Версія для друку

Економісти ДНУ формують інтердисциплінарну аспірантуру в Польщі

Першого аспіранта з ДНУ ім. Олеся Гончара зараховано до міждисциплінарної аспірантури, відкритої у жовтні минулого року на базі Познанського економічного університету.

Фахівці економічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара взяли участь у методичному семінарі та інформаційній конференції з відкриття інтердисциплінарної аспірантури в рамках реалізації міжнародного наукового проекту «Формування якості товарів і послуг на ринках Центральної і Східної Європи», що відбулися у місті Познань (Польща). Проект реалізується в ДНУ спільно з Познанським економічним університетом (ПЕУ) та фінансується Польським Центром Досліджень і Розвитку (Варшава) у рамках Операційної програми розвитку людського капіталу Євросоюзу. За результатами конкурсного відбору на наукове стажування до новоствореної аспірантури вже зараховано аспіранта економічного факультету ДНУ Валентина Хмарського.

З вітальним словом до учасників семінару звернулися проректор із міжнародного співробітництва та досліджень ПЕУ, професор Dr. habil. Маціей Жуковскі; проректор зі стратегії та розвитку ПЕУ, професор Dr. habil. Цезари Кохалскі та керівник цього міжнародного проекту, професор кафедри стандартизованих систем управління факультету товарознавства ПЕУ Dr. habil. Яцек Лучак. Вони висвітлили особливості міжнародної співпраці в сфері аспірантської освіти. Зокрема, Маціей Жуковскі розкрив історію розвитку ПЕУ від Вищої торговельної школи у 1926 р. до економічної академії та університету в сучасності. Повідомлено про організаційну структуру, високе місце в університетських рейтингах, якісний склад персоналу, характеристики студентів. Проректор зазначив про широке міжнародне співробітництво вишу, зокрема п’ятдесятирічний досвід організації аспірантської освіти за чотирма спеціальностями: економіка, менеджмент, фінанси, товарознавство.

Декан факультету товарознавства ПЕУ професор економічних наук Dr. habil. Ришард Зієліньскі розповів присутнім про організацію навчання за трьома циклами (бакалаврат, магістратура, аспірантура), підкресливши важливість функціонування лабораторій для наукових досліджень формування якості, використання методів аналізу продукції. Декан наголосив на важливості рейтингу науковців відносно ступеня цитованості їх праць. Так, було вельми цікаво дізнатися, що загальна кількість цитувань наукових праць, виданих співпрацівниками факультету станом на грудень 2014 року складає близько 6000 цитат.

Керівник міждисциплінарної аспірантури за зазначеним проектом, професор кафедри торгівлі і маркетингу ПЕУ Dr. habil. Барбара Борусяк навела результати дослідження ролі сектору роздрібного продажу в каналах розподілу продуктів, провівши порівняльний аналіз такого сектору в Польщі та Україні.

Директор департаменту маркетингу і менеджменту корпорації Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o., доктор Вальдемар Валігурскі розповів про практичні аспекти організації торгівельних операцій у Центральній та Східній Європі. Він наголосив на важливості дотримання безпеки угод, побудови довготривалих партнерських відносин, гнучкості у бізнесі. Менеджер підкреслив необхідність системного впровадження організаційних, маркетингових і технологічних інновацій у сучасному бізнесі.

Зазначимо, що у грудні минулого року завідувач кафедри маркетингу ДНУ, професор Світлана Хамініч і координатор даного міжнародного проекту від ДНУ доцент кафедри маркетингу Сергій Касян провели зустрічі-діалоги із аспірантами цієї програми. Будо обговорено питання організації логістичного сервісу на українських підприємствах, координування маркетингової логістичної діяльності високотехнологічних підприємств, специфіки заснування та ведення бізнесу в сфері машинобудування та високих технологій, вітчизняного оподаткування.

Сергій Касян взяв участь у дискусійній панелі з доповіддю «Інтердисциплінарність навчання на PhD рівні за міжнародним підходом» (Interdisciplinarity of Education at PhD Level in the International Approach) англійською та польською мовою. У виступі було поінформовано про основні напрямки освітньої діяльності українських і польських вишів в межах Болонського процесу, надано визначення Європейських та національних рамок кваліфікації, наголошено, що запорукою досягнення високої якості навчання на рівні організації інтердисциплінарної міжнародної аспірантури є свідоме створення культури якості освіти завдяки усім члени академічної спільноти.

Світлана Хамініч виступила з доповіддю «Якість освіти на ринках освітніх послуг Центральної і Східної Європи» (Quality of Education in the Markets of Educational Services of the Central and Eastern Europe) англійською мовою. Науковець у промові висвітлила сутність якості освіти, слушно наголосила на необхідності впровадження в Україні Європейської моделі формування якості, що має забезпечити надання конкурентоспроможної вищої освіти в сучасному просторі економіки знань.

Під час цього наукового форуму делегація ДНУ, до складу якої входили також завідувач кафедри економіки та управління підприємством, професор Тетяна Гринько; завідувач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, професор Оксана Єлісєєва та доцент кафедри маркетингу Анастасія Могилова, окреслили перспективу участі у спільних проектах з польськими науковцями, спрямованих на розробку та подальшу імплементацію механізмів забезпечення асоціативної участі України в єдиному господарському просторі Європейського Союзу.

Також на конференції розглянуто побудову мовних семінарів з англійської мови для досягнення високого рівня володіння мовою у аспірантів. Оцінено хід побудови семінарів для аспірантів з їх науковими керівниками. Досліджено методологічну і фінансову підтримку для аспірантів: наявність спеціалізованої літератури, стипендії, широкі наукові знання.

Сергій Якович Касян,
к.е.н., доцент кафедри маркетингу, заступник декана економічного
факультету з навчальної роботи та міжнародного співробітництва
ДНУ імені Олеся Гончара