Версія для друку

«Болонський процес і динаміка адаптації українського студентства до культурно-ціннісних надбань європейської цивілізації»

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відбулася міжрегіональна науково-практична конференція «Болонський процес і динаміка адаптації українського студентства до культурно-ціннісних надбань європейської цивілізації».

Захід організовано за ініціативою ректорату, зокрема, проректора з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти, професора В.В. Іваненка, та групи аналізу у сфері гуманітарної освіти навчально-методичного відділу (науковий керівник – доцент Н.П. Олійник). У конференції взяли участь науковці з різних вищих навчальних закладів України: Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національної металургійної академії України, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» та інших.

Діяльність конференції «Болонський процес і динаміка адаптації українського студентства до культурно-ціннісних надбань європейської цивілізації» була зорієнтована на розгляд нагальних питань, що стосуються сфери навчання і виховання молоді й досвіду роботи зі студентами у різних вищих навчальних закладах.

На пленарному засіданні було заслухано сім доповідей, тематика яких охоплювала розгляд традиційних та інноваційних підходів до навчання і виховання молодої особистості, питань якості освіти та професійної якісної підготовки у вищих навчальних закладах: «Деякі аспекти формування сучасної освітньої політики в Україні» проректора з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ імені Олеся Гончара, професора В.В. Іваненка, «О модернизации украинской образовательной системы и ее интеграции в европейское пространство по общеобязательным дисциплинам» професора кафедри філософії та політології Придніпровської державної академії будівництва та архітектури М.Г. Мурашкіна, «Філософські підвалини освіти: комунікативно-методологічний зріз» професора кафедри філософії факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара С.В. Шевцова, «Роль соціальної роботи в процесі формування національних культурно-ціннисних орієнтирів сучасної студентської молоді» професора, завідувача кафедри соціальної роботи факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ імені Олеся Гончара О.О. Осетрової, «Возможные пути трансформации внешнего независимого оценивания знаний по географии» професора, завідувача кафедри фізичної та економічної географії геолого-географічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара Л.І. Зеленської, «Cost-effectiveness in education» професора кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ імені Олеся Гончара Г.В. Ходоренко, «Література: бути чи не бути?» доцента, завідувача кафедри української літератури факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства, наукового керівника групи аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ імені Олеся Гончара Н.П. Олійник.

Конференція передбачала роботу двох секцій: «Проблеми української вищої освіти та зарубіжний досвід» (керівник – доцент В.М. Греченко-Журавська), на якій учасники мали можливість поговорити про сучасні зарубіжні й вітчизняні форми навчальної та виховної роботи зі студентами; та секції «Болонський процес культурологічно-виховний аспект» (керівник – доцент З.П. Бондаренко), на якій було висловлено роздуми про українську гуманітарну освіту в умовах глобалізації й нові підходи до здобуття академічних компетентностей.

На секційних засіданнях учасники конференції мали можливість поділитися своїми дослідженнями та досвідом у сфері навчання і виховання студентської молоді, розповісти про власні спостереження, методи, прийоми і форми роботи, які доцільно використовувати, працюючи зі студентами. Справжньою родзинкою була мікропрезентація загальноуніверситетського клубу творчої молоді «Паростки» під керівництвом доцента О.М. Бесараб.

Конференція підтвердила актуальність обговорюваних проблем й наукового обміну у цій галузі.

Група аналізу у сфері гуманітарної освіти
та виховання молоді
ДНУ ім. О. Гончара