Версія для друку

Державотворення як необхідна складова вітчизняного правознавства

Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара провела круглий стіл «Проблеми державотворення в Україні».

Декан юридичного факультету, професор Ольга Соколенко привітала учасників круглого столу та зазначила, що в сучасних умовах побудови ефективної системи державного управління України такий напрямок розгляду проблем державотворення і демократизації суспільства є актуальним і необхідним.

Учасники засідання з різних регіонів України і навчальних закладів Дніпропетровська (Академія митної служби, Дніпропетровський гуманітарний університет) обговорювали державотворення як необхідну складову вітчизняного правознавства, правові аспекти сучасного державорозуміння, соціальну природу держави, предметну сферу сучасного державознавства, історію створення вітчизняного державознавства.

Особливо цікавими були наступні виступи:

– «Теоретико-методологічні аспекти конкуренції і протистояння у визначенні онтологічної основи поняття держави» (С.П. Мороз – к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права Академії митної служби України);
– «Проблеми пошуку необхідної моделі соціальної держави» (К.А. Марков – д.і.н., професор кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління ДНУ);
– «Позитивістський підхід до визначення основних факторів державотворення в українській історико-правовій думці кінця XIX – початку XX сторіччя» (Л.М. Мудриєвська – к.ю.н., к.філос.н., завідувач кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління ДНУ);
– «Держава як "озброєння людини" у Андрія Вишинського» (Д.А. Добрий – власний кореспондент в Україні часопису «La Bonne Affaire» (Королівство Бельгія);
– «Поняття та значення адміністративного примусу в діяльності державної влади виконавчої служби України» (П.В. Макушев – к.ю.н., професор, декан юридичного факультету Дніпропетровського Гуманітарного Університету);
– «Сучасні проблеми легітимації господарської діяльності в Україні». (І.Г. Алєксєєнко – к.ю.н., д.політ.н., завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права ДНУ).

Фахівці-юристи ДНУ планують результати обговорення проблеми державотворення України опублікувати у збірнику «Сучасні проблеми державотворення України» та створити можливість на базі кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління щорічно обговорювати й визначати основні проблеми розвитку державності України та шляхи їх подолання.

Юридичний факультет ДНУ ім. О.Гончара