від'їжджають закордон для навчання та стажування. Це дуже велике навантаження для працівників відділу з міжнародних зв'язків, тому досвід європейських колег з оптимізації цієї роботи буде для нас дуже корисним. Під час відряджень до іспанського та німецького університетів-партнерів, ми переконалися, що чисельність штату в їхніх міжнародних відділах дуже маленька, 2-3 особи, але це ніяк не позначається на якості роботи. Зауважимо, що в середньому до 20% іспанських студентів щороку 1-2 семестри навчаються в інших університетах Європи, що свідчить про реальне існування єдиного європейського освітнього простору, до якого ми маємо залучитися заради майбутнього сталого розвитку як України, так і континенту в цілому. Разом із заступником міністра освіти і науки України М.Ф. Степком ми ознайомилися також з діяльністю Генеральної дирекції університетів Міністерства освіти і науки Іспанії та Конференції іспанських ректорів (структури, незалежної від Міністерства). Це сприятиме відпрацюванню в межах виконання проекту єдиного університетсько-міністерського бачення шляхів розвитку міжнародної співпраці у вітчизняній вищій школі, що базуватиметься на набутому європейському досвіді. Сьогодні вже нікого не треба переконувати, що університети відіграють провідну роль у розвитку європейського культурного простору, а світові інтеграційні процеси спонукають до активізації нашої міжнародної діяльності.

В.В. Костирко, координатор TEMPUS-проекту від ДНУ:

- Головним напрямком роботи міжнародних офісів європейських університетів є сприяння мобільності студентів. Ми, приділяючи багато уваги переходу на кредитно-модульну систему, уніфікуючи навчальні курси, залишаємо поза увагою основну мету цих перетворень, задекларовану міністрами освіти Європи у Болоньї, а саме "сприяння мобільності через усунення перешкод на шляху ефективного використання права на вільне пересування з безпосередньою метою … забезпечення студентам рівного доступу до освітянських можливостей… Європи". Наприклад, у Кордовському університеті, який відвідала наша делегація, навчається більше 20 тисяч студентів, з них 200-250 щороку від'їжджають до інших університетів Європи за власним вибором, в той же час 400-450 студентів на рік приїжджають до Кордови. У наших колег є чітке усвідомлення, що за кожною такою поїздкою студента - його професійне становлення, його кар'єра, тому організаційний та документальний супровід мають бути бездоганними.

Питанням забезпечення мобільності українських студентів та ролі міжнародних відділів у цій роботі була присвячена триденна робоча нарада, яку ми провели за підсумками відряджень до європейських університетів-партнерів та Генеральної дирекції університетів Міністерства освіти і науки Іспанії. Крім учасників проекту TEMPUS, до роботи залучилися представники інших ВНЗ України, які обговорили існуючу практику діяльності міжнародних відділів і виробили загальні рекомендації щодо їх модернізації з урахуванням європейського досвіду. Відзначалося, що МОН України спільно з вітчизняними університетами вже реалізували ряд перетворень в організації навчального процесу у відповідності до вимог Болонської декларації, але ці зусилля будуть марними, якщо ми не створимо нашим студентам реальних можливостей для навчання протягом 1-2 семестрів у кращих європейських університетах. Для цього в рамках проекту відбулось стажування працівників міжнародних відділів у Кордові та Мітвайді, які тепер надають кваліфіковану допомогу з організації студентського обміну в українських ВНЗ. У перспективі всі учасники проекту будуть об'єднані єдиною Internet-мережею із загальною базою даних, нині з ходом виконання проекту можна ознайомитися на нашому сайті : www.dsu.dp.ua/TEMPUS/. Щоб активізувати наших студентів, спонукати їх до пошуку бажаних місць навчання в інших університетах, ми розробили спеціальну "Анкету мобільності", яка допоможе їм визначитися із вимогами до організації такої поїздки, а нам - зорієнтуватися, якої допомоги в оформленні документів студент потребує. Водночас, нам потрібна ініціатива самих студентів, їх прагнення набути знання європейського рівня та наполегливість у навчанні, адже ми не можемо нікого "направляти" на навчання до Європи. Необхідне розуміння, що спільний європейський простір - це наше майбутнє.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету