Версія для друку

Рік англійської мови в ДНУ

Згідно з указом Президента України від 16.11.2015 р. та в рамках державної програми «GoGlobal» 2016 рік оголошено Роком англійської мови в Україні.

Відповідаючи на виклики часу, Регіональний Центр інтенсивного навчання іноземних мов ДНУ ім. О.Гончара надає послуги для всіх, хто бажає підвищити свій рівень володіння іноземною мовою як для складання іспитів за міжнародною сертифікацією, так і для інтеграції в Європейську спільноту.

Розглядаючи іноземну мову як інструмент приєднання країни до ділового, освітнього, наукового та культурного простору країн Євросоюзу, Центр створює умови для занурення в англомовну атмосферу, використовуючи сучасні британські підручники з мультимедійною підтримкою. Слухачі залучаються до обговорення тематики, в центрі якої є людина з її особливостями, досягненнями та розчаруваннями, навчанням, професійною діяльністю, прагненнями, думками про майбутнє, людина, як носій певної культури, яка прагне оволодіти не лише іноземною мовою, а й моделями поведінки та тими культурними надбаннями, якими пишається країна, мова якої вивчається.

У 2015 році університетський центр розпочав проекти соціального та професійного спрямування. Наприклад, можливість безпосереднього англомовного спілкування отримали близько 100 демобілізованих учасників АТО, які впродовж трьох місяців поліпшують свій рівень володіння англійською мовою, що створює їм можливості розширити свої горизонти та адаптуватись до мирного життя.

Також, у рамках підготовки до іспитів за міжнародною сертифікацією Центр розпочав підготовку вчителів англійської мови середніх шкіл до професійного іспиту ТКТ (TeachingKnowledgeTest) Кембриджського незалежного центру оцінювання. Підготовка передбачає поліпшення знань вчителів з основ лінгвістики як бази викладання мови, сучасних педагогічних теорій та методів викладання англійської мови. Вчителі знайомляться із новітніми підходами до оцінювання знань, вмінь та мовленнєвих навичок, з особливостями планування уроків різних рівнів навчання, а також з методами управління класом та навчальним процесом. Іспит складається англійською мовою, отже, підготовка до нього вимагає певного рівня володіння мовою (не нижче В1).

Таким чином, ДНУ поступово стає центром тяжіння для усіх бажаючих вивчати іноземні мови, допомагає встановлювати нові зв’язки, спілкуватися з друзями і партнерами з-за кордону, навчатися за міжнародними програмами обміну, подорожувати та отримувати доступ до глобальних знань, інформації та міжнародних ринків.

Центр планує продовжувати розвивати проекти, спрямовані на забезпечення сучасного, ефективного викладання іноземних мов, залучення носіїв мов до викладання у центрі, створення дискусійного клубу для усіх бажаючих спілкуватися іноземною мовою.

Директор Регіонального Центру
інтенсивного навчання іноземних мов
ДНУ ім. О.Гончара доцент Людмила Байсара