Версія для друку

Всеукраїнська науково-практична конференція «Провідна роль освітнього досвіду у становленні особистості»

З 5 квітня по 8 травня 2015 року в Науково-методичному центрі дистанційного навчання НАПН України при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара проходить дистанційна Всеукраїнська науково-практична конференція «Провідна роль освітнього досвіду у становленні особистості».

Конференція присвячена обговоренню проблем, пов’язаних з пошуками шляхів підвищення розвиваючого і гуманізуючого впливу освіти на особистість студентів і викладачів. Подібна проблематика є вельми актуальною, адже освітяни України сьогодні як ніколи близько підійшли до усвідомлення необхідності кардинального оновлення різних аспектів освіти: її цільової спрямованості, змісту, організації, форм, кінцевих результатів, а також ставлення до освітньої і навчальної діяльності суб’єктів навчального процесу. Метою ж дистанційної конференції, організованої фахівцями факультету психології ДНУ ім. О.Гончара, стало саме обґрунтування необхідності розробки нового підходу до забезпечення й оцінювання якості освіти.

Ідеї дніпропетровців знайшли відгук серед колег – представників різних вищих навчальних закладів України: Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Прикарпатського національного університету ім. ВСтефаника (Івано-Франківськ), Сумського державного педагогічного університету ім. А.Макаренка, Класичного приватного університету (Запоріжжя), Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти тощо. Загалом, на конференцію було подано близько 60 наукових доповідей, що стосувалися чотирьох різних напрямів досліджень: аспектів вивчення теоретичних засад і механізмів впливу освіти на формування особистості, шляхів формування позитивних цінностей та емоційної сфери особистості, освітнього досвіду як фактору психологічного здоров’я та суб’єктивного благополуччя особистості, а також дослідження освітнього досвіду в Україні – його історії, стану та перспектив розвитку.

Аналізуючи глибинний механізм впливу освіти на особистість учасників освітнього процесу, науковці запропонували перспективні напрями підвищення її інноваційного, гуманізуючого впливу. Зокрема, фахівці наголосили, що підхід до забезпечення освіти має бути особистісно-орієнтованим, а не тільки когнітивно-компетентнісним, яким він залишається досі. А до критеріїв оцінки якості освіти, на їхню думку, сьогодні мають входити не лише когнітивні компетентності, а й індивідуально-психологічні властивості особистості, зокрема емоційна компетентність людини як показник її психологічного благополуччя та метакогнітивна компетентність (розуміння глибинних закономірностей пізнавальної діяльності) як необхідна передумова якісної освіти впродовж життя. У зв’язку з цим цікавою стає, наприклад, обґрунтована психологами Дніпропетровського національного університету ідея необхідності формування за час навчання так званого «емоційного інтелекту» студентів. До речі, одноіменний курс вже введений як вибірковий на факультеті психології ДНУ.

Загалом, учасники дистанційної науково-практичної конференції «Провідна роль освітнього досвіду у становленні особистості» напрацювали багато корисних і професійних розмірковувань та рекомендацій щодо оновлення якості освітніх процесів в Україні. Всі тези авторів після закінчення заходу будуть видані окремою збіркою наукових матеріалів.

З матеріалами, представленими на конференцію, можна ознайомитися на сайті Науково-методичного центру дистанційного навчання ДНУ ім. О.Гончара: http://distance.dnu.dp.ua

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету