Версія для друку

360-ій річниці з початку визвольної війни під проводом Б.Хмельницького присвячується

Відкриваючи наукові читання, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету, доктор історичних наук, проф. С.І.Світленко повідомив, що у видавничому домі “Андрій” побачила світ унікальна монографія І.С.Стороженка “Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI – середини XVII століть. Книга 2: Генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі”. Він підкреслив значимість цієї наукової роботи не лише для наукових історичних кіл, а й для усієї України. У монографії вперше виведено із історико-літературних компіляцій Запорізьку Січ в площину військових наукових досліджень, навколо чого до цього часу ведеться дискусія.

Вітаючи автора з виходом монографії, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ, доктор історичних наук, проф. Іваненко В.В. наголосив на своєчасності цієї поважної книги, саме до 360-річчя початку національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, й підкреслив, що автор, досліджуючи дані процеси, не переслідував меркантильних цілей, а прагнув встановити істину, відбудувати в науковій методології факти і відтворити події того часу за допомогою нових методів дослідження.

Як відзначив автор, кандидат історичних наук, доцент ДНУ І.С.Стороженко, наукова новизна дослідження полягає в тому, що застосування в монографії нових методів дослідження дозволило відтворити генезис та еволюцію організаційних та етнічних структур українського козацтва кінця XV – середини XVII ст. Розгляд цих структур за ознакою підсистем українського козацтва дозволив отримати відповідь на цілу низку питань, на які до цього часу не могла відповісти українська історіографія. Зокрема, чому, коли, з якою метою і за яких етнічних та соціальних умов виникло українське козацтво, і які стадії розвитку воно пройшло? Коли, де, за яких умов і з якою організаційною структурою виникла перша Запорозька (Базавлуцька) Січ, яка була знищена польською армією в 1638 році? Чому після неї не могла існувати упродовж 1638–1652 рр. Микитинська Запорозька Січ? На яку Січ спирався Б. Хмельницький, готуючи повстання проти польської влади, і чому саме йому вдалося провести таку широкомасштабну кампанію з консолідації мешканців Наддніпрянщини для реалізації завдань української революції? Чому, починаючи з другої половини 1649 р., козацьку державу Б. Хмельницького – Військо Запорозьке охопила соціально-політична і військова криза, а також які заходи він вживав для її подолання? Нарешті, чому після смерті Б. Хмельницького (1657 р.) в його державі вибухнула громадянська війна, яка отримала узагальнену назву “Руїни”?

В монографії запропоновані й перевірені рицарська (військова) гіпотеза утворення Запорозької Січі наприкінці XVI ст. як альтернатива існуючій в українській історіографії уходницько-промисловій (господарській) гіпотезі, а також гіпотеза генезису та еволюції етнічних структур українського козацтва кінця XV – середини XVII ст. в аспекті етногенезу як альтернатива існуючим гіпотезам щодо його походження та стадій розвитку. Зокрема, з’ясовано, що козацтво виникло як субетнос, тобто як складова частина українського етносу і його домінанта.

За цією монографією автор захистив у березні 2008 року докторську дисертацію, а за ХІ всеукраїнським рейтингом на кращу книжку 2007 року вона посіла 11-е місце.

В рамках заходу відбулися читання, присвячені 360-річниці початку національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Виконавчий директор інституту соціальних досліджень В.В. Грибовський у своєму виступі акцентував увагу на кримському векторі в політиці Богдана Хмельницького.

На заході виступили студенти та гості, які подякували організаторам читань за глибоко пізнавальну й цікаву зустріч.

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету