Версія для друку

Вчених ДНУ обрано членами-кореспондентами НАН України

Під час Загальних зборів НАН України по виборах до складу Національної академії наук України були обрані двоє вчених Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Зокрема, членом-кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності «Механіка» обраний доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Микола Вікторович Поляков.

Микола Вікторович Поляков – відомий вчений в галузі механіки. Він є засновником систематичного застосування методу граничних інтегральних рівнянь до нелінійних задач механіки у точній постановці з урахуванням вагомості, а створену ним наукову школу вважають причетною до розробки ідеології застосування чисельно-аналітичних методів до задач механіки суцільного середовища із заздалегідь невідомою вільною межею.

Наукові досягнення М.В. Полякова широко відомі в Україні та за її межами. Професором М. В. Поляковим опубліковано більше 450 наукових робіт, зокрема 20 монографій, 3 підручники та 22 навчальні і методичні посібники, в тому числі в США, Німеччині, Угорщині, Чехії, Румунії, Болгарії, Ірландії, Ізраїлі, Китаї, Франції, Шотландії, Єгипті, Італії, Канаді. Микола Поляков є членом секретаріату Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, академік Міжнародної академії астронавтики, член Американського математичного товариства, очолює секцію Придніпровського наукового центру НАН України «Актуальні проблеми теоретичної і прикладної механіки».

Також членом-кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності «Образні інформаційні технології» обрано заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фізико-математичних наук, професора, декана факультету прикладної математики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Олену Михайлівну Кісельову. Наукові дослідження О.М. Кісельової широко відомі в Україні та за її межами. Професором О. Кісельовою опубліковано понад 325 наукових робіт, зокрема, 4 монографії та 16 навчальних підручників і посібників.

Наукові інтереси О.М. Кісельової пов`язані з сучасними проблемами інформаційних технологій, системного аналізу, оптимізації, обчислювальної математики та інформатики. Вона є засновником теорії неперервних задач оптимального розбиття множин, яка є новим розділом нескінченновимірного математичного програмування. Крім того, професору Олені Кісельовій та її учням належить першість у питаннях систематичного дослідження властивостей різних класів неперервних задач оптимального розбиття, а також в одержанні строгих результатів якісного характеру, які дозволяють сформулювати і обґрунтувати достатньо формалізовані алгоритми їх розв`язання. А технології, що базуються на створеному нею математичному апараті теорії неперервних задач оптимального розбиття множин та відповідному програмному забезпеченні, дозволяють ефективно розвивати один з пріоритетних напрямів інформатики – інтелектуальні інформаційні технології і системи.

Вітаємо наших вчених і бажаємо їм подальшої плідної праці на науковій ниві!

Інформаційно-аналітичне агентство
Дніпровського національного університету