Версія для друку

«Теорія наближень та її застосування»

У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара пройшла Міжнародна наукова конференція «Теорія наближень і її застосування». Захід присвячений 75-річному ювілею видатного математика, фахівця в галузі теорії наближень Віталія Моторного.

В організації конференції взяли участь Інститут математики НАН України і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Конференція розпочалася з урочистих вітань ювіляра. Вітальні адреси Віталію Павловичу надіслали колеги з різних ВНЗ України, а також США, Ізраїлю, Туреччини. До слова були запрошені колишні студенти Віталія Павловича Моторного: проректор з наукової роботи ДНУ, професор Володимир Карплюк та декан механіко-математичного факультету ДНУ, професор Олександр Хамініч. Усі наголошували на поєднанні високих якостей, доброзичливості, зразковій відповідальності, націленості на вирішення надскладних завдань, таланті педагога й наставника Віталія Моторного. На зауваження ювіляра, що всі ці схвальні оцінки потрібно поділити, як мінімум, на два, у конференц-залі пролунав жарт, що математик вперше помилився з математичною операцією, адже все сказане на його адресу треба помножити, як мінімум, на десять, щоб оцінити здобутки професора Моторного.

Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Віталій Павлович Моторний є одним із провідних учених в галузі наближення функцій. Він одержав фундаментальні результати, що істотно вплинули на розвиток подальших досліджень у математиці. Його наукові досягнення, відображені більш ніж у 130 наукових працях, одержали світове визнання. Серед його учнів 13 кандидатів наук, двоє з яких захистили докторські дисертації. Наукова діяльність В. П. Моторного відзначена присвоєнням йому звання «Заслужений діяч науки і техніки УРСР» (1991 р.), Державною премією України в галузі науки і техніки (1994 р.), Премією імені М. О. Лаврентьєва Національної академії наук України (2010 р.), обранням його членом-кореспондентом НАН України за відділенням «Математика» (2000 р.).

Віталій Павлович Моторний – випускник Дніпропетровського національного університету, з 1974 по 2010 рік – завідувач кафедри теорії функцій, 1977–1980 рр. був деканом механіко-математичного факультету. Нині працює професором кафедри математичного аналізу і теорії функцій ДНУ. В. П. Моторний зробив великий внесок у розвиток механіко-математичного факультету і взагалі математичної освіти в ДНУ. Має звання Почесного професора Дніпропетровського університету і академіка АНВШ України. Протягом багатьох років він голова журі обласних шкільних олімпіад з математики, заступник голови журі Всеукраїнських олімпіад юних математиків.

Під час форуму «Теорія наближень і її застосування» працювали такі наукові напрямки: теорія наближень функцій дійсної змінної; теорія наближень функцій комплексної змінної; рівняння математичної фізики і теорія оптимізації; оптимальне відновлення функцій, функціоналів, операторів; гармонічний аналіз; вейвлети та їх застосування. До Дніпропетровська приїхали представити результати своїх математичних пошуків молоді й досвідчені фахівці з багатьох міст України, США, Туреччини, Ізраїлю. Один з них – Петро Васильович Задерей, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Київського національного університету технології дизайну. «Тематика, якою я займаюся, походить від Корнійчука, Моторного, Нікольського, Колмогорова, – зауважив Петро Васильович. – Я доповідатиму про продовження їхніх наукових досліджень. А саме про наближення класів функцій, які зображуються у вигляді згортки, і ядра, що визначає клас цих функцій. Поштовхом до виконання такої роботи послужило дослідження математиків Пічугова і Бабенка, де вони розглянули ці класи у більш вузькому розумінні, тобто вони були диференційовані у звичайному розумінні, як вчать у математичному аналізі. Я це переніс на узагальнене диференціювання і отримав певні результати».

«Тема моєї доповіді – Колмогоров і поперечники, – відзначив доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України Анатолій Сердюк. – Як відомо, академік Колмогоров – відомий математик світового рівня, приїздив до Дніпропетровська, читав лекції. Серед його дніпропетровських учнів був відомий згодом московський математик Нікольський. Колмогоров увів величину – колмогорівський поперечник. Виникає задача про обчислення поперечників, які мають велике значення з точки зору теорії апроксимації. Провідне місце серед обчислення таких величин займає школа Корнійчука (учня Нікольського), який працював у Дніпропетровському університеті. Потім цю тематику продовжив Віталій Павлович Моторний. На сьогодні вони займають провідні позиції у цій сфері. Після переїзду Корнійчука до Києва ця проблематика почала розвиватися у Києві. Ось я і привіз один із результатів задачі, яка була нерозв’язаною ще з 60-х років минулого століття».

Теорія наближень – один з найбільш розвинених розділів математичного аналізу. Вона має велике теоретичне значення для багатьох розділів математики, а також численні застосування. Зусиллями таких видатних математиків як О. П. Тіман, В. К. Дзядик, М. П. Корнійчук, В. П. Моторний, а також створених ними в Україні наукових шкіл, Україна займає одне з провідних місць у світі в теорії наближень. Обмін науковою інформацією представниками теорії наближень в рамках Міжнародної конференції, безумовно, є актуальним, оскільки сприятиме подальшому розвитку математичної науки як в Україні, так і в усьому світі.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету