Версія для друку

Стусівські читання

Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест,
що перед вами, судді, не клонюся
в прередчутті недовідомих верст…
В.Стус

20 травня 2008 року в Дніпропетровському національному університеті на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства відбулися Стусівські читання, присвячені 70-річчю від дня народження відомого українського поета, патріота й дисидента Василя Стуса.

Основним доповідачем була доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Нінель Іванівна Заверталюк. Увага доповідача була зосереджена на питаннях особистісного й поетичного космосу поета, засадах художності його творчості. Нінель Іванівна Заверталюк наголосила на своєрідності поетичного світовідчуття поета. Її доповідь має промовисту назву – „А що є світ?” Це рядок одної з поезій В.Стуса. Простежуючи еволюцію у сприйнятті світу поетом, професор виділила його два основні етапи. Перший визначається яскраво виявленою національною специфікою світоусвідомлення. Для малого світу поета характерні художні локуси, що радіально поширюються за масштабом змалювання: від хати до села й України. Естетичне спрямування до передачі краси й гармонії природи рідного краю властиве його високопоетичним описам. Другий етап передає усвідомлення світу неволі в історичному плані. Василь Стус замислюється над історичною долею своєї країни, „рабованої рабами”: від „Літопису Самовидця” до сучасності. У цей період авторська увага акцентується на світі-тюрмі: художній простір звужується до замкненого світу в’язниці, камери з традиційними деталями тюремного побуту й усвідомленням власної відчуженості від світу як всесвіту. Доповідачі наголошували на історико-культурному контекстуальному баченні його творчості, проводячи паралелі з арештантськими поезіями інших українських поетів.

Прагнення нового прочитання творів Василя Стуса активізувало творчий потенціал студентів українського відділення факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства і знайшло свою реалізацію в літературно-музичній композиції „А все ж нестерпна безневинна кара...”. Учасники читань не залишилися байдужими після перегляду композиції, насиченої фактами з життя Василя Стуса й підкріпленими документальними, біографічними матеріалами, текстами його поезій. Доповіді науковців, літературно-музична композиція, а також книжкова виставка, підготована силами співробітників Наукової бібліотеки ім. О.Гончара, створили неповторну, емоційно насичену духовну ауру, що об’єднала всіх присутніх в аудиторії.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету